گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو
 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

پرداخت ماليات ها:

 مردمي كه با ويزا MM2H وارد مالزي وارد مي شوند معاف از ماليات هستند.

 

مالیات بر درآمد:

برخي از درآمدهاي خارجي وارده به مالزي معاف از ماليات است.

اگر شما اهل کشوری هستيد كه براي همه چيز بايد مالياتي گزاف پرداخت كنيد اين معافيت از ماليات سود بالايي را براي شما به همراه دارد، براي اطمينان از اين مورد بايد در يكي از مراجع مالیاتی مالزی ثبت نام کنید و شواهدی مبنی بر کسر این مالیات در کشور خودتان به مراجع نشان دهید، امکان جلوگیری از این کسر ماليات وجود دارد و این در صورتی انجام می شود که کشور شما دارای یک توافقنامه مالیاتی دو طرفه با مالزی باشد.

هر درآمدی که شما در مالزی کسب می کنید مشمول مالیات می باشد و درآمدی که شما از سرمایه ثابت بدست می آورید در طول مدتي که سرمایه ثابت شما در بانک است، نمی تواند مشمول مالیات باشد.

يكي از بهترين مشاوران مالياتي بانكي است که شما سرمایه ثابت خود را در آن گذاشته اید.

اگر شما ملکی را خریداری کنید و یا در شرکتهای خصوصی و اداری سرمایه گذاری کنید، اجاره بها، سود سهام و درآمدهای دیگری که شما بدست می آورید مشمول مالیات محلی است. نرخ مالیات برای هر شخص از  28%  تجاوز نمي كند.

 

مالیات بر ارث:

در مالزی هیچ نوع مالیاتی بر ارث وجود ندارد

ماترک (ارثيه) شما می تواند به شخص بعدی بدون کسر هیچ نوع مالیاتی منتقل شود.

 

مالیات جاده ای:

مالیات جاده ای در مالزی برای جریمه آن ماشینهایی که سوخت زیادی مصرف می کنند طراحی شده است. این مالیات بر اساس حجم موتور ماشین ها مشخص می شود. یک موتور با حجم 2000CC  شامل نرخ بالای هزینه سالیانه خواهد شد. 

یک ماشین 1000 cc در حدود 20 رینگت مالیات جاده ای پرداخت می کند و این مالیات برای ماشن های 2000 cc در حدود 380 رینگت و برای 3000 cc در حدود 11،130 رینگت در یک سال می باشد.

 

ماشین معاف از مالیات:

دارندگان ويزاي MM2H تنها مجاز به خريد ماشين هاي ساخته شده يا مونتاژ شده در مالزي هستند كه به طور كلي از ماليات معاف است.

اعضاء MM2H می توانند ماشین خودشان را از کشورهایی که سابقاً در آن بوده اند، یا محل اقامتشان و یا کشورهایی که شهروند آن هستند بدون پرداخت هیچ نوع عوارض گمرکی، به کشور مالزی  وارد کنند اما تقاضا برای وارد کردن وسیله نقلیه معاف از مالیات می بایست همزمان با تقاضاي ویزا شش ماهه صورت گیرد و بر روی ویزا پشت نویسی گردد.  بعد از حدود 12 ماه متقاضیان در صورت تمایل می توانند یک ماشین در مالزی خریداری نمایند. در ضمن شما نمي توانيد ماشيني را كه خود به كشور مالزي وارد كرده ايد و يا در مالزي خريداري مي كنيد تا مدت دو سال معامله كنيد و بفروشيد و در هنگام فروش، خريدار بايد بر طبق ارزش ماشين در زمان فروش ماليات پرداخت كند.

 

به طور كلي سه گروه ماشين در مالزي خريد و فروش مي شود:

اتومبيل هايي كه توسط خود كشور مالزي توليد مي شوند مانند: Proton،  Perodue

اتومبيل هايي كه در مالزي مونتاژ مي شوند و تركيبي از اجزاء ماشين هاي وارده و داخلي هستند.

اتومبيلهاي كه از كشورهاي ديگر وارد كشور مالزي مي شوند.

 

توجه:

فقط دو مورد اول داراي شرايط معاف از ماليات مي باشند.

با وجود اينكه قيمت ماشين در مالزي تقريبا بالا است اما قيمت بنزين و هزينه هاي سرويس در مقايسه با بسياري از كشورهاي غربي نسبتاً پايين است.

متقاضيان بايد از اتومبيل خود فقط براي كارهاي شخصي استفاده كنند و نمي توانند در موارد تجاري از آن استفاده كنند.

شرايط معافيت از ماليات تنها براي يك خودرو استفاده مي شود.

 

طرح معافيت از ماليات تحت شرايط زير عطا مي گردد :

وارد كردن ماشين از كشوري كه در آن اقامت دارد و يا آخرين كشوري كه به مدت 6 ماه قبل از پذيرش در اين برنامه در آن ساكن بوده است.

و يا خريد يك ماشين از توليدات داخلي كشور مالزي بعد از گذشت 12 ماه از پذيرفته شدن در اين برنامه.

 

 
 

 

پرداخت ماليات ها:

 مردمي كه با ويزا MM2H وارد مالزي وارد مي شوند معاف از ماليات هستند.

 

مالیات بر درآمد:

برخي از درآمدهاي خارجي وارده به مالزي معاف از ماليات است.

اگر شما اهل کشوری هستيد كه براي همه چيز بايد مالياتي گزاف پرداخت كنيد اين معافيت از ماليات سود بالايي را براي شما به همراه دارد، براي اطمينان از اين مورد بايد در يكي از مراجع مالیاتی مالزی ثبت نام کنید و شواهدی مبنی بر کسر این مالیات در کشور خودتان به مراجع نشان دهید، امکان جلوگیری از این کسر ماليات وجود دارد و این در صورتی انجام می شود که کشور شما دارای یک توافقنامه مالیاتی دو طرفه با مالزی باشد.

هر درآمدی که شما در مالزی کسب می کنید مشمول مالیات می باشد و درآمدی که شما از سرمایه ثابت بدست می آورید در طول مدتي که سرمایه ثابت شما در بانک است، نمی تواند مشمول مالیات باشد.

يكي از بهترين مشاوران مالياتي بانكي است که شما سرمایه ثابت خود را در آن گذاشته اید.

اگر شما ملکی را خریداری کنید و یا در شرکتهای خصوصی و اداری سرمایه گذاری کنید، اجاره بها، سود سهام و درآمدهای دیگری که شما بدست می آورید مشمول مالیات محلی است. نرخ مالیات برای هر شخص از  28%  تجاوز نمي كند.

 

مالیات بر ارث:

در مالزی هیچ نوع مالیاتی بر ارث وجود ندارد

ماترک (ارثيه) شما می تواند به شخص بعدی بدون کسر هیچ نوع مالیاتی منتقل شود.

 

مالیات جاده ای:

مالیات جاده ای در مالزی برای جریمه آن ماشینهایی که سوخت زیادی مصرف می کنند طراحی شده است. این مالیات بر اساس حجم موتور ماشین ها مشخص می شود. یک موتور با حجم 2000CC  شامل نرخ بالای هزینه سالیانه خواهد شد. 

یک ماشین 1000 cc در حدود 20 رینگت مالیات جاده ای پرداخت می کند و این مالیات برای ماشن های 2000 cc در حدود 380 رینگت و برای 3000 cc در حدود 11،130 رینگت در یک سال می باشد.

 

ماشین معاف از مالیات:

دارندگان ويزاي MM2H تنها مجاز به خريد ماشين هاي ساخته شده يا مونتاژ شده در مالزي هستند كه به طور كلي از ماليات معاف است.

اعضاء MM2H می توانند ماشین خودشان را از کشورهایی که سابقاً در آن بوده اند، یا محل اقامتشان و یا کشورهایی که شهروند آن هستند بدون پرداخت هیچ نوع عوارض گمرکی، به کشور مالزی  وارد کنند اما تقاضا برای وارد کردن وسیله نقلیه معاف از مالیات می بایست همزمان با تقاضاي ویزا شش ماهه صورت گیرد و بر روی ویزا پشت نویسی گردد.  بعد از حدود 12 ماه متقاضیان در صورت تمایل می توانند یک ماشین در مالزی خریداری نمایند. در ضمن شما نمي توانيد ماشيني را كه خود به كشور مالزي وارد كرده ايد و يا در مالزي خريداري مي كنيد تا مدت دو سال معامله كنيد و بفروشيد و در هنگام فروش، خريدار بايد بر طبق ارزش ماشين در زمان فروش ماليات پرداخت كند.

 

به طور كلي سه گروه ماشين در مالزي خريد و فروش مي شود:

اتومبيل هايي كه توسط خود كشور مالزي توليد مي شوند مانند: Proton،  Perodue

اتومبيل هايي كه در مالزي مونتاژ مي شوند و تركيبي از اجزاء ماشين هاي وارده و داخلي هستند.

اتومبيلهاي كه از كشورهاي ديگر وارد كشور مالزي مي شوند.

 

توجه:

فقط دو مورد اول داراي شرايط معاف از ماليات مي باشند.

با وجود اينكه قيمت ماشين در مالزي تقريبا بالا است اما قيمت بنزين و هزينه هاي سرويس در مقايسه با بسياري از كشورهاي غربي نسبتاً پايين است.

متقاضيان بايد از اتومبيل خود فقط براي كارهاي شخصي استفاده كنند و نمي توانند در موارد تجاري از آن استفاده كنند.

شرايط معافيت از ماليات تنها براي يك خودرو استفاده مي شود.

 

طرح معافيت از ماليات تحت شرايط زير عطا مي گردد :

وارد كردن ماشين از كشوري كه در آن اقامت دارد و يا آخرين كشوري كه به مدت 6 ماه قبل از پذيرش در اين برنامه در آن ساكن بوده است.

و يا خريد يك ماشين از توليدات داخلي كشور مالزي بعد از گذشت 12 ماه از پذيرفته شدن در اين برنامه.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به مدیر آن می باشد.