شركت سانتاکو از سال 95 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان می باشد

شركت سانتاکو از سال 95 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

شهريه زبان آموزان  بين المللي  در كالج Erican

شهريه زبان آموزان در دوره هاي دراز مدت Long Term)  )

زمان ثبت نام

شهريه (رينگت)

ثبت نام اوليه  و هزينه درخواست ويزا به محض ورود به مالزي

1,750

ثبت نام

100

هزينه كلاسها (4 ماه)

4,000

كتب درسي

400

بيمه حوادث زبان آموزان (يك سال)  (اختياري)

350

وديعه

1,500

كل هزينه ها

8,100

شهريه زبان آموزان در دوره هاي  يك ماهه (Monthly )

موضوعات

شهريه (رينگت)

ثبت نام

100

هزينه كلاسها  (براي يك ماه)

1000

كتب درسي

100

كل هزينه ها

1,200

 

 

 

 

 

 

 

 

شهريه زبان آموزان  بين المللي  در كالج Erican

شهريه زبان آموزان در دوره هاي دراز مدت Long Term)  )

زمان ثبت نام

شهريه (رينگت)

ثبت نام اوليه  و هزينه درخواست ويزا به محض ورود به مالزي

1,750

ثبت نام

100

هزينه كلاسها (4 ماه)

4,000

كتب درسي

400

بيمه حوادث زبان آموزان (يك سال)  (اختياري)

350

وديعه

1,500

كل هزينه ها

8,100

شهريه زبان آموزان در دوره هاي  يك ماهه (Monthly )

موضوعات

شهريه (رينگت)

ثبت نام

100

هزينه كلاسها  (براي يك ماه)

1000

كتب درسي

100

كل هزينه ها

1,200

 

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.