گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

امكانات موسسه آموزش زبان Erican

 

موسسه زبان Erican كليه مراكز خود را در مكان هاي استراتژيکى مالزي بنا مي كند.  اين مكان ها به راحتي به ذهن سپرده مي شود و به راحتي قابل دسترس است زيرا اغلب در مركز فعاليتهاي شهري واقع شده اند.  

به عنوان مثال يكي از موسسه زبان Erican در خيابان Petaling دقيقاً‌ در مركز منطقه چيني ها واقع شده است و يكي از شلوغ ترين مراكز موسسه است.

همه مراكز طوري تجهيز شده اند كه چندين سطح كلاس را به طور هم زمان و مجزا برگزار مي كنند. همه كلاسها در محيطي راحت، آسوده و سودمند برگزار مي شود.

از زماني كه شما وارد موسسه زبان Erican مي شود، تا زماني كه براي يادگيري سر كلاس مي نشيني با كارمنداني مهربان و متخصص روبرو مي شوي كه مشتاقانه براي يادگيري بهتر به زبان آموزان كمك مي كنند.  

 

اساتيد  (معلمان)  موسسه آموزش زبان Erican

 

موسسه زبان Erican قوانين سختي براي ورود و يا استخدام يك معلم دارد.  Erican تنها معلماني را استخدام مي كند كه شوق و ذوق فراواني براي تدريس دارند.  معلمان بايد سرشار از انرژي، دوست داشتني و شوخ طبع باشندو قبل از استخدام از كليه معلمان و اساتيد آزمون گرفته و پيش از شروع به كار حتماً آموزشهاي لازم را مي بينند.  

تمامي اساتيد تنها با استانداردهاي موسسه زبان Erican درس مي دهند.

موسسه زمان و انرژي زيادي را صرف آموزش به معلمان خود مي كند و اگر مبحثي به موارد آموزشي اضافه گردد اين تضمين را به زبان آموز مي دهند كه اساتيد براي درسي كه مي دهند كاملاً آموزش ديده اند.

از اولين گامي كه به درون موسسه زبان Erican مي گذاريد با كارمندان مهربان و صميمي روبرو مي شويد كليه اعضاء از رئيس مركز تا مشاوران كلاسي و يا حتي معلم احساس خوشايندي براي يادگيري در شما ايجاد مي كنند.  

موسسه زبان Erican از معلماني با تجربه و البته دلسوز از سراسر جهان، كشورهايي مثل انگلستان، اسكاتلند، آمريكا، كانادا و البته مالزي دعوت مي كند.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

امكانات موسسه آموزش زبان Erican

 

موسسه زبان Erican كليه مراكز خود را در مكان هاي استراتژيکى مالزي بنا مي كند.  اين مكان ها به راحتي به ذهن سپرده مي شود و به راحتي قابل دسترس است زيرا اغلب در مركز فعاليتهاي شهري واقع شده اند.  

به عنوان مثال يكي از موسسه زبان Erican در خيابان Petaling دقيقاً‌ در مركز منطقه چيني ها واقع شده است و يكي از شلوغ ترين مراكز موسسه است.

همه مراكز طوري تجهيز شده اند كه چندين سطح كلاس را به طور هم زمان و مجزا برگزار مي كنند. همه كلاسها در محيطي راحت، آسوده و سودمند برگزار مي شود.

از زماني كه شما وارد موسسه زبان Erican مي شود، تا زماني كه براي يادگيري سر كلاس مي نشيني با كارمنداني مهربان و متخصص روبرو مي شوي كه مشتاقانه براي يادگيري بهتر به زبان آموزان كمك مي كنند.  

 

اساتيد  (معلمان)  موسسه آموزش زبان Erican

 

موسسه زبان Erican قوانين سختي براي ورود و يا استخدام يك معلم دارد.  Erican تنها معلماني را استخدام مي كند كه شوق و ذوق فراواني براي تدريس دارند.  معلمان بايد سرشار از انرژي، دوست داشتني و شوخ طبع باشندو قبل از استخدام از كليه معلمان و اساتيد آزمون گرفته و پيش از شروع به كار حتماً آموزشهاي لازم را مي بينند.  

تمامي اساتيد تنها با استانداردهاي موسسه زبان Erican درس مي دهند.

موسسه زمان و انرژي زيادي را صرف آموزش به معلمان خود مي كند و اگر مبحثي به موارد آموزشي اضافه گردد اين تضمين را به زبان آموز مي دهند كه اساتيد براي درسي كه مي دهند كاملاً آموزش ديده اند.

از اولين گامي كه به درون موسسه زبان Erican مي گذاريد با كارمندان مهربان و صميمي روبرو مي شويد كليه اعضاء از رئيس مركز تا مشاوران كلاسي و يا حتي معلم احساس خوشايندي براي يادگيري در شما ايجاد مي كنند.  

موسسه زبان Erican از معلماني با تجربه و البته دلسوز از سراسر جهان، كشورهايي مثل انگلستان، اسكاتلند، آمريكا، كانادا و البته مالزي دعوت مي كند.  

 

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies