گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو
 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

چه كساني مي توانند در اين برنامه عضو شوند؟

 

 

تقریباً از هر ملیتی (حتي افرادي كه با يك مالايي ازدواج كرده باشند) می توانند دراین برنامه ثبت نام کنند. البته تمامی تقاضاها باید در یک نمایندگی دولتی معتبر صورت گیرد.پس از ارائه مدارك لازم و تاييد دولت مالزي مي توانند در برنامه MM2H‌شركت كنند.

 

 

كساني كه نمي توانند براي اقامت MM2 (مالزي خانه دوم من) اقدام كنند:

·       كساني كه به قصد كار در مالزي با ويزاي كار از كشور خارج مي شوند ، مگر اينكه از كار خود استعفا بدهند. 

·       دارندگان ويزاي دانشجويي

·    افرادي كه استطاعت مالي لازم براي اقامت در مالزي را نداشته و يا قصد كار كردن در مالزي را دارند و يا به طور كلي در بين عموم مردم  فقير قلمداد مي شود.

·    كساني كه داراي اختلالات رواني و عقب ماندگي  ذهني هستند و يا از بيماري هاي واگيردار رنج مي برند به طوري كه حضور آنها در كشور مالزي براي جامعه خطرناك است.

·       كساني كه آزمايشات پزشكي ضروري كه توسط افسر مهاجرت مشخص مي شود را انجام نمي دهند. 

·    كساني كه سوء سابقه دارند و يا براي مدتي محكوميت حبس در زندان را گذرانده باشند و مورد عفو قرار نگرفته باشند و به علت شرايط وابسته به دوران محكوميت،   از طرف رئيس كل به عنوان يك  مهاجر فاقد صلاحيت شناخته مي شود. 

·       افراد ولگرد و يا يك گدايان معتاد.

·       كساني كه ورودشان به مالزي غير قانوني است و يا به طريق غير قانوني وارد مالزي شده اند.

·    كساني كه  به  مقامات دولتي  در مالزي توهين كرده باشند و يا افرادي كه يكي از مقامات دولتي را ترور كرده باشند و يا كساني كه به طرفداري و يا آموزش  تخريب غير قانوني املاك و دارائي ها مي پردازند  جزء افراد ممنوع شده قلمداد مي شوند. 
·       كسي كه عضو و يا وابسته به هر نوع سازمان  برگزار كننده و يا آموزش دهنده اصول غير اخلاقي  باشد
·       كسي كه يا طرفدارو يا تعليم دهنده كارها،اصول و قواعد حملات غير قانوني يا كشتن مامورين دولتي و يا به طور كلي افراد خاصي از افسران باشد
·       افرادي كه جز افسران و يا افراد سياسي خارجي كشور مطبوع خود باشند و ورود آنها بوسيله وزير مهاجرت فاقد صلاحيت قلمداد شود.
·    افرادي كه به كشور ديگري تبعيد شده باشند و به هيچ عنوان اجازه بازگشت به كشور خود را نداشته باشد از نظر مدير كل يك مهاجر فاقد صلاحيت مي باشد.    
·       كساني كه مدارك جعلي ارائه مي دهند و يا در زمان سفر اعتبار مدركشان تاييد نشود. 
·       خانواده و يا وابستگان يك مهاجر ممنوع شده اجازه عضويت ندارند.
·       هر عضوي از افراد از هر طبقه كه اجازه صدور پاس او كنسل شده باشد و يا ممنوعيت صدور پاس داشته باشد.

 

 
 

 

چه كساني مي توانند در اين برنامه عضو شوند؟

 

 

تقریباً از هر ملیتی (حتي افرادي كه با يك مالايي ازدواج كرده باشند) می توانند دراین برنامه ثبت نام کنند. البته تمامی تقاضاها باید در یک نمایندگی دولتی معتبر صورت گیرد.پس از ارائه مدارك لازم و تاييد دولت مالزي مي توانند در برنامه MM2H‌شركت كنند.

 

 

كساني كه نمي توانند براي اقامت MM2 (مالزي خانه دوم من) اقدام كنند:

·       كساني كه به قصد كار در مالزي با ويزاي كار از كشور خارج مي شوند ، مگر اينكه از كار خود استعفا بدهند. 

·       دارندگان ويزاي دانشجويي

·    افرادي كه استطاعت مالي لازم براي اقامت در مالزي را نداشته و يا قصد كار كردن در مالزي را دارند و يا به طور كلي در بين عموم مردم  فقير قلمداد مي شود.

·    كساني كه داراي اختلالات رواني و عقب ماندگي  ذهني هستند و يا از بيماري هاي واگيردار رنج مي برند به طوري كه حضور آنها در كشور مالزي براي جامعه خطرناك است.

·       كساني كه آزمايشات پزشكي ضروري كه توسط افسر مهاجرت مشخص مي شود را انجام نمي دهند. 

·    كساني كه سوء سابقه دارند و يا براي مدتي محكوميت حبس در زندان را گذرانده باشند و مورد عفو قرار نگرفته باشند و به علت شرايط وابسته به دوران محكوميت،   از طرف رئيس كل به عنوان يك  مهاجر فاقد صلاحيت شناخته مي شود. 

·       افراد ولگرد و يا يك گدايان معتاد.

·       كساني كه ورودشان به مالزي غير قانوني است و يا به طريق غير قانوني وارد مالزي شده اند.

·    كساني كه  به  مقامات دولتي  در مالزي توهين كرده باشند و يا افرادي كه يكي از مقامات دولتي را ترور كرده باشند و يا كساني كه به طرفداري و يا آموزش  تخريب غير قانوني املاك و دارائي ها مي پردازند  جزء افراد ممنوع شده قلمداد مي شوند. 
·       كسي كه عضو و يا وابسته به هر نوع سازمان  برگزار كننده و يا آموزش دهنده اصول غير اخلاقي  باشد
·       كسي كه يا طرفدارو يا تعليم دهنده كارها،اصول و قواعد حملات غير قانوني يا كشتن مامورين دولتي و يا به طور كلي افراد خاصي از افسران باشد
·       افرادي كه جز افسران و يا افراد سياسي خارجي كشور مطبوع خود باشند و ورود آنها بوسيله وزير مهاجرت فاقد صلاحيت قلمداد شود.
·    افرادي كه به كشور ديگري تبعيد شده باشند و به هيچ عنوان اجازه بازگشت به كشور خود را نداشته باشد از نظر مدير كل يك مهاجر فاقد صلاحيت مي باشد.    
·       كساني كه مدارك جعلي ارائه مي دهند و يا در زمان سفر اعتبار مدركشان تاييد نشود. 
·       خانواده و يا وابستگان يك مهاجر ممنوع شده اجازه عضويت ندارند.
·       هر عضوي از افراد از هر طبقه كه اجازه صدور پاس او كنسل شده باشد و يا ممنوعيت صدور پاس داشته باشد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به مدیر آن می باشد.