پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

شهریه دانشگاه لجندا Legenda

 

برآورد هزينه ها براي دانشجويان كالج لجندا Legenda به شرح زير مي باشد:

يكي از مهمترين دغدغه هايي كه براي دانشجويان بين المللي مطرح است هزينه هايي است كه در مدت تحصيل بايد پرداخت نمايند كه شامل شهريه دانشگاه، خوابگاه، هزينه ها جاري زندگي مي باشد.

 

سال اول

عنوان

هزينه

درخواست براي ثبت نام و صدور ويزاي تحصيلي

1000 رينگت

هزينه ثبت نام و بيمه

1500 رينگت

هزينه خوابگاه

21800 رينگت

هزينه تسهيلات زندگي

600 رينگت

شارژ اينترنت

720 رينگت

 

سالهاي بعدي

عنوان

هزينه

هزينه ثابت براي كليه رشته در مقاطع ديپلم و كارشناسي

19800 رينگت

هزينه بيمه

300 رينگت

هزينه تسهيلات زندگي

600 رينگت

تمديد ويزا

160 رينگت

تمديد شارژ اينترنت

720 رينگت

 

هزينه هاي مازاد

عنوان

هزينه

هزينه ثابت براي كليه رشته در مقاطع ديپلم و كارشناسي

19800 رينگت

هزينه بيمه

300 رينگت

هزينه تسهيلات زندگي

600 رينگت

تمديد ويزا

160 رينگت

تمديد شارژ اينترنت

720 رينگت

 

كلاسهاي فشرده زبان انگليسي

عنوان

هزينه

شهريه كلاس

6400 رينگت

 

تمامي شهريه كلاسها به همراه يك خوابگاه يك نفره بدون تهويه هوا براي يك سال است. اين هزينه با شرايط ويژه به صورت زير است:

عنوان

هزينه

اتاق يك نفره با تهويه هوا

1800 رينگت

اتاق سه نفره با دستگاه تهويه هوا در يكي از اتاقها

4800 رينگت

 

تمامي مبالغ بايد به رينگت و در بانك پرداخت گردد.

 

 

 

 

 


 

 

 

 
 

شهریه دانشگاه لجندا Legenda

 

برآورد هزينه ها براي دانشجويان كالج لجندا Legenda به شرح زير مي باشد:

يكي از مهمترين دغدغه هايي كه براي دانشجويان بين المللي مطرح است هزينه هايي است كه در مدت تحصيل بايد پرداخت نمايند كه شامل شهريه دانشگاه، خوابگاه، هزينه ها جاري زندگي مي باشد.

 

سال اول

عنوان

هزينه

درخواست براي ثبت نام و صدور ويزاي تحصيلي

1000 رينگت

هزينه ثبت نام و بيمه

1500 رينگت

هزينه خوابگاه

21800 رينگت

هزينه تسهيلات زندگي

600 رينگت

شارژ اينترنت

720 رينگت

 

سالهاي بعدي

عنوان

هزينه

هزينه ثابت براي كليه رشته در مقاطع ديپلم و كارشناسي

19800 رينگت

هزينه بيمه

300 رينگت

هزينه تسهيلات زندگي

600 رينگت

تمديد ويزا

160 رينگت

تمديد شارژ اينترنت

720 رينگت

 

هزينه هاي مازاد

عنوان

هزينه

هزينه ثابت براي كليه رشته در مقاطع ديپلم و كارشناسي

19800 رينگت

هزينه بيمه

300 رينگت

هزينه تسهيلات زندگي

600 رينگت

تمديد ويزا

160 رينگت

تمديد شارژ اينترنت

720 رينگت

 

كلاسهاي فشرده زبان انگليسي

عنوان

هزينه

شهريه كلاس

6400 رينگت

 

تمامي شهريه كلاسها به همراه يك خوابگاه يك نفره بدون تهويه هوا براي يك سال است. اين هزينه با شرايط ويژه به صورت زير است:

عنوان

هزينه

اتاق يك نفره با تهويه هوا

1800 رينگت

اتاق سه نفره با دستگاه تهويه هوا در يكي از اتاقها

4800 رينگت

 

تمامي مبالغ بايد به رينگت و در بانك پرداخت گردد.

 

 

 

 

 


 

 

 

 
 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies