گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو
 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
    

بيمه

     دولت مالزي ترقي در زمينه هاي پزشكي را به منزله استراتژي قدرتمندي در زمينه بهداشتي مي داند. دولت مالزي امكانات پزشكي و رفاهي را در سطحي قرار داده كه با استقبال روز افزون مواجه شود تا به منفعت دلخواه دست يابد. با هدف بيمار محوري دولت، بيمه هایی  مطابق با استانداردهاي جهاني را به بيماران ارائه مي دهد.

دولت مالزي ملزم به ايجاد بيمه درماني معتبر براي تمامي افرادمتقاضي و همراهان آنها در برنامه MM2H است.

بيمه كردن همه چيز همواره توصيه مي شود مخصوصاً مكاني كه در  آن  زندگي  و  يا  وسايلي  كه از  آن ها  استفاده  مي كنيد  اين  بيمه  مي تواند شامل بيمه سرقت، آتش سوزي و از اين قبيل باشد اغلب اين شركت هاي بيمه به شركتهايي بين المللي متصل هستند و  روندي كه در اينجا طي مي شود درست شبيه به همان پروسه هايي است كه قبلاً  در جاي ديگر تجربه كرده ايد.

افزايش آپارتمان نشيني و تمايل به زندگي در مجتمع ها چه خيلي بزرگ و يا خيلي كوچك كه گارد امنيتي و يا دوربين مدار بسته داشته باشد براي افرادي كه مي خواهند در مالزي ساكن شوند خيلي طبيعي است.

بيمه تعهدات شخصي نوعي بيمه است كه در سراسر جهان جوابگوي احتياجات بيمه اي شما مي باشد.

گاهي  اوقات  شما  ممكن  است  با  يك  شركت صحبت كنيد كه چه مواردي را مي خواهيد به بيمه نامه خود اضافه كنيد. در اين حالت شما ممكن از همسر و يا فرزندان خود را نيز تحت پوشش بيمه قرار دهيد پس توصيه مي كنيم بهترين شركت را انتخاب كنيد.

به عنوان يك راهنمايي اگر در وضعيت سلامتي خوبي به سر مي بريد (سيگاري نيستيد و از بيماري خاصي رنج نمي بريد) و بين 35 تا 40 سال داريد يك شركت خوب با ساليانه 1000 تا 1500 رينگت شما را بيمه مي كند. اغلب اين شركت ها سرپرست ، همسر و دو فرزند را براي بيماريها و يا عمل جراحي و ... تحت پوشش قرار مي دهند. از كل مبلغ بيمه 650 رينگت در سال به بيماريها و جراحي و 450 رينگت را براي بستري شدن در بيمارستان تعلق دارد.

 بيمه شخص ثالث براي همه ماشين ها ضروري است و گواهي عوارض جاده اي توسط JPJ  صادر نمي شود مگر اينكه بيمه را تأييد كرده باشند .  

    اگر شما يك مستخدمه داريد مي توانيد او را هم بيمه كنيد. در اين مورد شما مي توانيد از شركت بيمه درخواست دهيد كه بيمه را براي دو سال پوشش مي دهد. در اين صورت فردي كه شما مسئوليت او را داريد سرما بخورد و يا آسيب جدي تر ببين مي تواند از خدمات بيمه استفاده مي كند و تمامي مخارج آنرا كارفرما تقبل مي كند.

اگر شما در نظر داريد خدمات بيمه مستخدمه خود رابراي بيش از دو سال ادامه دهيد شما مي توانيد از بيمه جامعي استفاده كنيد كه همه خدمات بهداشتي شامل هر نوع جراحي را نيز در طول كار پوشش مي دهد.

 

 
    

بيمه

     دولت مالزي ترقي در زمينه هاي پزشكي را به منزله استراتژي قدرتمندي در زمينه بهداشتي مي داند. دولت مالزي امكانات پزشكي و رفاهي را در سطحي قرار داده كه با استقبال روز افزون مواجه شود تا به منفعت دلخواه دست يابد. با هدف بيمار محوري دولت، بيمه هایی  مطابق با استانداردهاي جهاني را به بيماران ارائه مي دهد.

دولت مالزي ملزم به ايجاد بيمه درماني معتبر براي تمامي افرادمتقاضي و همراهان آنها در برنامه MM2H است.

بيمه كردن همه چيز همواره توصيه مي شود مخصوصاً مكاني كه در  آن  زندگي  و  يا  وسايلي  كه از  آن ها  استفاده  مي كنيد  اين  بيمه  مي تواند شامل بيمه سرقت، آتش سوزي و از اين قبيل باشد اغلب اين شركت هاي بيمه به شركتهايي بين المللي متصل هستند و  روندي كه در اينجا طي مي شود درست شبيه به همان پروسه هايي است كه قبلاً  در جاي ديگر تجربه كرده ايد.

افزايش آپارتمان نشيني و تمايل به زندگي در مجتمع ها چه خيلي بزرگ و يا خيلي كوچك كه گارد امنيتي و يا دوربين مدار بسته داشته باشد براي افرادي كه مي خواهند در مالزي ساكن شوند خيلي طبيعي است.

بيمه تعهدات شخصي نوعي بيمه است كه در سراسر جهان جوابگوي احتياجات بيمه اي شما مي باشد.

گاهي  اوقات  شما  ممكن  است  با  يك  شركت صحبت كنيد كه چه مواردي را مي خواهيد به بيمه نامه خود اضافه كنيد. در اين حالت شما ممكن از همسر و يا فرزندان خود را نيز تحت پوشش بيمه قرار دهيد پس توصيه مي كنيم بهترين شركت را انتخاب كنيد.

به عنوان يك راهنمايي اگر در وضعيت سلامتي خوبي به سر مي بريد (سيگاري نيستيد و از بيماري خاصي رنج نمي بريد) و بين 35 تا 40 سال داريد يك شركت خوب با ساليانه 1000 تا 1500 رينگت شما را بيمه مي كند. اغلب اين شركت ها سرپرست ، همسر و دو فرزند را براي بيماريها و يا عمل جراحي و ... تحت پوشش قرار مي دهند. از كل مبلغ بيمه 650 رينگت در سال به بيماريها و جراحي و 450 رينگت را براي بستري شدن در بيمارستان تعلق دارد.

 بيمه شخص ثالث براي همه ماشين ها ضروري است و گواهي عوارض جاده اي توسط JPJ  صادر نمي شود مگر اينكه بيمه را تأييد كرده باشند .  

    اگر شما يك مستخدمه داريد مي توانيد او را هم بيمه كنيد. در اين مورد شما مي توانيد از شركت بيمه درخواست دهيد كه بيمه را براي دو سال پوشش مي دهد. در اين صورت فردي كه شما مسئوليت او را داريد سرما بخورد و يا آسيب جدي تر ببين مي تواند از خدمات بيمه استفاده مي كند و تمامي مخارج آنرا كارفرما تقبل مي كند.

اگر شما در نظر داريد خدمات بيمه مستخدمه خود رابراي بيش از دو سال ادامه دهيد شما مي توانيد از بيمه جامعي استفاده كنيد كه همه خدمات بهداشتي شامل هر نوع جراحي را نيز در طول كار پوشش مي دهد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به مدیر آن می باشد.