گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UM

Cultural Center

مرکز فرهنگ شناسي

شهريه كل تحصيل رينگت

طول دوره

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

18,940

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق

كارشناسي ارشد هنر بازيگري

Master of  Art

performing Arts

Master of  Artdrama / Music / Dance

16,674

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

18,940

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق

كارشناسي ارشد هنر هنرهای بصری

Master of  Art Visual Arts

16,674

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

18,940

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق

كارشناسي ارشد هنر موسيقي

Master of  Art

performing Arts

Music

16,674

تحقيق

18,940

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق

كارشناسي ارشد هنر نمايشنامه

Master of  Art

performing Arts

drama

16,674

تحقيق

26,695

4 ترم

تحقيق

ــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

Institute of Asia-Europe

موسسه مطالعات آسيا و اروپا

شهريه كل تحصيل رينگت

طول دوره

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

63,088

 

ــــــــــ

واحد درسي

مديريت اي تي بين الملل

IMIM

International Masters in Information Management IMIM

63,088

 

ــــــــــ

واحد درسي

ادغام منطقه اي بين الملل

International Masters in Regional Integration

63,088

 

ــــــــــ

واحد درسي

اقتصاد خرد و كلان بين الملل

International Masters in Small Medium Enterprises IMSME

63,088

 

ــــــــــ

واحد درسي

مطالعات آسيايي – بين الملل

International Masters in ASEAN Studies

21,037

4 ترم

تحقيق

ــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

International Institute of Public & Management INPUMA

موسسه مدیريت و اجتماع

شهريه كل تحصيل رينگت

طول دوره

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

37,138

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي

كارشناسي ارشد

سياست عمومي

Master of Public Policy

Sports Center

مرکز تربيت بدني

شهريه كل تحصيل رينگت

طول دوره

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

24,695

4 ترم

تحقيق

ــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy


ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UM

Cultural Center

مرکز فرهنگ شناسي

شهريه كل تحصيل رينگت

طول دوره

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

18,940

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق

كارشناسي ارشد هنر بازيگري

Master of  Art

performing Arts

Master of  Artdrama / Music / Dance

16,674

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

18,940

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق

كارشناسي ارشد هنر هنرهای بصری

Master of  Art Visual Arts

16,674

2 ترم

ــــــــــ

تحقيق

18,940

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق

كارشناسي ارشد هنر موسيقي

Master of  Art

performing Arts

Music

16,674

تحقيق

18,940

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي و تحقيق

كارشناسي ارشد هنر نمايشنامه

Master of  Art

performing Arts

drama

16,674

تحقيق

26,695

4 ترم

تحقيق

ــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

Institute of Asia-Europe

موسسه مطالعات آسيا و اروپا

شهريه كل تحصيل رينگت

طول دوره

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

63,088

 

ــــــــــ

واحد درسي

مديريت اي تي بين الملل

IMIM

International Masters in Information Management IMIM

63,088

 

ــــــــــ

واحد درسي

ادغام منطقه اي بين الملل

International Masters in Regional Integration

63,088

 

ــــــــــ

واحد درسي

اقتصاد خرد و كلان بين الملل

International Masters in Small Medium Enterprises IMSME

63,088

 

ــــــــــ

واحد درسي

مطالعات آسيايي – بين الملل

International Masters in ASEAN Studies

21,037

4 ترم

تحقيق

ــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

International Institute of Public & Management INPUMA

موسسه مدیريت و اجتماع

شهريه كل تحصيل رينگت

طول دوره

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

37,138

3 ترم

ــــــــــ

واحد درسي

كارشناسي ارشد

سياست عمومي

Master of Public Policy

Sports Center

مرکز تربيت بدني

شهريه كل تحصيل رينگت

طول دوره

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

24,695

4 ترم

تحقيق

ــــــــــ

دکترا

Doctor of Philosophy

 

1

2

3

4

 

1

2

3

4

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.