پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

دانشگاه UNIKL‌ در يك نگاه

 

دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  توانسته خود را به عنوان يكي از چهار دانشگاه برتر در زمينه تحقيق و فنآوري ٬ تحصيل و آموزش وارائه خدمات آموزشي نوين معرفي نمايد.

دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  كه در قلب پايتخت مالزي و در نزديكي مراكز تجاري شهر واقع شده است يكي از بزرگترين دانشگاه هايي است كه آموزش خود را بر پايه تكنولوژي قرار داده است . هدف اصلي دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  آماده سازي دانشجويان با دانش ٬ مهارت و استعداد مورد نياز براي آماده سازي آنها براي قبول مسئوليت هاي بزرگ در آينده و تصدي نقش هاي مهم در چرخه اقتصاد جهاني است.

هدف دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  اين است كه با تلاش و همگام با رشد تكنولوژي در سال 2020 به اولين و مهمترين دانشگاه در زمينه تحقيقات ٬ تحصيل ٬ آموزش تبديل شود. فعاليت هاي تحقيقاتي با گسترش تكنولوژي و با پشتيباني از تحقيقات جديد بعمل آمده در دانشگاه به موفقيت چشم گير خواهد رسيد. دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  با همكاري شركا و دانشگاه هاي محلي و بين المللي و موسسات تحقيقاتي و پژوهشي به دانش تحقيقاتي مورد نظر نزديك تر شده و در زمينه تجارت، كاربردي موفق تر خواهد شد.

در اين موسسه آموزشي چهار مولفه اصلي آمورشي وجود دارد : فني ٬ اجتماعي ٬ يادگيري و كار آفريني كه با روش هاي آمورشي كه در اين موسسه بكار گرفته مي شود يادگيري تا حد بالايي دلنشين مي گردد. اين روشهاي آموزشي به دانشجويان در زمينه يادگيري بهتر و بكارگيري دانش فراگرفته شده و مهارت مورد نياز كمك مي كند . علاوه بر اين آزمايشگاه ها و كارگاه هاي اين دانشگاه به بهترين وسايل و تجهيزات مجهز هستند كه بتوانند بهترين نتيجه را از پروسه هاي تحقيقات و يادگيري خود بدست آورند. تعداد زيادي از اعضاء دانشكده ها تجربيات خود را در اختيار دانشجو قرار مي دهند كه با راهنمايي آنها و شرايط فراهم شده در دانشگاه بهترين نتيجه به دست مي آيد.

 

 

واحد هاي دانشگاهي و موسسات وابسته

 

دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  به طور كلي 8 واحد دانشگاهي و 3 انجمن دارد كه در سراسر مالزي در شهرهايي مانند Kuala Lumpur٬  Selangor٬ Malacca٬ Perak٬ Kedah و  Johorواقع شده است. دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  مفتخر است كه با ديگر دانشگاه ها و موسسات خارجي نيز ارتباط فعال دارد و شهرت بسياري پيدا كرده است.

  

برنامه هاي درسي:

 

تمامي دانشجويان موظفند قبل از شروع ترم تحصيلي دوره هاي مقدماتي دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  را بگذرانند. هدف از برگزاري اين دوره ها آشنايي دانشجو با زندگي در دانشگاه و قوانين و مقررات محلي و وضعيت بهداشتي و اقتصادي است.

  

اطلاعات اوليه  دانشگاه UNIKL

 

دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  دانشجويان را در سراسر مالزي پشتيباني مي كند و بسته هاي اطلاعات اوليه مورد نياز هر دانشجو را در اختيار او قرار مي دهد. اين بسته ها شامل اطلاعات دقيقي از قوانين مهاجرت ٬ نحوه اخذ ويزا ٬ مسيرهاي سفر به ديگر دانشگاه هاي مالزي ٬ امور مالي و مراقبت هاي پزشكي است.  

سازمان امور دانشجويي دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  برنامه هايي را ترتيب داده است كه مطابق با آن دانشجو با روشهاي آموزشي دانشگاه آشنا مي شود البته هدف دانشگاه تنها آشنايي دانشجويان بين المللي با مالزي و دانشگاه است كه اين برنامه ها شامل : آشنايي با دوره تحصيلي ٬ ثبت نام ٬ كار گروهي و جلساتي كه در دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  به همراه كارمندان دانشگاه برگزار مي شود .و تضمين مي كند كه دانشجويان در زمان تحصيل در مالزي مشكلي نخواهند داشت.

تمامي مسائل دانشجويان بين المللي توسط جامعه دانشجويان بين الملل و حوزه دانشجويان بين الملل صورت مي گيرد . دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  برنامه هايي تحت عنوان ميزبان در نظر گرفته دانشجويان مي توانند از خانواده خود براي مدت چند روز در سال پذيرايي نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه UNIKL‌ در يك نگاه

 

دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  توانسته خود را به عنوان يكي از چهار دانشگاه برتر در زمينه تحقيق و فنآوري ٬ تحصيل و آموزش وارائه خدمات آموزشي نوين معرفي نمايد.

دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  كه در قلب پايتخت مالزي و در نزديكي مراكز تجاري شهر واقع شده است يكي از بزرگترين دانشگاه هايي است كه آموزش خود را بر پايه تكنولوژي قرار داده است . هدف اصلي دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  آماده سازي دانشجويان با دانش ٬ مهارت و استعداد مورد نياز براي آماده سازي آنها براي قبول مسئوليت هاي بزرگ در آينده و تصدي نقش هاي مهم در چرخه اقتصاد جهاني است.

هدف دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  اين است كه با تلاش و همگام با رشد تكنولوژي در سال 2020 به اولين و مهمترين دانشگاه در زمينه تحقيقات ٬ تحصيل ٬ آموزش تبديل شود. فعاليت هاي تحقيقاتي با گسترش تكنولوژي و با پشتيباني از تحقيقات جديد بعمل آمده در دانشگاه به موفقيت چشم گير خواهد رسيد. دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  با همكاري شركا و دانشگاه هاي محلي و بين المللي و موسسات تحقيقاتي و پژوهشي به دانش تحقيقاتي مورد نظر نزديك تر شده و در زمينه تجارت، كاربردي موفق تر خواهد شد.

در اين موسسه آموزشي چهار مولفه اصلي آمورشي وجود دارد : فني ٬ اجتماعي ٬ يادگيري و كار آفريني كه با روش هاي آمورشي كه در اين موسسه بكار گرفته مي شود يادگيري تا حد بالايي دلنشين مي گردد. اين روشهاي آموزشي به دانشجويان در زمينه يادگيري بهتر و بكارگيري دانش فراگرفته شده و مهارت مورد نياز كمك مي كند . علاوه بر اين آزمايشگاه ها و كارگاه هاي اين دانشگاه به بهترين وسايل و تجهيزات مجهز هستند كه بتوانند بهترين نتيجه را از پروسه هاي تحقيقات و يادگيري خود بدست آورند. تعداد زيادي از اعضاء دانشكده ها تجربيات خود را در اختيار دانشجو قرار مي دهند كه با راهنمايي آنها و شرايط فراهم شده در دانشگاه بهترين نتيجه به دست مي آيد.

 

 

واحد هاي دانشگاهي و موسسات وابسته

 

دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  به طور كلي 8 واحد دانشگاهي و 3 انجمن دارد كه در سراسر مالزي در شهرهايي مانند Kuala Lumpur٬  Selangor٬ Malacca٬ Perak٬ Kedah و  Johorواقع شده است. دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  مفتخر است كه با ديگر دانشگاه ها و موسسات خارجي نيز ارتباط فعال دارد و شهرت بسياري پيدا كرده است.

  

برنامه هاي درسي:

 

تمامي دانشجويان موظفند قبل از شروع ترم تحصيلي دوره هاي مقدماتي دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  را بگذرانند. هدف از برگزاري اين دوره ها آشنايي دانشجو با زندگي در دانشگاه و قوانين و مقررات محلي و وضعيت بهداشتي و اقتصادي است.

  

اطلاعات اوليه  دانشگاه UNIKL

 

دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  دانشجويان را در سراسر مالزي پشتيباني مي كند و بسته هاي اطلاعات اوليه مورد نياز هر دانشجو را در اختيار او قرار مي دهد. اين بسته ها شامل اطلاعات دقيقي از قوانين مهاجرت ٬ نحوه اخذ ويزا ٬ مسيرهاي سفر به ديگر دانشگاه هاي مالزي ٬ امور مالي و مراقبت هاي پزشكي است.  

سازمان امور دانشجويي دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  برنامه هايي را ترتيب داده است كه مطابق با آن دانشجو با روشهاي آموزشي دانشگاه آشنا مي شود البته هدف دانشگاه تنها آشنايي دانشجويان بين المللي با مالزي و دانشگاه است كه اين برنامه ها شامل : آشنايي با دوره تحصيلي ٬ ثبت نام ٬ كار گروهي و جلساتي كه در دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  به همراه كارمندان دانشگاه برگزار مي شود .و تضمين مي كند كه دانشجويان در زمان تحصيل در مالزي مشكلي نخواهند داشت.

تمامي مسائل دانشجويان بين المللي توسط جامعه دانشجويان بين الملل و حوزه دانشجويان بين الملل صورت مي گيرد . دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL  برنامه هايي تحت عنوان ميزبان در نظر گرفته دانشجويان مي توانند از خانواده خود براي مدت چند روز در سال پذيرايي نمايد.

 

 

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies