گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) از سال 91 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان مي باشد

گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) از سال 91 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان مي باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
دانشگاه UNITEN صرفاً مقطع کارشناسي ارشد و دکتري در رشته هاي مهندسي برق، الکترونيک و مکانيک ،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
 

تاريخچه دانشگاه يونيتن UNITEN

 

دانشگاه تنگا يو نيتن (UNITEN) در سال 1967 با عنوان موسسه لاتيهان سلطان احمد شاه (ILSAS) شروع به كار كرد و در سال 1994 از موسسه به دانشگاه تنگا يو نيتن (UNITEN) تغيير نام داد و گرايش هايي چون مهندسي و مديريت را در مقاطع مختلف ارائه داد و بعد از آن فناوري اطلاعات و گرايشهاي ديگري هم به آنها افزوده شد.

 دانشگاه تنگا يو نيتن (UNITEN) به دنبال فراهم كردن شرايط عالي آموزشي براي آماده ساختن دانشجويان در موقعيتهاي مختلف شغلي همچون صنعت،  تجارت و انجمنهاي علمي و تحقيقاتي است و با بكارگيري شيوه هاي نوين آموزشي و تحقيقاتي علمي وعملي به دنبال پرورش افرادي متخصص و حرفه اي مي باشد.

تمركز دانشگاه تنگا يو نيتن (UNITEN) در رشته هايي چون مهندسي ( الكترونيك،  مكانيك، عمران و...)، فناوري اطلاعات، مديريتها و گرايشهاي وابسته به آن است.  تيم آموزشي دانشگاه تنگا يو نيتن (UNITEN) بر اساس شايستگي علمي اساتيد،  تجربه كاري و آموزشي، تواناييشان در انتقال دانش و تجربه به دانشجويان انتخاب  ميشوند.

 

 

 

 

 

 
دانشگاه UNITEN صرفاً مقطع کارشناسي ارشد و دکتري در رشته هاي مهندسي برق، الکترونيک و مکانيک ،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
 

تاريخچه دانشگاه يونيتن UNITEN

 

دانشگاه تنگا يو نيتن (UNITEN) در سال 1967 با عنوان موسسه لاتيهان سلطان احمد شاه (ILSAS) شروع به كار كرد و در سال 1994 از موسسه به دانشگاه تنگا يو نيتن (UNITEN) تغيير نام داد و گرايش هايي چون مهندسي و مديريت را در مقاطع مختلف ارائه داد و بعد از آن فناوري اطلاعات و گرايشهاي ديگري هم به آنها افزوده شد.

 دانشگاه تنگا يو نيتن (UNITEN) به دنبال فراهم كردن شرايط عالي آموزشي براي آماده ساختن دانشجويان در موقعيتهاي مختلف شغلي همچون صنعت،  تجارت و انجمنهاي علمي و تحقيقاتي است و با بكارگيري شيوه هاي نوين آموزشي و تحقيقاتي علمي وعملي به دنبال پرورش افرادي متخصص و حرفه اي مي باشد.

تمركز دانشگاه تنگا يو نيتن (UNITEN) در رشته هايي چون مهندسي ( الكترونيك،  مكانيك، عمران و...)، فناوري اطلاعات، مديريتها و گرايشهاي وابسته به آن است.  تيم آموزشي دانشگاه تنگا يو نيتن (UNITEN) بر اساس شايستگي علمي اساتيد،  تجربه كاري و آموزشي، تواناييشان در انتقال دانش و تجربه به دانشجويان انتخاب  ميشوند.

 

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies