گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو
 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

تغييرات جديد برنامه اقامت در مالزي 

 

تغييرات اخير برنامه MM2H  

برنامه MM2H در حال حاضر تغييرات اندكي داشته است. در اينجا توضيحاتي از تغييرات اعمال شده در ماه اخير را كه تا حدودي در نوع برنامه تغيير ايجاد كرده است اعلام شده است.  ما بسيار خرسند بوديم كه به شما بگوييم ميزان وديعه ثابت در طي ماه هاي اخير تغيير نكرده است . و طرح پيشنهاد شده باعث شده كه جذابيت هاي مالزي بيش از پيش مشخص گردد.

 

اعلامیه مرکز MM2H در 12جولای 2012، در رابطه با اظهار نامه حساب بانکی :

" مرکز MM2Hاعلام می کند که در 12جولای 2012، تمامی متقاضیان MM2H باید اظهار نامه حساب بانکی را ارائه دهند که نشان دهنده درآمد ماهیانه 3 ماه آخر می باشد(ممکن است این درآمد از حقوق / اجاره ماهیانه / درآمدهای متفرقه / سهام /غیره باشد ) یا حقوق بازنشستگی که مورد تائید دولت باشد وارد حساب بانکی متقاضی شود . درخواست های کامل که قبل از این تاریخ می رسند ، نیاز به مدارک بالا ندارند ."  

 

در طي ارتفاء برنامه هاي MM2H دولت مالزي در 13 فوريه 2009  اصلاحيه اي را براي رفاه متقاضيان تحت عناوين زير اعلام كرد :

1.    دولت به شركت كننده هاي 50 سال به بالا كه داراي مهارت و يا تخصص هستند، در يكي از بخش هاي دولتي كه به آن نياز دارد مشروط به اينكه كمتر از 20 ساعت در هفته باشد مجوز كار مي دهد.

        اين اجازه به صورت پاره وقت و تحت شرايط زير مي باشد:

·       درخواست مجوز بايد به طور مستفيم از طرف كميسيون تخصصي اقامت اعلام گردد .

·       قرار داد كار مربوط به ايالتي كه متقاضي برنامه قصد دارد در آن به صورت پاره وقت كار كند ضميمه برنامه كاري شود.

·       كل ساعات  كاري كه هر متقاضي در هر هفته بر عهده دارند نبايد از 20 ساعت تجاوز كند.

2.    متقاضيان شركت در برنامه تنها اجازه سرمايه گذاري و يا شركت در مواضع تجاري را دارند كه از طرف دولت مالزي تاييد شده باشد و يا مربوط به بخش هاي وابسته به آن باشد.

3.    افرادي كه با يك فرد بومي ازدواج كرده اند نيز مي توانند براي اين برنامه در خواست دهند و براي اين منظور بايد درخواست MM2H براي Spouse (برنامه مهاجرت همسر) استفاده نمايند.

4.        ويزاي اقامت افرادي كه اعتبار ويزاي آنها در ابتدا 5 سال بوده مشروط به اينكه پاسپورتشان اعتبار داشته باشد به 10 سال افزايش مي يابد.

5.     متقاضيان داراي ويزاي كار در مالزي نيز مي توانند در برنامه  عضو شوند و در صورتي كه در خواست خود را 3 ماه قبل از انقضاء اعتبار ويزاي خود اعلام كرده باشد از انتظار در دوره رسيدگي معاف هستند.

6.    براي متقاضيان برنامه كارت شناسايي صادر خواهد شد كه آدرس دائمي آن ها بر روي آن حك مي شود و اين كارت براي تمامي قرارداد هاي خريد و فروش و توافق نامه هاي منعقده در مالزي معتبر است.

7.    سن فرزندان مجرد شما كه به صورت همراه به مالزي مي آيند از 18 سال به 21 سال تغيير كرد و در هنگام درخواست بايد تاييديه به دولت مالزي ارائه دهيد كه  مجرد بودن آنها را اثبات كرده و همچنين مداركي ارائه دهيد كه نشان دهد شخص همراه به طور كامل تحت تكفل شما است.

8.        وابستگان شامل كليه افراد 21 سال به پايين٬ فرزند خوانده، كودكان معلول و والدين مي باشد.

 

 

تغييرات جديد برنامه اقامت در مالزي 

 

تغييرات اخير برنامه MM2H  

برنامه MM2H در حال حاضر تغييرات اندكي داشته است. در اينجا توضيحاتي از تغييرات اعمال شده در ماه اخير را كه تا حدودي در نوع برنامه تغيير ايجاد كرده است اعلام شده است.  ما بسيار خرسند بوديم كه به شما بگوييم ميزان وديعه ثابت در طي ماه هاي اخير تغيير نكرده است . و طرح پيشنهاد شده باعث شده كه جذابيت هاي مالزي بيش از پيش مشخص گردد.

 

اعلامیه مرکز MM2H در 12جولای 2012، در رابطه با اظهار نامه حساب بانکی :

" مرکز MM2Hاعلام می کند که در 12جولای 2012، تمامی متقاضیان MM2H باید اظهار نامه حساب بانکی را ارائه دهند که نشان دهنده درآمد ماهیانه 3 ماه آخر می باشد(ممکن است این درآمد از حقوق / اجاره ماهیانه / درآمدهای متفرقه / سهام /غیره باشد ) یا حقوق بازنشستگی که مورد تائید دولت باشد وارد حساب بانکی متقاضی شود . درخواست های کامل که قبل از این تاریخ می رسند ، نیاز به مدارک بالا ندارند ."  

 

در طي ارتفاء برنامه هاي MM2H دولت مالزي در 13 فوريه 2009  اصلاحيه اي را براي رفاه متقاضيان تحت عناوين زير اعلام كرد :

1.    دولت به شركت كننده هاي 50 سال به بالا كه داراي مهارت و يا تخصص هستند، در يكي از بخش هاي دولتي كه به آن نياز دارد مشروط به اينكه كمتر از 20 ساعت در هفته باشد مجوز كار مي دهد.

        اين اجازه به صورت پاره وقت و تحت شرايط زير مي باشد:

·       درخواست مجوز بايد به طور مستفيم از طرف كميسيون تخصصي اقامت اعلام گردد .

·       قرار داد كار مربوط به ايالتي كه متقاضي برنامه قصد دارد در آن به صورت پاره وقت كار كند ضميمه برنامه كاري شود.

·       كل ساعات  كاري كه هر متقاضي در هر هفته بر عهده دارند نبايد از 20 ساعت تجاوز كند.

2.    متقاضيان شركت در برنامه تنها اجازه سرمايه گذاري و يا شركت در مواضع تجاري را دارند كه از طرف دولت مالزي تاييد شده باشد و يا مربوط به بخش هاي وابسته به آن باشد.

3.    افرادي كه با يك فرد بومي ازدواج كرده اند نيز مي توانند براي اين برنامه در خواست دهند و براي اين منظور بايد درخواست MM2H براي Spouse (برنامه مهاجرت همسر) استفاده نمايند.

4.        ويزاي اقامت افرادي كه اعتبار ويزاي آنها در ابتدا 5 سال بوده مشروط به اينكه پاسپورتشان اعتبار داشته باشد به 10 سال افزايش مي يابد.

5.     متقاضيان داراي ويزاي كار در مالزي نيز مي توانند در برنامه  عضو شوند و در صورتي كه در خواست خود را 3 ماه قبل از انقضاء اعتبار ويزاي خود اعلام كرده باشد از انتظار در دوره رسيدگي معاف هستند.

6.    براي متقاضيان برنامه كارت شناسايي صادر خواهد شد كه آدرس دائمي آن ها بر روي آن حك مي شود و اين كارت براي تمامي قرارداد هاي خريد و فروش و توافق نامه هاي منعقده در مالزي معتبر است.

7.    سن فرزندان مجرد شما كه به صورت همراه به مالزي مي آيند از 18 سال به 21 سال تغيير كرد و در هنگام درخواست بايد تاييديه به دولت مالزي ارائه دهيد كه  مجرد بودن آنها را اثبات كرده و همچنين مداركي ارائه دهيد كه نشان دهد شخص همراه به طور كامل تحت تكفل شما است.

8.        وابستگان شامل كليه افراد 21 سال به پايين٬ فرزند خوانده، كودكان معلول و والدين مي باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به مدیر آن می باشد.