گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) از سال 91 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان مي باشد

گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) از سال 91 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان مي باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

شماره تلفن هاي ضروري مالزي

ارگانهاي دولتي

سفارت جمهوري اسلامي ايران

30/42514827 (03)

رايزني علمي و سرپرستي دانشجويان

425128840 (03)

صدا و سيماي جمهوري اسلامي

3/21630421 (03)

مدرسه ايرانيان امام خميني (دخترانه)

42569507 (03)

مدرسه ايرانيان امام خميني (پسرانه)

42562857 (03)

آموزشگاه علمي خوارزمي

42525449 (03)

تلفن هاي ضروري

پليس

999

اورژانس

991

پليس توريست كوالالامپور

21668322 (03)

اطلاعات تلفن

103

اداره مهاجرت

88801000 (03)

اداره اتباع خارجي

88874000 (03)

راهنمايي و رانندگي

20495666 (03)

تاكسي بي سيم كوالالامپور

92214241 (03)

تاكسي بي سيم Comfort

80242727 (03)

تاكسي بي سيم Public

62592020 (03)

تاكسي بي سيم

92217600 (03)

شكايت تاكسيراني

26985022 (03)

آتش نشاني

994

قطعي برق

15454

تلفن (خرابي)

100

اداره پست

22741122 (03)

خرابي و تصادفات ماشين

21610808 (03)

بيمه ING

1800880303 (03)

صرافي پارس پي Pars Pay

2242162 (03)

موبايل مكسيز Maxis

74922123 (03)

موبايل سلكام Celcom

36308888(03)

موبايل دي جي Digi

0162211800

اطلاعات پرواز

فرودگاه بين المللي KLIA

87762000 (03)

فرودگاه LCCT

87778888 (03)

فرودگاه Subang

78433000 (03)

شركت هواپيمايي ايران اير

21610411 (03)

شركت هواپيمايي قطر

21418181 (03)

شركت هواپيمايي گلف اير

21412676 (03)

شركت هواپيمايي الاتحاد

26872222 (03)

شركت هواپيمايي امارات

20585888 (03)

شركت هواپيمايي مالزي

883000-1300

شركت هواپيمايي اير آسيا

87754000 (03)

شركت هواپيمايي سنگاپور

26923122 (03)

شركت هواپيمايي تايلند

20311913 (03)

اجاره اتومبيل

اجاره اتومبيل Apex

21421926 (03)

اجاره اتومبيل Dzar

21711700 (03)

اجاره اتومبيل Enesty

79847535 (03)

اجاره اتوموبيل Avis

92222558 (03)

رستوران ها

پيتزا هات

1300882525 (03)

پيتزا دومينو

1300888333 (03)

مك دونالد

1300131300 (03)

رستوران ناب

1300881002 (03)

رستوران كلبه شرقي

21447475 (03)

رستوران طهران

42515105 (03)

سرويس حمل و نقل

STAR -LRT

4977-2698 (03)

PUTRA-LRT

6999-7625 (03)

خدمات ريلي KTM

8000-2273 (03)

خدمات رزرو بليط KTM

3377-2274 (03)

بيمارستانها و مراكز درماني

Lourdes Medical Centre

40425335 (03)

Damai Service Hospital

40434900 (03)

Pusat Pakar Tawakal

40233599 (03)

Gleneagles Intan Med, Centre

42571300 (03)

National Heart Institute (بيمارستان قلب ملي)

26178200 (03)

 

 

 

(براي گرفتن شماره موبايل حتماً كد شماره داخل پرانتزرا بگيريد. با تلفن ثابت نيازي به گرفتن كد نيست )

 

 

 

 

 

شماره تلفن هاي ضروري مالزي

ارگانهاي دولتي

سفارت جمهوري اسلامي ايران

30/42514827 (03)

رايزني علمي و سرپرستي دانشجويان

425128840 (03)

صدا و سيماي جمهوري اسلامي

3/21630421 (03)

مدرسه ايرانيان امام خميني (دخترانه)

42569507 (03)

مدرسه ايرانيان امام خميني (پسرانه)

42562857 (03)

آموزشگاه علمي خوارزمي

42525449 (03)

تلفن هاي ضروري

پليس

999

اورژانس

991

پليس توريست كوالالامپور

21668322 (03)

اطلاعات تلفن

103

اداره مهاجرت

88801000 (03)

اداره اتباع خارجي

88874000 (03)

راهنمايي و رانندگي

20495666 (03)

تاكسي بي سيم كوالالامپور

92214241 (03)

تاكسي بي سيم Comfort

80242727 (03)

تاكسي بي سيم Public

62592020 (03)

تاكسي بي سيم

92217600 (03)

شكايت تاكسيراني

26985022 (03)

آتش نشاني

994

قطعي برق

15454

تلفن (خرابي)

100

اداره پست

22741122 (03)

خرابي و تصادفات ماشين

21610808 (03)

بيمه ING

1800880303 (03)

صرافي پارس پي Pars Pay

2242162 (03)

موبايل مكسيز Maxis

74922123 (03)

موبايل سلكام Celcom

36308888(03)

موبايل دي جي Digi

0162211800

اطلاعات پرواز

فرودگاه بين المللي KLIA

87762000 (03)

فرودگاه LCCT

87778888 (03)

فرودگاه Subang

78433000 (03)

شركت هواپيمايي ايران اير

21610411 (03)

شركت هواپيمايي قطر

21418181 (03)

شركت هواپيمايي گلف اير

21412676 (03)

شركت هواپيمايي الاتحاد

26872222 (03)

شركت هواپيمايي امارات

20585888 (03)

شركت هواپيمايي مالزي

883000-1300

شركت هواپيمايي اير آسيا

87754000 (03)

شركت هواپيمايي سنگاپور

26923122 (03)

شركت هواپيمايي تايلند

20311913 (03)

اجاره اتومبيل

اجاره اتومبيل Apex

21421926 (03)

اجاره اتومبيل Dzar

21711700 (03)

اجاره اتومبيل Enesty

79847535 (03)

اجاره اتوموبيل Avis

92222558 (03)

رستوران ها

پيتزا هات

1300882525 (03)

پيتزا دومينو

1300888333 (03)

مك دونالد

1300131300 (03)

رستوران ناب

1300881002 (03)

رستوران كلبه شرقي

21447475 (03)

رستوران طهران

42515105 (03)

سرويس حمل و نقل

STAR -LRT

4977-2698 (03)

PUTRA-LRT

6999-7625 (03)

خدمات ريلي KTM

8000-2273 (03)

خدمات رزرو بليط KTM

3377-2274 (03)

بيمارستانها و مراكز درماني

Lourdes Medical Centre

40425335 (03)

Damai Service Hospital

40434900 (03)

Pusat Pakar Tawakal

40233599 (03)

Gleneagles Intan Med, Centre

42571300 (03)

National Heart Institute (بيمارستان قلب ملي)

26178200 (03)

 

 

 

(براي گرفتن شماره موبايل حتماً كد شماره داخل پرانتزرا بگيريد. با تلفن ثابت نيازي به گرفتن كد نيست )

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies