گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو
 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 ويزاي كار

 

ويزاي كار  موقتي    Temporary Employment Pass(work visa)

 

اين ويزا براي افرادي كه براي انجام شغلي موقت وارد مالزي مي شوند صادر مي شود.

كارگران  خارجي نيمه ماهر و غير متخصص

كارگران و  كارمندان معمولي       

 

ويزاي كار:  Employment Pass

 

اين ويزا براي خارجياني صادر مي شوند كه به مدت دو سال با يكي از شركتهاي مالزي قرارداد بسته اند .

 

ويزاي اشتغال (ويزا حرفه اي)  Employment  Pass(Professional Visa)

اين ويزا براي افراد خارجي متخصص ( ويزاي حرفه اي _مدت طولاني) صادر مي شود. مانند:

·         Executive Chairman

·         Chief Executive Officer

·         Managing  Director

·         General Manager

·         Technical Director

·         Production Manager

·         Project Manager Or Factory Manager

 

Management Functions Such As

·         Marketing Manager

·         Logistics  Manager

·         Investment Manager

·         Quality Control Manager 

 

Professional Such As

·         Chief Engineer

·         Engineer Manager

·         Lecturer 

·         Doctor

·         Architect

مدت اعتبار اين ويزا حداقل 2 سال پس از صدور آن است .

 

ويزاي كار:  Business Visa

اين ويزا براي افراد خارجي كه براي استخدام و بستن قراردادهاي نيمه وقت با هر نوع نمايندگي در مالزي وارد اين كشور مي شوند صادر مي شود. مدت اعتبار اين ويزا نمي تواند بيشتر از 12 ماه باشد.

 

فرايند گرفتن ويزاي كار

كارگران خارجي  غير متخصص و نيمه ماهر

درخواست كار براي كارگران خارجي  در طرح هاي صنعتي ، بخش هاي خدماتي و ساختماني

تمامي كارگران خارجي مي بايست قبل از درخواست كار  از وزارت كار و امور اجتماعي تآييديه دريافت نمايند.

 

بخش هاي مورد تائيد

بخش هاي صنعتي:

بخش صنعتي تمامي  كالاهاي صادراتي كه متشكل از بيش از 50 % توليدات صادراتي است را پوشش مي دهد.

 

 توليدات صنعتي غير صادراتي شامل:

·         صنعت مبلمان

·         صنعت  كائوچو(لاستيك) مبتني بر صنعت

·         صنعت پلاستيك مبتني بر صنعت

·         فرايند چوب و صنعت كارخانه اي

·         صنعت مواد ساختمان

·         آهن ، استيل و صنايع معدني

·         صنعت سراميك

·         صنعت منسوجات

·         صنعت كفش

·         صنعت مهندسي و ساخت

·         ساخت هاي مرتبط با صنعت

·         صنعت قير و معدن سنگ

 

 

شركتهايي صنايع غير صادراتي در صورتي مجاز به استخدام خارجيان هستند كه داراي شرايط زير باشند:

·         مجموع فروش آنها از 2 ميليون رينگت به بالا(600 ميليون تومان به بالا)

·         حداقل سرمايه پرداخت شده شركت  000/100 رينگت (30 ميليون تومان)

 

بخش هاي مربوط به كشت و زرع:

اين بخش زير شاخه هاي زير را پوشش مي دهد:

·         محصولات

·         غذا

·         پرورش گل

·         دام پروري

·         آبزي پروري

·         بخش هاي ساختمان

·         بخش خدماتي

و زير مجموعه هاي زير را پوشش مي دهد:

رستورانها ( كارگران و آشپزها) مجاز به كار در يك رستوران در سر تاسركشور فقط به عنوان آشپز و يا كارگر معمولي( ظرف شور و نظافت چي رستوران)

كارگران خارجي اجازه ندارند كه به عنوان پيش خدمت و يا صندوق دار كار كنند واز شركت هاي نظافتي مي بايست يك قرارداد كامل و مهمور داشته باشند و همچنين اجازه كار به عنوان نظافت چي براي شركت هاي استخدامي راندارند. اجازه كار به عنوان شوينده اتومبيل ها و اتوبوس ها،  شوينده در پمپ بنزين ها و ديگر كارهاي تاسيساتي و نگهداري را نيز ندارند.

جابه جايي كالا در بندر هاي دريايي و فرودگاهها

كارهاي عام المنفعه (امور خيريه)

رختشوي خانه ها

باشگاههاي گلف(فقط به عنوان پيش خدمت)

در قسمت هاي حمل ونقل جزيره

درخواست ها مي بايست از طرف خود شخص متقاضي، شركت و ياكارفرما ارائه گردد.

 

تقاضا براي تعويض(جايگزيني) كارگران خارجي:

تنها بر اساس دلايل زير يك كارفرما مي تواند براي جايگزيني كارگران خارجي خود درخواست دهد:

·         مراجعت كارگران به كشورشان از منطقه

·         فوت كارگران

درخواست براي جايگزيني كارگران خارجي فقط مي تواند از طرف شركت و ياكارفرما ارائه گردد. ارائه درخواست  از طرف نمايندگي و يا يك واسطه  ممنوع بوده و اين نوع تقاضاها پذيرفته نخواهد شد.

 

مدارك مورد نياز براي درخواست جايگزيني كارگران خارجي:

·         نامه كارفرما درباره متقاضي

·         تكميل فرم IMM/BPA.229/857 

·         كپي از پاسپورت خروجي و يا گواهي فوت

 

بخش هاي مورد تائيد براي جايگزيني:

·         بخش هاي صنعتي

·         بخش هاي مرتبط با صادرات

·         بخش هاي مربوط به كشت و زراعت كه شامل محصولات، غذا، دامپروري، پرورش گل و آبزي پروري است.

·         بخش هاي خدماتي (رستورانها، نظافتي، جابه جايي كالاها، رختشوي خانه ها، كارهاي عام المنفعه، پيش خدمت در باشگاههاي گلف، در بخش حمل و نقل جزيره (به جز Penang )

 كارگران خارجي از مليت هاي گوناگون به خصوص از كشورهاي منطقه مثل كشورهاي اندونزي، تايلند و كلمبيا هستند.

البته توجه داشته باشيد كه جايگزيني كارگر از يكسري كشورهاي خاص تنها صورت مي گيرد .

 

تقاضا براي ويزاي مرتبط (Referred Visa )

ويزاي مرتبط (Refrred) به ويزايي گفته مي شود كه به وسيله وزير امور خارجه مالزي براي يك فرد صادر و مورد تأييد است. برطبق آنچه كه گفته شد اين  ويزا قبل از ورود كارگر بوسيله كارفرما در اداره مهاجرت وابسته درخواست شده و صادر و تائيد شده است.

 

مدارك مورد نياز براي ويزا مرتبط:

صدور ويزا براي كارگران خارجي در بخش هاي مختلف:

·         نامه كارفرماي متقاضي

·         نامه تائيديه اصلي به همراه يك  كپي از وزارت كار مالزي (KHEDN )  (براي تائيديه جديد) يا اداره مهاجرت مالزي ( براي تقاضا هاي جايگزيني)

·         تائيديه بانك با اعتبار حداقل 18 ماه

·         فرم كامپيوتري مشخصات كارفرما

·         فرم حواله بانكي پرداختي

·         فرم IMM12

·         كپي از پاسپورت كارگران خارجي

·         ارائه گزارشي معتبر از سوي يك كلينيك  در كشور كارگران كه مورد تائيد وزارت بهداشت مالزي باشد

·         فرم تقاضا براي ويزاي مرتبط (VDR)

 

تقاضا براي جابه جايي موقتي كارگران خارجي:

يك كارفرما ممكن است متقاضي  جابه جايي موقتي  كارگران باشد تحت اين شرايط كارگر مي بايست مدارك زير را ارائه كنند:

·         يك كپي از كارت شناسايي كارفرما

·         يك قرارداد توافقنامه از ضامن ، با آدرس كامل

·         ليست نام كارگران مورد بحث

·         يك كپي از صفحات مهر خورده و صفحه اصلي پاسپوت كارگران

·         كارفرمايان تنها مي توانند كارگراني را جايگزين كنند كه نام آنها براي يك دوره مشخص كار از سوي اداره كار و امور اجتماعي تأييد شده باشد و فرم قرارداد او از طرف يك ضامن معتبر تكميل شده باشد.

 

مدارك مورد نياز در هنگام درخواست براي براي تغيير نام و يا آدرس شركت:

·         نامه كارفرماي متقاضي

·         يك كپي از كارت شناسايي كارفرما

·         فرم ثبت شركت (Forms 9, 13 and 49 or Forms B and D) 

·         يك كپي از پاسپورت كارگران

·         كپي از قبوض آب ، برق ، تلفن با نام جديد كارفرما

·         قرارداد اجاره براي اثبات اجاره

·         جواز ساختمان (مجوز ساخت)

 

درخواست ها به محض دريافت آنها رسيدگي و مراحل زير را براي بازبيني بايد طي كند:

·         تاريخ اعتبار PLKS كارگران بررسي مي شود و گاهي براي اطمينان از تغييرات در نام و آدرس بعد از ثبت تماس تلفني نيز برقرار خواهد شد .

·         در ابتدا بايد درخواست نام و آدرس توسط TNB  ،  STMBيا JBA تاييد شود.

·         در مواقع مورد نياز نامه تأييديه براي ثبت آدرس و نام جديد شركت در سيستم كامپيوتري حوزه نيز ارسال مي گردد.

·         كارفرما موظف است ويزاي كارگر را براي صدور برچسب  PLKS آماده كند.

 

تحت شرايط زير كارفرما و يا پليس مهاجرت و يا پليسي ايالتي مي توانند  براي  تائيد حكم بازداشت درخواست دهند:

در مواقعي كه يك كارگر خارجي بوسيله پليس بازداشت شده است، كارفرما مي بايست نسبت به گزارش موضوع به كارگر خارجي براي تائيد حكم بازداشت  اقدام كند.

مدارك مورد نياز براي تائيد حكم بازداشت:

·         نامه كارفرماي متقاضي

·         نامه تائيديه بازداشت از مقامات وابسته

·         يك كپي از كارت شناسي كارفرما

·         يك كپي از پاسپورت كارگر

موارد مرتبط از سيستم كامپيوتري حوزه  بررسي و رسيدگي خواهد شد.(شباهت ظاهري، تاريخ خاتمهPLKS ، اعتبار برچسب PLKS و ديگر مشخصات)

كارگر خارجي ،  در همان روز براي كارفرما يك نامه تائيديه از  اعتبار برچسب PLKS صادر و آماده و همان را براي مقامات وابسته فكس خواهد كرد.

 

فرايند درخواست براي  استرداد هزينه ها:

يك كارگر مي تواند نسبت به  بازپرداخت هزينه هاي پرداخت شده به حوزه مهاجرت مالزي درخواست دهد. كه اين درخواست مي تواند به دلايلي چون:

نامناسب بودن وضعيت پزشكي كارگر خارجي

تحت اين شرايط مدارك زير بايد ارائه گردد:

·         نامه كارفرما متقاضي

·         هر دو رسيد پرداخت/اظهار نامه قانوني در صورت مفقود شدن رسيدها

·         فرم تقاضا براي بازپرداخت  هزينه ها

·         يك كپي از پاسپورت كارگر

·         ارائه هر دو فرم پرداختي

·         فرايند براي درخواست استردادوثيقه بانكي(سپرده بانكي)

در مواقعي كه كارگران به كشور خود بر گشته اند كارفرما مي تواند نسبت به استرداد وثيقه بانكي اقدام كند.

 

 

درخواست استرداد وثيقه بانكي:

در اين شرايط مدارك زير ارائه مي گردد:

·         نامه كارفرماي متقاضي

·         يك كپي از وثيقه بانكي و يك ليست از نام كارگران

·         يك كپي از وثيقه بانكي جديد و يك ليست از نام كارگران جديد

·         يك كپي از پاس خروجي و اگر كارگر خارجي به كشور خود مراجعت كرده بود يك كپي از پاسپورت كنسل شده

·         يك كپي از گواهي فوت

در مواقع فرار كارگر خارجي كارفرما ممكن است براي ارائه يك كپي از گزارش پليس و فرم تائيديه ازهيئت خارجي وابسته  درخواست كند. در هرحال تائيديه به صلاحديد حوزه مهاجرت مالزي  صادر مي شود.

فرايند براي درخواست استرداد سپرده امنيتي:

در مواقعي كه كارگران خارجي به كشور خود مراجعت داشته باشند كارفرما مي تواند نسبت به استرداد سپرده امنيتي اقدام نمايد  كه در اين شرايط بايد مدارك زير ارائه گرد:

·         نامه كارفرماي متقاضي

·         رسيد اصلي سپرده امنيتي

·         برگه پاس خروج

·         شماره حساب بانكي شركت  و يا براي كارفرما به طور اختصاصي  شماره كارت شناسايي

 

دوره  استخدام كارگران خارجي:

كارگران خارجي در ابتدا  فقط به  مدت 3 سال اجازه كار دارند  و اين درخواست مي تواند هر ساله تا مدت 15 سال تمديد شود. براي تمديد بعد از مدت 15 سال  كارفرما مي بايست يك تائيديه ازNational Vocational Training Council (MLVK)  ، وزارت منابع انساني و يا Construction Industries Development Board, Malaysia(CIDB)  تهيه كند.

 

كارگران خارجي بايد مدارك زير را نيز ادائه دهند:

·       گواهي مهارت در سطح يك و يا دو از SKM مالزي

·       گواهي مهارت كاگر از MLKV

·       گواهي مهارت حرفه اي از SKK

·       گواهي كاگري از CIDB قبل از طرح درخواست تمديد

 

فرايند گرفتن ويزاي حرفه اي

روش كار و فرايند براي تقاضا:

تنها مهاجرين خارجي مي توانند براي ويزاي حرفه اي درخواست دهند كه يكي از موقعيت هاي زير را داشته باشند:

تصدي در پست هاي مديريتي درسطح هاي بالا (سطح يك) در شركتهاي خصوصي متعلق به افراد خارجي و يا شركت هاي فعال در مالزي پستهاي كليدي  key posts استفاده از نيروهاي متخصص خارجي در شركتهاي مالزي براي حفظ و تامين سرمايه و سود آنهاست مهاجرين خارجي در اين پست ها در تعيين سياست شركت به منظور رسيدن به اهداف شركت مسئوليت سنگيني بر دوش دارند . به طور مثال درپست هايي نظير Executive Chairman،Chief Executive Officer،Managing Director، General Manager،Technical Director،Production Manager،Project Manager  ويا  Factory Manager

 

پست هاي اجرايي:  Executive Posts

پست هاي مديريتي و تخصصي در سطح هاي مياني (سطح دو) قرار دارند. تصدي در اين پست ها نيازمند داشتن صلاحيت آموزشي، تجربيات عملي و مهارتهاو صلاحيت هاي مربوط به شغل مربوطه  مي باشند.

افرادي كه تصدي اين امور را به عهده مي گيرند، مسئول اجراء سياستهاي شركت و نظارت به كار كاركنان ديگر هستند. براي مثال در پست هاي نظير : پستهاي مديريتي مثل  Marketing Manager، Logistics  Manager، Investment Manager و Quality Control Manager، پست هاي حرفه اي مثل  Chief Engineer، Engineer Manager، Lecturer، Doctor، Architectو ...

 

 پست هاي غير اجرايي: Non-Executive Posts

در مشاغل فني پست هايي وجود دارد كه انجام دادن  آنها نيازمند تكنيكهاي خاص و مهارتهاي ويژه است. به طور مثالWelder، Mould Maker، Tool و Die Maker، Manufacturing Systems Designer، Food،Nutrient Technologist، Fashion Designer،Specialist In Furniture Design  و Ergonomics، Heat Setting Technician، Sewing Specialist، Craftsman،Engraving  و Product،Flavouring Specialist و يا ...

 

فرايند استخدام مهاجرين خارجي (Expatiate ):

مهاجران خارجي دو مرحله را بايد پشت سر بگذارند.

مرحله اول : شامل درخواست كارگز خارجي از سوي كارفرما

مرحله دوم: گرفتن تأييد از وزارت كار

مرحله اول اين پروسه تنها در 6 نمايندگي مجاز اين كار صورت مي گيرد اما مرحله دوم تنها مربوط به اداره مهاجرت مالزي است.

 در مالزي تنها 6 نمايندگي وجود دارد كه كي توانند مجوز كار را براي كارگران خارجي صادر كنند كه اين شركتها عبارتند از :

MIDA

Malaysian industrial Development Authority

MdeC

Multimedia Development Corporation

PSD

Public Service Department

CBM

Central Bank Malaysia

SC

Security Commission

EC

Expatriate Committee

 

نمايندگي توسعه صنعتي مالزي  : MALAYSIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (MIDA)

مهاجران خارجي تنها در پست هاي اداري زير مي توانند تصدي امور را در شركت هاي خصوصي به دست گيرند: بخش صنعتي  (شركت هاي موجود و شركت هاي جديد كه درگير طرح هاي توسعه اي مي باشند)

·       بخش هاي صنعتي وابسته به بخش هاي خدماتي

·       موسسات ناحيه اي – ستادهاي عملياتي ، نمايندگي ها ، مراكزخريد بين المللي

·       صنعت هتل داري و توريسم

·       بخش هاي توسعه و تحقيقات

موسسات توسعه مالتي مديا Multimedia Development Corporation (MdeC)

مهاجراني كه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات مهارت دارند تنها در شركتهايي كه داراي مجوز MSC است مي توانند كار كنند.

 

بخش خدمات عمومي:  Public Service Department (PSD)

اين بخش قرارداد مهاجرين خارجي را كه در بخش هاي دولتي استخدام شده است را تائيد مي كند

پست هاي دكتر و پرستار  در كلينيك ها و بيمارستانهاي دولتي

معلمان و مدرسين از موسسات آموزش عالي  دولتي

پست هاي قراردادي بخش دولتي

مشاغلي (پيشنهاد شغل) كه بوسيله كميسيون بخش دولتي و يا نمايندگي  هاي وابسته اداره مي شود.

 

بانك مركزي مالزي:  Central Bank Malaysia (CBM)

استخدام در بخش هاي  بانكداري ، مالي و بيمه

كميسيون امنيتي:             Security Commission (SC)

 

استخدام در بخش امنيتي صنايعxpatriate Committee (EC)

اگر فرد خارجي در شغلي به غير مشاغلي كه در نمايندگي هاي بالا ذكر شد درخواست بدهد بايد براي گرفتن مجوز به EC مراجعه نمايد. اين بخش تحت نظارت وزارت كار است و به عنوان دبيرخانه كميته  فعاليت مي كند.

اعضاي EC عبارتند از:

1.    1-Ministry of Home Affairs (MOHA) Chairman(SG/DSG)
2-Ministry of International Trade and Industry(MITI) Member(Representative)
3-Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs(MDTCA) Member (Representative)
4-Ministry of Education (MOE) Member (Representative)
5-Ministry of Human Resources (MHR) Member (Representative)
6-Construction Industry Development Board (CIDB) Member (Representative)
7-Council Of Trust Member (Representative)
8-Immigration Department of Malaysia Secretariate

 

افراد خارجي براي ارائه درخواست به كميته EC بايد شرايط زير را دارا باشد :

1.    حداقل سرمايه تعيين شده

2.    توصيه نامه از نمايندگي هاي مربوطه

3.    ثبت  فعاليتهاي بازرگاني وابسته به نمايندگي هاي مربوطه

 

مدارك مورد نياز:

درخواست از طريق EC تنها بايد از طريق تكميل فرم درخواست در كميته EC صورت گيرد:

1.    داشتن موافقت نامه از شركت مورد درخواست كار

2.    تكميل فرم Dp10

3.    فعاليتهاي صورت گرفته در زمينه شغل مورد درخواست و مهارتهاي حرفه اي و صلاحيتهاي شغلي

4.    رزومه  -  فتوكپي از مدارك  آموزشي (اين مدارك مي بايست توسط مديريت منابع انساني و مقامات بالاتر تائيد شود )

5.    تكميل فرمهاي 9 ، 24 ، 49 كه به تاييد كميسيون شركتهاي مالزي رسيده باشد

6.    توصيه نامه از نمايندگي هاي وابسته

7.    گواهينامه هاي شغلي از مقامات محلي

8.    براي شركتها كه با سرمايه ها خارجي معاملات عمده و يا خرده فروشي انجام مي دهند ارائه مدارك زير الزامي است:

I ) گواهي CIDB / قراردادد پروژه (فقط ساخت و ساز)

II ) گواهي فروش مستقيم از KPDN & HEP (فقط فروش مسقيم)

III ) نامه تائيديه WRT از KPDN & HEP 

 

مرحله دوم فرايند كه تائيد ويزا استخدام و يا ويزا مرتبط با پست هاي انتخابي مهاجرين خارجي  بعد از گرفتن فرم تائيديه EC و يا گرفتن تائيديه از ديگر نمايندگي ها صورت مي گيرد .

مدارك مورد نياز:

تكميل مدارك ثبت نام شامل:

·       معرفي نامه  از رئيس  شركت و  يا اجازه نامه رسمي از كارفرما

·       تكميل فرم DP11  به همراه يك قطعه عكس

·       قرارداد استخدام (مهر شده در يك دفتر خانه رسمي  Duty Stamp Office) براي استخدام موقت و صدور ويزاي گردشگري

·       كپي از آخرين پاسپورت متقاضي (دو كپي براي  PRC)

متقاضي مي تواند فرم تائيديه  از MIDA، CBM، SC، PSD و يا MOHA را در صورت توان ضميمه مدارك خود نمايد و مختصري از اطلاعات صنفي شركت دركميسيون شركتهاي مالزي (CCM) و يا فرم  , 24 & 49  براي تائيد كميته MIDA و EC ضميمه مدارك خود كنيد. ( و درصورت داشتن تائيديه  مشروط از JKPD  سرمايه پرداخت شده بايد افزايش يابد)

براي گرفتن تأييد از MIDA ارائه رزومه افراد خارجي، يك فتوكپي از مدارك و ديپلم  براي  ديگر پست هاي كليدي لازم است البته اگر تائيديه MIDA براي هم پست كاري و هم مهاجر خارجي است كپي از مدارك مورد نياز نيست)

 

تبديل  ويزا  Conversion of Passes 

بازديدكنندگان خارجي (به جز كساني كه اهل سنگاپور هستند) و با ويزاي توريستي _ گردشگري وارد مالزي مي شوند، مي توانند تقاضاي خود را جهت تغيير ويزاي شان از يك ويزا توريستي _ گردشگري به يك ويزا كاري  به اداره مهاجرت مالزي ارائه دهند. اين قوانين جهت تسهيل به بازديدكنندگان خارجي كه تمايل دارند در فعاليتهاي بازرگاني در مالزي شركت كنند طراحي شده است. تمامي متقاضيان جهت تبديل ويزاي گردشگري _ توريستي به ويزاي كاري  بايد درخواست خود را به همراه يك توصيه نامه از وزارت بين المللي تجارت و صنعت به اداره مهاجرت مالزي ارائه دهند.

 

 ويزاي كار

 

ويزاي كار  موقتي    Temporary Employment Pass(work visa)

 

اين ويزا براي افرادي كه براي انجام شغلي موقت وارد مالزي مي شوند صادر مي شود.

كارگران  خارجي نيمه ماهر و غير متخصص

كارگران و  كارمندان معمولي       

 

ويزاي كار:  Employment Pass

 

اين ويزا براي خارجياني صادر مي شوند كه به مدت دو سال با يكي از شركتهاي مالزي قرارداد بسته اند .

 

ويزاي اشتغال (ويزا حرفه اي)  Employment  Pass(Professional Visa)

اين ويزا براي افراد خارجي متخصص ( ويزاي حرفه اي _مدت طولاني) صادر مي شود. مانند:

·         Executive Chairman

·         Chief Executive Officer

·         Managing  Director

·         General Manager

·         Technical Director

·         Production Manager

·         Project Manager Or Factory Manager

 

Management Functions Such As

·         Marketing Manager

·         Logistics  Manager

·         Investment Manager

·         Quality Control Manager 

 

Professional Such As

·         Chief Engineer

·         Engineer Manager

·         Lecturer 

·         Doctor

·         Architect

مدت اعتبار اين ويزا حداقل 2 سال پس از صدور آن است .

 

ويزاي كار:  Business Visa

اين ويزا براي افراد خارجي كه براي استخدام و بستن قراردادهاي نيمه وقت با هر نوع نمايندگي در مالزي وارد اين كشور مي شوند صادر مي شود. مدت اعتبار اين ويزا نمي تواند بيشتر از 12 ماه باشد.

 

فرايند گرفتن ويزاي كار

كارگران خارجي  غير متخصص و نيمه ماهر

درخواست كار براي كارگران خارجي  در طرح هاي صنعتي ، بخش هاي خدماتي و ساختماني

تمامي كارگران خارجي مي بايست قبل از درخواست كار  از وزارت كار و امور اجتماعي تآييديه دريافت نمايند.

 

بخش هاي مورد تائيد

بخش هاي صنعتي:

بخش صنعتي تمامي  كالاهاي صادراتي كه متشكل از بيش از 50 % توليدات صادراتي است را پوشش مي دهد.

 

 توليدات صنعتي غير صادراتي شامل:

·         صنعت مبلمان

·         صنعت  كائوچو(لاستيك) مبتني بر صنعت

·         صنعت پلاستيك مبتني بر صنعت

·         فرايند چوب و صنعت كارخانه اي

·         صنعت مواد ساختمان

·         آهن ، استيل و صنايع معدني

·         صنعت سراميك

·         صنعت منسوجات

·         صنعت كفش

·         صنعت مهندسي و ساخت

·         ساخت هاي مرتبط با صنعت

·         صنعت قير و معدن سنگ

 

 

شركتهايي صنايع غير صادراتي در صورتي مجاز به استخدام خارجيان هستند كه داراي شرايط زير باشند:

·         مجموع فروش آنها از 2 ميليون رينگت به بالا(600 ميليون تومان به بالا)

·         حداقل سرمايه پرداخت شده شركت  000/100 رينگت (30 ميليون تومان)

 

بخش هاي مربوط به كشت و زرع:

اين بخش زير شاخه هاي زير را پوشش مي دهد:

·         محصولات

·         غذا

·         پرورش گل

·         دام پروري

·         آبزي پروري

·         بخش هاي ساختمان

·         بخش خدماتي

و زير مجموعه هاي زير را پوشش مي دهد:

رستورانها ( كارگران و آشپزها) مجاز به كار در يك رستوران در سر تاسركشور فقط به عنوان آشپز و يا كارگر معمولي( ظرف شور و نظافت چي رستوران)

كارگران خارجي اجازه ندارند كه به عنوان پيش خدمت و يا صندوق دار كار كنند واز شركت هاي نظافتي مي بايست يك قرارداد كامل و مهمور داشته باشند و همچنين اجازه كار به عنوان نظافت چي براي شركت هاي استخدامي راندارند. اجازه كار به عنوان شوينده اتومبيل ها و اتوبوس ها،  شوينده در پمپ بنزين ها و ديگر كارهاي تاسيساتي و نگهداري را نيز ندارند.

جابه جايي كالا در بندر هاي دريايي و فرودگاهها

كارهاي عام المنفعه (امور خيريه)

رختشوي خانه ها

باشگاههاي گلف(فقط به عنوان پيش خدمت)

در قسمت هاي حمل ونقل جزيره

درخواست ها مي بايست از طرف خود شخص متقاضي، شركت و ياكارفرما ارائه گردد.

 

تقاضا براي تعويض(جايگزيني) كارگران خارجي:

تنها بر اساس دلايل زير يك كارفرما مي تواند براي جايگزيني كارگران خارجي خود درخواست دهد:

·         مراجعت كارگران به كشورشان از منطقه

·         فوت كارگران

درخواست براي جايگزيني كارگران خارجي فقط مي تواند از طرف شركت و ياكارفرما ارائه گردد. ارائه درخواست  از طرف نمايندگي و يا يك واسطه  ممنوع بوده و اين نوع تقاضاها پذيرفته نخواهد شد.

 

مدارك مورد نياز براي درخواست جايگزيني كارگران خارجي:

·         نامه كارفرما درباره متقاضي

·         تكميل فرم IMM/BPA.229/857 

·         كپي از پاسپورت خروجي و يا گواهي فوت

 

بخش هاي مورد تائيد براي جايگزيني:

·         بخش هاي صنعتي

·         بخش هاي مرتبط با صادرات

·         بخش هاي مربوط به كشت و زراعت كه شامل محصولات، غذا، دامپروري، پرورش گل و آبزي پروري است.

·         بخش هاي خدماتي (رستورانها، نظافتي، جابه جايي كالاها، رختشوي خانه ها، كارهاي عام المنفعه، پيش خدمت در باشگاههاي گلف، در بخش حمل و نقل جزيره (به جز Penang )

 كارگران خارجي از مليت هاي گوناگون به خصوص از كشورهاي منطقه مثل كشورهاي اندونزي، تايلند و كلمبيا هستند.

البته توجه داشته باشيد كه جايگزيني كارگر از يكسري كشورهاي خاص تنها صورت مي گيرد .

 

تقاضا براي ويزاي مرتبط (Referred Visa )

ويزاي مرتبط (Refrred) به ويزايي گفته مي شود كه به وسيله وزير امور خارجه مالزي براي يك فرد صادر و مورد تأييد است. برطبق آنچه كه گفته شد اين  ويزا قبل از ورود كارگر بوسيله كارفرما در اداره مهاجرت وابسته درخواست شده و صادر و تائيد شده است.

 

مدارك مورد نياز براي ويزا مرتبط:

صدور ويزا براي كارگران خارجي در بخش هاي مختلف:

·         نامه كارفرماي متقاضي

·         نامه تائيديه اصلي به همراه يك  كپي از وزارت كار مالزي (KHEDN )  (براي تائيديه جديد) يا اداره مهاجرت مالزي ( براي تقاضا هاي جايگزيني)

·         تائيديه بانك با اعتبار حداقل 18 ماه

·         فرم كامپيوتري مشخصات كارفرما

·         فرم حواله بانكي پرداختي

·         فرم IMM12

·         كپي از پاسپورت كارگران خارجي

·         ارائه گزارشي معتبر از سوي يك كلينيك  در كشور كارگران كه مورد تائيد وزارت بهداشت مالزي باشد

·         فرم تقاضا براي ويزاي مرتبط (VDR)

 

تقاضا براي جابه جايي موقتي كارگران خارجي:

يك كارفرما ممكن است متقاضي  جابه جايي موقتي  كارگران باشد تحت اين شرايط كارگر مي بايست مدارك زير را ارائه كنند:

·         يك كپي از كارت شناسايي كارفرما

·         يك قرارداد توافقنامه از ضامن ، با آدرس كامل

·         ليست نام كارگران مورد بحث

·         يك كپي از صفحات مهر خورده و صفحه اصلي پاسپوت كارگران

·         كارفرمايان تنها مي توانند كارگراني را جايگزين كنند كه نام آنها براي يك دوره مشخص كار از سوي اداره كار و امور اجتماعي تأييد شده باشد و فرم قرارداد او از طرف يك ضامن معتبر تكميل شده باشد.

 

مدارك مورد نياز در هنگام درخواست براي براي تغيير نام و يا آدرس شركت:

·         نامه كارفرماي متقاضي

·         يك كپي از كارت شناسايي كارفرما

·         فرم ثبت شركت (Forms 9, 13 and 49 or Forms B and D) 

·         يك كپي از پاسپورت كارگران

·         كپي از قبوض آب ، برق ، تلفن با نام جديد كارفرما

·         قرارداد اجاره براي اثبات اجاره

·         جواز ساختمان (مجوز ساخت)

 

درخواست ها به محض دريافت آنها رسيدگي و مراحل زير را براي بازبيني بايد طي كند:

·         تاريخ اعتبار PLKS كارگران بررسي مي شود و گاهي براي اطمينان از تغييرات در نام و آدرس بعد از ثبت تماس تلفني نيز برقرار خواهد شد .

·         در ابتدا بايد درخواست نام و آدرس توسط TNB  ،  STMBيا JBA تاييد شود.

·         در مواقع مورد نياز نامه تأييديه براي ثبت آدرس و نام جديد شركت در سيستم كامپيوتري حوزه نيز ارسال مي گردد.

·         كارفرما موظف است ويزاي كارگر را براي صدور برچسب  PLKS آماده كند.

 

تحت شرايط زير كارفرما و يا پليس مهاجرت و يا پليسي ايالتي مي توانند  براي  تائيد حكم بازداشت درخواست دهند:

در مواقعي كه يك كارگر خارجي بوسيله پليس بازداشت شده است، كارفرما مي بايست نسبت به گزارش موضوع به كارگر خارجي براي تائيد حكم بازداشت  اقدام كند.

مدارك مورد نياز براي تائيد حكم بازداشت:

·         نامه كارفرماي متقاضي

·         نامه تائيديه بازداشت از مقامات وابسته

·         يك كپي از كارت شناسي كارفرما

·         يك كپي از پاسپورت كارگر

موارد مرتبط از سيستم كامپيوتري حوزه  بررسي و رسيدگي خواهد شد.(شباهت ظاهري، تاريخ خاتمهPLKS ، اعتبار برچسب PLKS و ديگر مشخصات)

كارگر خارجي ،  در همان روز براي كارفرما يك نامه تائيديه از  اعتبار برچسب PLKS صادر و آماده و همان را براي مقامات وابسته فكس خواهد كرد.

 

فرايند درخواست براي  استرداد هزينه ها:

يك كارگر مي تواند نسبت به  بازپرداخت هزينه هاي پرداخت شده به حوزه مهاجرت مالزي درخواست دهد. كه اين درخواست مي تواند به دلايلي چون:

نامناسب بودن وضعيت پزشكي كارگر خارجي

تحت اين شرايط مدارك زير بايد ارائه گردد:

·         نامه كارفرما متقاضي

·         هر دو رسيد پرداخت/اظهار نامه قانوني در صورت مفقود شدن رسيدها

·         فرم تقاضا براي بازپرداخت  هزينه ها

·         يك كپي از پاسپورت كارگر

·         ارائه هر دو فرم پرداختي

·         فرايند براي درخواست استردادوثيقه بانكي(سپرده بانكي)

در مواقعي كه كارگران به كشور خود بر گشته اند كارفرما مي تواند نسبت به استرداد وثيقه بانكي اقدام كند.

 

 

درخواست استرداد وثيقه بانكي:

در اين شرايط مدارك زير ارائه مي گردد:

·         نامه كارفرماي متقاضي

·         يك كپي از وثيقه بانكي و يك ليست از نام كارگران

·         يك كپي از وثيقه بانكي جديد و يك ليست از نام كارگران جديد

·         يك كپي از پاس خروجي و اگر كارگر خارجي به كشور خود مراجعت كرده بود يك كپي از پاسپورت كنسل شده

·         يك كپي از گواهي فوت

در مواقع فرار كارگر خارجي كارفرما ممكن است براي ارائه يك كپي از گزارش پليس و فرم تائيديه ازهيئت خارجي وابسته  درخواست كند. در هرحال تائيديه به صلاحديد حوزه مهاجرت مالزي  صادر مي شود.

فرايند براي درخواست استرداد سپرده امنيتي:

در مواقعي كه كارگران خارجي به كشور خود مراجعت داشته باشند كارفرما مي تواند نسبت به استرداد سپرده امنيتي اقدام نمايد  كه در اين شرايط بايد مدارك زير ارائه گرد:

·         نامه كارفرماي متقاضي

·         رسيد اصلي سپرده امنيتي

·         برگه پاس خروج

·         شماره حساب بانكي شركت  و يا براي كارفرما به طور اختصاصي  شماره كارت شناسايي

 

دوره  استخدام كارگران خارجي:

كارگران خارجي در ابتدا  فقط به  مدت 3 سال اجازه كار دارند  و اين درخواست مي تواند هر ساله تا مدت 15 سال تمديد شود. براي تمديد بعد از مدت 15 سال  كارفرما مي بايست يك تائيديه ازNational Vocational Training Council (MLVK)  ، وزارت منابع انساني و يا Construction Industries Development Board, Malaysia(CIDB)  تهيه كند.

 

كارگران خارجي بايد مدارك زير را نيز ادائه دهند:

·       گواهي مهارت در سطح يك و يا دو از SKM مالزي

·       گواهي مهارت كاگر از MLKV

·       گواهي مهارت حرفه اي از SKK

·       گواهي كاگري از CIDB قبل از طرح درخواست تمديد

 

فرايند گرفتن ويزاي حرفه اي

روش كار و فرايند براي تقاضا:

تنها مهاجرين خارجي مي توانند براي ويزاي حرفه اي درخواست دهند كه يكي از موقعيت هاي زير را داشته باشند:

تصدي در پست هاي مديريتي درسطح هاي بالا (سطح يك) در شركتهاي خصوصي متعلق به افراد خارجي و يا شركت هاي فعال در مالزي پستهاي كليدي  key posts استفاده از نيروهاي متخصص خارجي در شركتهاي مالزي براي حفظ و تامين سرمايه و سود آنهاست مهاجرين خارجي در اين پست ها در تعيين سياست شركت به منظور رسيدن به اهداف شركت مسئوليت سنگيني بر دوش دارند . به طور مثال درپست هايي نظير Executive Chairman،Chief Executive Officer،Managing Director، General Manager،Technical Director،Production Manager،Project Manager  ويا  Factory Manager

 

پست هاي اجرايي:  Executive Posts

پست هاي مديريتي و تخصصي در سطح هاي مياني (سطح دو) قرار دارند. تصدي در اين پست ها نيازمند داشتن صلاحيت آموزشي، تجربيات عملي و مهارتهاو صلاحيت هاي مربوط به شغل مربوطه  مي باشند.

افرادي كه تصدي اين امور را به عهده مي گيرند، مسئول اجراء سياستهاي شركت و نظارت به كار كاركنان ديگر هستند. براي مثال در پست هاي نظير : پستهاي مديريتي مثل  Marketing Manager، Logistics  Manager، Investment Manager و Quality Control Manager، پست هاي حرفه اي مثل  Chief Engineer، Engineer Manager، Lecturer، Doctor، Architectو ...

 

 پست هاي غير اجرايي: Non-Executive Posts

در مشاغل فني پست هايي وجود دارد كه انجام دادن  آنها نيازمند تكنيكهاي خاص و مهارتهاي ويژه است. به طور مثالWelder، Mould Maker، Tool و Die Maker، Manufacturing Systems Designer، Food،Nutrient Technologist، Fashion Designer،Specialist In Furniture Design  و Ergonomics، Heat Setting Technician، Sewing Specialist، Craftsman،Engraving  و Product،Flavouring Specialist و يا ...

 

فرايند استخدام مهاجرين خارجي (Expatiate ):

مهاجران خارجي دو مرحله را بايد پشت سر بگذارند.

مرحله اول : شامل درخواست كارگز خارجي از سوي كارفرما

مرحله دوم: گرفتن تأييد از وزارت كار

مرحله اول اين پروسه تنها در 6 نمايندگي مجاز اين كار صورت مي گيرد اما مرحله دوم تنها مربوط به اداره مهاجرت مالزي است.

 در مالزي تنها 6 نمايندگي وجود دارد كه كي توانند مجوز كار را براي كارگران خارجي صادر كنند كه اين شركتها عبارتند از :

MIDA

Malaysian industrial Development Authority

MdeC

Multimedia Development Corporation

PSD

Public Service Department

CBM

Central Bank Malaysia

SC

Security Commission

EC

Expatriate Committee

 

نمايندگي توسعه صنعتي مالزي  : MALAYSIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (MIDA)

مهاجران خارجي تنها در پست هاي اداري زير مي توانند تصدي امور را در شركت هاي خصوصي به دست گيرند: بخش صنعتي  (شركت هاي موجود و شركت هاي جديد كه درگير طرح هاي توسعه اي مي باشند)

·       بخش هاي صنعتي وابسته به بخش هاي خدماتي

·       موسسات ناحيه اي – ستادهاي عملياتي ، نمايندگي ها ، مراكزخريد بين المللي

·       صنعت هتل داري و توريسم

·       بخش هاي توسعه و تحقيقات

موسسات توسعه مالتي مديا Multimedia Development Corporation (MdeC)

مهاجراني كه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات مهارت دارند تنها در شركتهايي كه داراي مجوز MSC است مي توانند كار كنند.

 

بخش خدمات عمومي:  Public Service Department (PSD)

اين بخش قرارداد مهاجرين خارجي را كه در بخش هاي دولتي استخدام شده است را تائيد مي كند

پست هاي دكتر و پرستار  در كلينيك ها و بيمارستانهاي دولتي

معلمان و مدرسين از موسسات آموزش عالي  دولتي

پست هاي قراردادي بخش دولتي

مشاغلي (پيشنهاد شغل) كه بوسيله كميسيون بخش دولتي و يا نمايندگي  هاي وابسته اداره مي شود.

 

بانك مركزي مالزي:  Central Bank Malaysia (CBM)

استخدام در بخش هاي  بانكداري ، مالي و بيمه

كميسيون امنيتي:             Security Commission (SC)

 

استخدام در بخش امنيتي صنايعxpatriate Committee (EC)

اگر فرد خارجي در شغلي به غير مشاغلي كه در نمايندگي هاي بالا ذكر شد درخواست بدهد بايد براي گرفتن مجوز به EC مراجعه نمايد. اين بخش تحت نظارت وزارت كار است و به عنوان دبيرخانه كميته  فعاليت مي كند.

اعضاي EC عبارتند از:

1.    1-Ministry of Home Affairs (MOHA) Chairman(SG/DSG)
2-Ministry of International Trade and Industry(MITI) Member(Representative)
3-Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs(MDTCA) Member (Representative)
4-Ministry of Education (MOE) Member (Representative)
5-Ministry of Human Resources (MHR) Member (Representative)
6-Construction Industry Development Board (CIDB) Member (Representative)
7-Council Of Trust Member (Representative)
8-Immigration Department of Malaysia Secretariate

 

افراد خارجي براي ارائه درخواست به كميته EC بايد شرايط زير را دارا باشد :

1.    حداقل سرمايه تعيين شده

2.    توصيه نامه از نمايندگي هاي مربوطه

3.    ثبت  فعاليتهاي بازرگاني وابسته به نمايندگي هاي مربوطه

 

مدارك مورد نياز:

درخواست از طريق EC تنها بايد از طريق تكميل فرم درخواست در كميته EC صورت گيرد:

1.    داشتن موافقت نامه از شركت مورد درخواست كار

2.    تكميل فرم Dp10

3.    فعاليتهاي صورت گرفته در زمينه شغل مورد درخواست و مهارتهاي حرفه اي و صلاحيتهاي شغلي

4.    رزومه  -  فتوكپي از مدارك  آموزشي (اين مدارك مي بايست توسط مديريت منابع انساني و مقامات بالاتر تائيد شود )

5.    تكميل فرمهاي 9 ، 24 ، 49 كه به تاييد كميسيون شركتهاي مالزي رسيده باشد

6.    توصيه نامه از نمايندگي هاي وابسته

7.    گواهينامه هاي شغلي از مقامات محلي

8.    براي شركتها كه با سرمايه ها خارجي معاملات عمده و يا خرده فروشي انجام مي دهند ارائه مدارك زير الزامي است:

I ) گواهي CIDB / قراردادد پروژه (فقط ساخت و ساز)

II ) گواهي فروش مستقيم از KPDN & HEP (فقط فروش مسقيم)

III ) نامه تائيديه WRT از KPDN & HEP 

 

مرحله دوم فرايند كه تائيد ويزا استخدام و يا ويزا مرتبط با پست هاي انتخابي مهاجرين خارجي  بعد از گرفتن فرم تائيديه EC و يا گرفتن تائيديه از ديگر نمايندگي ها صورت مي گيرد .

مدارك مورد نياز:

تكميل مدارك ثبت نام شامل:

·       معرفي نامه  از رئيس  شركت و  يا اجازه نامه رسمي از كارفرما

·       تكميل فرم DP11  به همراه يك قطعه عكس

·       قرارداد استخدام (مهر شده در يك دفتر خانه رسمي  Duty Stamp Office) براي استخدام موقت و صدور ويزاي گردشگري

·       كپي از آخرين پاسپورت متقاضي (دو كپي براي  PRC)

متقاضي مي تواند فرم تائيديه  از MIDA، CBM، SC، PSD و يا MOHA را در صورت توان ضميمه مدارك خود نمايد و مختصري از اطلاعات صنفي شركت دركميسيون شركتهاي مالزي (CCM) و يا فرم  , 24 & 49  براي تائيد كميته MIDA و EC ضميمه مدارك خود كنيد. ( و درصورت داشتن تائيديه  مشروط از JKPD  سرمايه پرداخت شده بايد افزايش يابد)

براي گرفتن تأييد از MIDA ارائه رزومه افراد خارجي، يك فتوكپي از مدارك و ديپلم  براي  ديگر پست هاي كليدي لازم است البته اگر تائيديه MIDA براي هم پست كاري و هم مهاجر خارجي است كپي از مدارك مورد نياز نيست)

 

تبديل  ويزا  Conversion of Passes 

بازديدكنندگان خارجي (به جز كساني كه اهل سنگاپور هستند) و با ويزاي توريستي _ گردشگري وارد مالزي مي شوند، مي توانند تقاضاي خود را جهت تغيير ويزاي شان از يك ويزا توريستي _ گردشگري به يك ويزا كاري  به اداره مهاجرت مالزي ارائه دهند. اين قوانين جهت تسهيل به بازديدكنندگان خارجي كه تمايل دارند در فعاليتهاي بازرگاني در مالزي شركت كنند طراحي شده است. تمامي متقاضيان جهت تبديل ويزاي گردشگري _ توريستي به ويزاي كاري  بايد درخواست خود را به همراه يك توصيه نامه از وزارت بين المللي تجارت و صنعت به اداره مهاجرت مالزي ارائه دهند.

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به مدیر آن می باشد.