پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ليست رشته دانشگاه MUST

Bachelor

كارشناسي

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

6 ترم

55,100

کارشناسی تکنولوژی زیستی

BSc (Hons) in Agrobiotechnology with Business Management

6 ترم

55,100

کارشناسی مدیریت ساخت

BSc (Hons) in Construction Management with Business Management

6 ترم

55,100

کارشناسی انرژی و محیط زیست

BSc (Hons) in Energy & Environment with Business Management

6 ترم

55,100

کارشناسی علوم محیط زیست

BSc (Hons) in Environmental Sciences with Business Management

6 ترم

55,100

کارشناسی بهداشت و دارو و ییوتکنولوژی

BSc (Hons) in Health and Pharma Biotechnology with Business Management

6 ترم

52,100

کارشناسی بایو تکنولوژی صنایع

BSc (Hons) in Industrial Biotechnology with Business Management

6 ترم

55,100

کارشناسی فناوری اطلاعات (آی تی)

BSc (Hons) in Information Technology with Business Management

6 ترم

55,100

کارشناسی مهندسی مواد

BSc (Hons) in Material Science & Engineering with Business Management)

6 ترم

55,100

کارشناسی بیوتکنولوژی و غذا

BSc (Hons) in Nutraceutical and Food Biotechnology with Business Management

6 ترم

52,100

کارشناسی مدیریت زنجیره تامین

BSc (Hons) in Supply Chain Management with Business Management

6 ترم

52,100

کارشناسی مخابرات

BSc (Hons) in Telecommunication with Business Management

6 ترم

52,100

کارشناسی حمل و نقل و تدارکات

BSc (Hons) in Transportation & Logistics with Business Management

Master

كارشناسي ارشد

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

3 تا 6 ترم

47,100

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

Master of Science in Biotechnology

3 تا 6 ترم

47,100

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

Master of Science in Construction Engineering and Management

3 تا 6 ترم

47,100

کارشناسی محیط زیست و انرژی

Master of Science in Energy and Environment

3 تا 6 ترم

47,100

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (آ ی تی)

Master of Science in Information Technology

3 تا 6 ترم

47,100

کارشناسی ارشد مدار ومجموع

Master of Science in Integrated Circuit Design

3 تا 6 ترم

47,100

کارشناسی ارشد مهنذسی مواد

Master of Science in Materials Science and Engineering

3 تا 6 ترم

47,100

کارشناسی مهندسی سیستم

Master of Science in Systems Engineering and Management

3 تا 6 ترم

47,100

کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل و تدارکات

Master of Science in Transportation and Logistics

Ph.D

دكترا

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

6 تا 12 ترم

57,100

دکترا بایوتکنولوژی

Doctor of Philosophy (PhD) in Biotechnology

6 تا 12 ترم

57,100

دکترا حمل و نقل و تدارکات

Doctor of Philosophy (PhD) in Transportation and Logistics

6 تا 12 ترم

57,100

دکترا اینفورماتیک

Doctor of Philosophy (PhD) in Informatics

 

 

ليست رشته دانشگاه MUST

Bachelor

كارشناسي

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

6 ترم

55,100

کارشناسی تکنولوژی زیستی

BSc (Hons) in Agrobiotechnology with Business Management

6 ترم

55,100

کارشناسی مدیریت ساخت

BSc (Hons) in Construction Management with Business Management

6 ترم

55,100

کارشناسی انرژی و محیط زیست

BSc (Hons) in Energy & Environment with Business Management

6 ترم

55,100

کارشناسی علوم محیط زیست

BSc (Hons) in Environmental Sciences with Business Management

6 ترم

55,100

کارشناسی بهداشت و دارو و ییوتکنولوژی

BSc (Hons) in Health and Pharma Biotechnology with Business Management

6 ترم

52,100

کارشناسی بایو تکنولوژی صنایع

BSc (Hons) in Industrial Biotechnology with Business Management

6 ترم

55,100

کارشناسی فناوری اطلاعات (آی تی)

BSc (Hons) in Information Technology with Business Management

6 ترم

55,100

کارشناسی مهندسی مواد

BSc (Hons) in Material Science & Engineering with Business Management)

6 ترم

55,100

کارشناسی بیوتکنولوژی و غذا

BSc (Hons) in Nutraceutical and Food Biotechnology with Business Management

6 ترم

52,100

کارشناسی مدیریت زنجیره تامین

BSc (Hons) in Supply Chain Management with Business Management

6 ترم

52,100

کارشناسی مخابرات

BSc (Hons) in Telecommunication with Business Management

6 ترم

52,100

کارشناسی حمل و نقل و تدارکات

BSc (Hons) in Transportation & Logistics with Business Management

Master

كارشناسي ارشد

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

3 تا 6 ترم

47,100

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

Master of Science in Biotechnology

3 تا 6 ترم

47,100

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

Master of Science in Construction Engineering and Management

3 تا 6 ترم

47,100

کارشناسی محیط زیست و انرژی

Master of Science in Energy and Environment

3 تا 6 ترم

47,100

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (آ ی تی)

Master of Science in Information Technology

3 تا 6 ترم

47,100

کارشناسی ارشد مدار ومجموع

Master of Science in Integrated Circuit Design

3 تا 6 ترم

47,100

کارشناسی ارشد مهنذسی مواد

Master of Science in Materials Science and Engineering

3 تا 6 ترم

47,100

کارشناسی مهندسی سیستم

Master of Science in Systems Engineering and Management

3 تا 6 ترم

47,100

کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل و تدارکات

Master of Science in Transportation and Logistics

Ph.D

دكترا

طول دوره

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

رشته

Program

6 تا 12 ترم

57,100

دکترا بایوتکنولوژی

Doctor of Philosophy (PhD) in Biotechnology

6 تا 12 ترم

57,100

دکترا حمل و نقل و تدارکات

Doctor of Philosophy (PhD) in Transportation and Logistics

6 تا 12 ترم

57,100

دکترا اینفورماتیک

Doctor of Philosophy (PhD) in Informatics

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies