پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ليست رشته دانشگاه Legenda

Accounting and Finance

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

حسابداري

Diploma in Accountancy

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

ماليات

Diploma in Taxation

واحد درسي

6 ترم

كارشناسي

حسابداري امور مالي

Bachelor of Arts (Hons) Accounting & Finance

Allied Health & Medical Sciences

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

پرستاري

Diploma in Nursing

Architecture

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

معماري

Diploma in Architecture

واحد درسي

6 ترم

ديپلم

ساخت (طراحي معماري)

Diploma in Construction (Architectural Design)

واحد درسي

6 ترم

كارشناسي

تكنولوژي طراحي

Architectural Design Technology

Business and Management

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

واحد درسي

3 ترم

پيش دانشگاهي

مطالعات تجاري

Foundation Studies in Business

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

مديريت تجاري

Diploma in Business Management

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

مطالعات تجاري

Diploma in Business Studies

واحد درسي

6 ترم

ديپلم

تجارت و امور مالي

Diploma in Business & Finance

واحد درسي

6 ترم

كارشناسي

مديريت بازرگاني

Business Management

Civil Engineering

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

ديپلم مهندسي عمران

Diploma in Civil Engineering

واحد درسي

6 ترم

ديپلم

ديپلم مهندسي عمران BETC

Diploma in Civil Engineering

BETC

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

كارشناسي مهندسي عمران

Bachelor of Engineering (Hons) Civil Engineering

ـــــــــــــــــ

3 ترم

ارشد

مهندسي عمران

Master of Science in Civil Engineering

Computer Science and Information Technology

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

واحد درسي

3 ترم

پيش دانشگاهي

تكنولوژي اطلاعات IT

Foundation Studies in Information Technology

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

ديپلم كامپيوتر و سيستم اطلاعات

Diploma in Computing & Infomation System

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

ديپلم تكنولژي اطلاعات

Diploma in Information Technology

واحد درسي

6 ترم

ديپلم

كامپيوتر نرم افزار

Diploma in Computing (Software Engineering)

واحد درسي

6 ترم

كارشناسي

تجارت سيستم های اطلاعاتی

Business Information Systems

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

مهندسي نرم افزار

Software Engineering

ـــــــــــــــــ

3 ترم

كارشناسي

تجارت اطلاعات سيستمها

Business Information Systems

Electrical & Electronic Engineering

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

واحد درسي

3 ترم

پيش دانشگاهي

مهندسي برق

Foundation in Engineering

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

مهندسي برق الكترونيك

Diploma in Electrical & Electronic Engineering

واحد درسي

6 ترم

ديپلم

مهندسي برق الكترونيك

Diploma in Electrical & Electronic Engineering

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

مهندسي برق الكترونيك

كنترل / قدرت /ارتباطات

Electrical & Electronic Engineering (Power/Control/Communications)

ـــــــــــــــــ

3 ترم

ارشد

علوم كامپيوتر  كنترل سيستم

Master of Science in Computer Systems Engineering (Control Systems)

ـــــــــــــــــ

3 ترم

ارشد

علوم كامپيوتر  كنترل سيستم (سيستمهاي يكپارچه)

Master of Science in Computer Systems Engineering (Integrated Systems)

ـــــــــــــــــ

3 ترم

ارشد

مهندسي كنترل سيستمهاي كامپيوتري (سيستمهاي نرم افزاري)

Master of Science in Computer Systems Engineering (Software Systems)

ـــــــــــــــــ

3 ترم

ارشد

ـــــــــــــــــ

Master of Science in Mobile Communications

Mechanical Engineering

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

واحد درسي

3 ترم

پيش دانشگاهي

مهندسي

Foundation Studies in Engineering

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

مهندسي مكانيك

Diploma in Mechanical Engineering

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

مهندسي مكاترونيك

Diploma in Mechatronic Engineering

واحد درسي

6 ترم

ديپلم

مهندسي مكانيك

Diploma in Mechanical Engineering

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

مهندسي مكانيك

Mechanical Engineering

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

مهندسي مكانيك طراحي

Mechanical Engineering Design

Quantity Surveying & Construction Management

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

واحد درسي

3 ترم

پيش دانشگاهي

محيط زست

Foundation Studies in Built Environment

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

مديريت ساخت

Diploma in Construction Management

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

نقشه برداري

Diploma in Quantity Surveying

واحد درسي

6 ترم

ديپلم

نقشه برداري كمي

Diploma in Construction (Quantity Surveying)

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

مديريت ساخت

Construction Management

Visual Arts

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

ـــــــــــــــــ

3 ترم

پيش دانشگاهي

هنر و طراحي

Foundation Studies in Art & Design

ـــــــــــــــــ

9 ترم

ديپلم

گرافيك

Diploma in Graphic Design

ـــــــــــــــــ

9 ترم

ديپلم

طراحي توليد

Diploma in Product Design

ـــــــــــــــــ

9 ترم

ديپلم

طراحي مد

Diploma in Fashion Design

ـــــــــــــــــ

7 ترم

ديپلم

گرافيك

Diploma in Graphic Design

ـــــــــــــــــ

7 ترم

ديپلم

طراحي سه بعدي

Diploma in 3D Design

ـــــــــــــــــ

7 ترم

ديپلم

مد و پارچه

Diploma in Fashion & Textiles

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

طراحي گرافيك

Graphic Design

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

طراحي انيميشن

Graphic Design with Animation

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

طراحي تصاوير

Graphic Design with Illustration

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

طراحي گرافيك با عكاسي

Graphic Design with Photography

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

عكاسي

Photography

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

طراحي مد

Fashion Design

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

طراحي محصول

Product Design Futures

 

 

هزينه های ثبت نام (کارشناسی ارشد)
هزينه ثبت نام
1000 رینگت
هزینه ویزا و درخواست ثبت نام
1200 رینگت
بیمه پزشکی (هر سال یکبار)
300 رینگت
هزینه کل
2500 رینگت

 

هزينه های واحدهای درسی کارشناسی ارشد(شامل یک اتاق تک نفره استاندارد)
هزينه تحصیلی سال اول
21،800 رینگت
هزينه تحصیلی سال های بعدی
11،900 رینگت

 

 

 

ليست رشته دانشگاه Legenda

Accounting and Finance

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

حسابداري

Diploma in Accountancy

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

ماليات

Diploma in Taxation

واحد درسي

6 ترم

كارشناسي

حسابداري امور مالي

Bachelor of Arts (Hons) Accounting & Finance

Allied Health & Medical Sciences

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

پرستاري

Diploma in Nursing

Architecture

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

معماري

Diploma in Architecture

واحد درسي

6 ترم

ديپلم

ساخت (طراحي معماري)

Diploma in Construction (Architectural Design)

واحد درسي

6 ترم

كارشناسي

تكنولوژي طراحي

Architectural Design Technology

Business and Management

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

واحد درسي

3 ترم

پيش دانشگاهي

مطالعات تجاري

Foundation Studies in Business

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

مديريت تجاري

Diploma in Business Management

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

مطالعات تجاري

Diploma in Business Studies

واحد درسي

6 ترم

ديپلم

تجارت و امور مالي

Diploma in Business & Finance

واحد درسي

6 ترم

كارشناسي

مديريت بازرگاني

Business Management

Civil Engineering

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

ديپلم مهندسي عمران

Diploma in Civil Engineering

واحد درسي

6 ترم

ديپلم

ديپلم مهندسي عمران BETC

Diploma in Civil Engineering

BETC

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

كارشناسي مهندسي عمران

Bachelor of Engineering (Hons) Civil Engineering

ـــــــــــــــــ

3 ترم

ارشد

مهندسي عمران

Master of Science in Civil Engineering

Computer Science and Information Technology

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

واحد درسي

3 ترم

پيش دانشگاهي

تكنولوژي اطلاعات IT

Foundation Studies in Information Technology

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

ديپلم كامپيوتر و سيستم اطلاعات

Diploma in Computing & Infomation System

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

ديپلم تكنولژي اطلاعات

Diploma in Information Technology

واحد درسي

6 ترم

ديپلم

كامپيوتر نرم افزار

Diploma in Computing (Software Engineering)

واحد درسي

6 ترم

كارشناسي

تجارت سيستم های اطلاعاتی

Business Information Systems

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

مهندسي نرم افزار

Software Engineering

ـــــــــــــــــ

3 ترم

كارشناسي

تجارت اطلاعات سيستمها

Business Information Systems

Electrical & Electronic Engineering

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

واحد درسي

3 ترم

پيش دانشگاهي

مهندسي برق

Foundation in Engineering

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

مهندسي برق الكترونيك

Diploma in Electrical & Electronic Engineering

واحد درسي

6 ترم

ديپلم

مهندسي برق الكترونيك

Diploma in Electrical & Electronic Engineering

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

مهندسي برق الكترونيك

كنترل / قدرت /ارتباطات

Electrical & Electronic Engineering (Power/Control/Communications)

ـــــــــــــــــ

3 ترم

ارشد

علوم كامپيوتر  كنترل سيستم

Master of Science in Computer Systems Engineering (Control Systems)

ـــــــــــــــــ

3 ترم

ارشد

علوم كامپيوتر  كنترل سيستم (سيستمهاي يكپارچه)

Master of Science in Computer Systems Engineering (Integrated Systems)

ـــــــــــــــــ

3 ترم

ارشد

مهندسي كنترل سيستمهاي كامپيوتري (سيستمهاي نرم افزاري)

Master of Science in Computer Systems Engineering (Software Systems)

ـــــــــــــــــ

3 ترم

ارشد

ـــــــــــــــــ

Master of Science in Mobile Communications

Mechanical Engineering

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

واحد درسي

3 ترم

پيش دانشگاهي

مهندسي

Foundation Studies in Engineering

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

مهندسي مكانيك

Diploma in Mechanical Engineering

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

مهندسي مكاترونيك

Diploma in Mechatronic Engineering

واحد درسي

6 ترم

ديپلم

مهندسي مكانيك

Diploma in Mechanical Engineering

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

مهندسي مكانيك

Mechanical Engineering

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

مهندسي مكانيك طراحي

Mechanical Engineering Design

Quantity Surveying & Construction Management

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

واحد درسي

3 ترم

پيش دانشگاهي

محيط زست

Foundation Studies in Built Environment

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

مديريت ساخت

Diploma in Construction Management

واحد درسي

9 ترم

ديپلم

نقشه برداري

Diploma in Quantity Surveying

واحد درسي

6 ترم

ديپلم

نقشه برداري كمي

Diploma in Construction (Quantity Surveying)

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

مديريت ساخت

Construction Management

Visual Arts

شيوه تحصيل

طول دوره

مقطع

رشته

Program

ـــــــــــــــــ

3 ترم

پيش دانشگاهي

هنر و طراحي

Foundation Studies in Art & Design

ـــــــــــــــــ

9 ترم

ديپلم

گرافيك

Diploma in Graphic Design

ـــــــــــــــــ

9 ترم

ديپلم

طراحي توليد

Diploma in Product Design

ـــــــــــــــــ

9 ترم

ديپلم

طراحي مد

Diploma in Fashion Design

ـــــــــــــــــ

7 ترم

ديپلم

گرافيك

Diploma in Graphic Design

ـــــــــــــــــ

7 ترم

ديپلم

طراحي سه بعدي

Diploma in 3D Design

ـــــــــــــــــ

7 ترم

ديپلم

مد و پارچه

Diploma in Fashion & Textiles

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

طراحي گرافيك

Graphic Design

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

طراحي انيميشن

Graphic Design with Animation

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

طراحي تصاوير

Graphic Design with Illustration

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

طراحي گرافيك با عكاسي

Graphic Design with Photography

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

عكاسي

Photography

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

طراحي مد

Fashion Design

ـــــــــــــــــ

6 ترم

كارشناسي

طراحي محصول

Product Design Futures

 

 

هزينه های ثبت نام (کارشناسی ارشد)
هزينه ثبت نام
1000 رینگت
هزینه ویزا و درخواست ثبت نام
1200 رینگت
بیمه پزشکی (هر سال یکبار)
300 رینگت
هزینه کل
2500 رینگت

 

هزينه های واحدهای درسی کارشناسی ارشد(شامل یک اتاق تک نفره استاندارد)
هزينه تحصیلی سال اول
21،800 رینگت
هزينه تحصیلی سال های بعدی
11،900 رینگت

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies