پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
دانشگاه Monash صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی و علوم کامپيوتر ،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
 

Monash

ترم اول

تاريخ تحويل مدارك

شروع ترم دانشگاه

4 دسامبر

فوريه

ترم دوم

تاريخ تحويل مدارك

شروع ترم دانشگاه

23 اپريل

جولاي

ترم سوم

تاريخ تحويل مدارك

شروع ترم دانشگاه

4 ژوئن

اگوست

 

 

دانشجويان انتقالي بين المللي – آنهايي كه اكنون درحال تحصيل در مالزي هستند و يا قبلاًدر مالزي تحصيل كرده اند و ويزاي تحصيلي دارند .

 

درخواست هاي ارائه شده بعد از تاريخ اعلام شده براي ترم دوم ( جولاي ) 2020 پذيرش مي شوند.

         

متقاضيان مي بايست كليه مدارك مورد نياز را دو هفته قبل از تاريخ اعلام شده به موسسه تحويل دهند.

 

 

 
 

 

 
 
دانشگاه Monash صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی و علوم کامپيوتر ،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
 

Monash

ترم اول

تاريخ تحويل مدارك

شروع ترم دانشگاه

4 دسامبر

فوريه

ترم دوم

تاريخ تحويل مدارك

شروع ترم دانشگاه

23 اپريل

جولاي

ترم سوم

تاريخ تحويل مدارك

شروع ترم دانشگاه

4 ژوئن

اگوست

 

 

دانشجويان انتقالي بين المللي – آنهايي كه اكنون درحال تحصيل در مالزي هستند و يا قبلاًدر مالزي تحصيل كرده اند و ويزاي تحصيلي دارند .

 

درخواست هاي ارائه شده بعد از تاريخ اعلام شده براي ترم دوم ( جولاي ) 2020 پذيرش مي شوند.

         

متقاضيان مي بايست كليه مدارك مورد نياز را دو هفته قبل از تاريخ اعلام شده به موسسه تحويل دهند.

 

 

 
 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies