گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو
 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

اقامت طولاني مدت در مالزي

مالزي يكي بهترين كشورها است كه براي اقامت طولاني در برنامه مالي سال 2006 انتخاب شد، با توجه به آمار سال 2007 برنامه هاي اقامتي طولاني مدت در مالزي با برنامه اقامتي طولاني مدت ژاپن برابري مي كند.

 براي اولين بار در سال 1992 مالزي با 9/14 درصد از كل آرا  و با اختلاف 9/0 درصدي از رهبر پيشين اين گروه، استراليا پيشي گرفت كه 3/0 درصد از برآورد در سال 2005 پارا فرا تر گذاشت.

در اين برآورد مردان در رده هاي سني دهه 50، 60، 70 و 80  مالزي را به عنوان يكي از بهترين كشورها براي اقامت طولاني مدت انتخاب كردند . در اين ميان خانم ها در رده هاي سني 20 تا 40 سال استراليا را در رتبه اول مي دانستند كه در بقيه رده هاي سني استراليا در رتبه دوم و يا سوم قرار مي گرفت .

تايلند با 2/11 درصد از آرا ، نيوزلند با 5/10 درصد و هاوايي با 9/9 درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند .

در اين براورد اكثراً مردان تمايل به زندگي در كشورهاي آسيايي داشتند  اما خانمها بيشتر كشورهاي شمال آمريكا و يا شمال اقيانوسيه جز اولين انتخابهاي آنان بود .

اين سازمان علت انتخاب كشورهايي مثل استراليا، هاوايي، نيوزلند و كانادا را براي اقامت طولاني در مسائلي مثل صحبت كردن اكثريت مردن به زبان انگليسي ، امنيت بالا و آب و هواي مطلوب بيان كرد.

جمعيت مهاجران به كشورهاي منطقه جنوب شرق آسيا روزبه روز در حال افزايش است كشورهايي مثل مالزي، تايلند، فيليپين و ... هر روز با افزايش درخواست مواجه است.

 

اين سازمان دلايل اصلي افزايش تقاضا براي اقامت طولاني در اين كشور ها را موارد زير مي داند:

پايين بودن هزينه زندگي

كوتاه بودن زمان براي اخذ اقامت

گرماي مطبوع هوا

اين علل را موسسه تحت عنوان Cheap, Near, Warm بيان مي كند.

در اين برآورد 9/41 درصد ترجيح  ميدادند بين 1 تا 3 ماه در مالزي اقامت كنند، 8/41 درصد براي  اقامت بيش از 3 ماه در مالزي برنامه ريزي كرده بودند. البته اين برآورد در سال 2005 نشان دهنده تمايل 47 درصد اقامت 1 تا 3 ماهه و 34 درصد اقامت بيش از سه ماه را نشان مي داد. در اين برآورد تمايل براي اقامت طولاني در مالزي به  اندازه ژاپن بالا رفته بود.

 

طولاني بودن مدت :

با توجه به طولاني بودن مدت صدور گذرنامه كشور برخي افراد اقامت را براي بيش از يكسال برنامه ريزي مي كنند براي مثال مالزي ، تايلند و فيليپين برنامه اقامتي طولاني مدت را دارند و به بازديد كننده براي برنامه هاي اقامتي طولاني مدت و گذرنامه و ديگر پروسه ها كمك مي كند.

دولت مالزي با معرفي برنامه مالزي خانه دوم من MM2H در اواخر سال 2000 طرح اقامتي را معرفي كرد كه اين اجازه را به خارجي ها مي داد كه براي اقامت ويزاي طولاني مدت 10 ساله قابل تمديد دريافت نمايند. البته  داوطلبان بايد از طريق معيارهاي مشخص مالي و بهداشتي تأييد مي شدند. 

مدير عامل  Shotaro Ishiharaبيان كرد از آنجا كه مالزي كشوري گرمسيري است انتظار مي رود تعداد ژاپني هايي كه در اين برنامه عضو مي شوند از 700 نفر به 1400 نفر در ظرف سه سال آينده برسد. كه تا سال 2007 از آن به عنوان به يك مهاجرت دسته جمعي اشاره شود.

Ishihara كه سمينار هاي اقامت طولاني در ژاپن را برعهده داشت بيان كرد بيش از 10.000 ژاپني به طور ساليانه در برنامه هاي توريسم مالزي شركت مي كنند و تصميم دارند در برنامه هاي اقامت طولاني مدت مالزي شركت كنند.

نمايندگان كه براي ويزاي MM2H  تلاش مي كنند اجازه اقامت طولاني مدت را در كشور مالزي فراهم مي نمايند.

برخي از برنامه هاي طولاني مدت كه به وسيله دولت اجرا مي شود براي ژاپني ها موقعيتي را فراهم مي نمايد كه در فصل موسوم به افول در يك محل ديگر اقامت كنند.

 

 
 

 

اقامت طولاني مدت در مالزي

مالزي يكي بهترين كشورها است كه براي اقامت طولاني در برنامه مالي سال 2006 انتخاب شد، با توجه به آمار سال 2007 برنامه هاي اقامتي طولاني مدت در مالزي با برنامه اقامتي طولاني مدت ژاپن برابري مي كند.

 براي اولين بار در سال 1992 مالزي با 9/14 درصد از كل آرا  و با اختلاف 9/0 درصدي از رهبر پيشين اين گروه، استراليا پيشي گرفت كه 3/0 درصد از برآورد در سال 2005 پارا فرا تر گذاشت.

در اين برآورد مردان در رده هاي سني دهه 50، 60، 70 و 80  مالزي را به عنوان يكي از بهترين كشورها براي اقامت طولاني مدت انتخاب كردند . در اين ميان خانم ها در رده هاي سني 20 تا 40 سال استراليا را در رتبه اول مي دانستند كه در بقيه رده هاي سني استراليا در رتبه دوم و يا سوم قرار مي گرفت .

تايلند با 2/11 درصد از آرا ، نيوزلند با 5/10 درصد و هاوايي با 9/9 درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند .

در اين براورد اكثراً مردان تمايل به زندگي در كشورهاي آسيايي داشتند  اما خانمها بيشتر كشورهاي شمال آمريكا و يا شمال اقيانوسيه جز اولين انتخابهاي آنان بود .

اين سازمان علت انتخاب كشورهايي مثل استراليا، هاوايي، نيوزلند و كانادا را براي اقامت طولاني در مسائلي مثل صحبت كردن اكثريت مردن به زبان انگليسي ، امنيت بالا و آب و هواي مطلوب بيان كرد.

جمعيت مهاجران به كشورهاي منطقه جنوب شرق آسيا روزبه روز در حال افزايش است كشورهايي مثل مالزي، تايلند، فيليپين و ... هر روز با افزايش درخواست مواجه است.

 

اين سازمان دلايل اصلي افزايش تقاضا براي اقامت طولاني در اين كشور ها را موارد زير مي داند:

پايين بودن هزينه زندگي

كوتاه بودن زمان براي اخذ اقامت

گرماي مطبوع هوا

اين علل را موسسه تحت عنوان Cheap, Near, Warm بيان مي كند.

در اين برآورد 9/41 درصد ترجيح  ميدادند بين 1 تا 3 ماه در مالزي اقامت كنند، 8/41 درصد براي  اقامت بيش از 3 ماه در مالزي برنامه ريزي كرده بودند. البته اين برآورد در سال 2005 نشان دهنده تمايل 47 درصد اقامت 1 تا 3 ماهه و 34 درصد اقامت بيش از سه ماه را نشان مي داد. در اين برآورد تمايل براي اقامت طولاني در مالزي به  اندازه ژاپن بالا رفته بود.

 

طولاني بودن مدت :

با توجه به طولاني بودن مدت صدور گذرنامه كشور برخي افراد اقامت را براي بيش از يكسال برنامه ريزي مي كنند براي مثال مالزي ، تايلند و فيليپين برنامه اقامتي طولاني مدت را دارند و به بازديد كننده براي برنامه هاي اقامتي طولاني مدت و گذرنامه و ديگر پروسه ها كمك مي كند.

دولت مالزي با معرفي برنامه مالزي خانه دوم من MM2H در اواخر سال 2000 طرح اقامتي را معرفي كرد كه اين اجازه را به خارجي ها مي داد كه براي اقامت ويزاي طولاني مدت 10 ساله قابل تمديد دريافت نمايند. البته  داوطلبان بايد از طريق معيارهاي مشخص مالي و بهداشتي تأييد مي شدند. 

مدير عامل  Shotaro Ishiharaبيان كرد از آنجا كه مالزي كشوري گرمسيري است انتظار مي رود تعداد ژاپني هايي كه در اين برنامه عضو مي شوند از 700 نفر به 1400 نفر در ظرف سه سال آينده برسد. كه تا سال 2007 از آن به عنوان به يك مهاجرت دسته جمعي اشاره شود.

Ishihara كه سمينار هاي اقامت طولاني در ژاپن را برعهده داشت بيان كرد بيش از 10.000 ژاپني به طور ساليانه در برنامه هاي توريسم مالزي شركت مي كنند و تصميم دارند در برنامه هاي اقامت طولاني مدت مالزي شركت كنند.

نمايندگان كه براي ويزاي MM2H  تلاش مي كنند اجازه اقامت طولاني مدت را در كشور مالزي فراهم مي نمايند.

برخي از برنامه هاي طولاني مدت كه به وسيله دولت اجرا مي شود براي ژاپني ها موقعيتي را فراهم مي نمايد كه در فصل موسوم به افول در يك محل ديگر اقامت كنند.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به مدیر آن می باشد.