پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ليست رشته ارشد و دكترا دانشگاه APU

Master’s Degree Programmes

طول دوره

شهریه کل تحصیل

RM)) رینگت

رشته

program

12 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

M.SC. IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

12 تا 18 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری

MASTER OF TECHNOLOGY MANAGEMENT

12 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

M.SC. IN SOFTWARE ENGINEERING

12 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

12 تا 18 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی جهانی

M.SC. IN GLOBAL MARKETING MANAGEMENT

12 تا 18 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد ارتباطات بین المللی

M.SC. IN INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATIONS

12 تا 18 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد ادارۀ کسب و کار (تجارت یورو آسیا)

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (EURO ASIA BUSINESS)

12 تا 18 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد مالی

MASTER OF FINANCE

12 تا 18 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی و مالی

MASTER OF ISLAMIC BANKING AND FINANCE

12 تا 18 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد حسابداری

MASTER OF ACCOUNTING

12 تا 18 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد حسابداری در تجزیه و تحلیل قضایی

MASTER OF ACCOUNTING IN FORENSIC ANALYSIS

12 تا 18 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه

MASTER OF PROJECT MANAGEMENT

12 تا 18 ماه

42,400.00

کارشناسی ارشد در علوم و فناوری اطلاعات

MSC IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS

2 تا 3 سال

27,800.00

کارشناسی ارشد فلسفه (مهندسی)

MASTER OF PHILOSOPHY (MPHIL) IN ENGINEERING

2 تا 3 سال

27,800.00

کارشناسی ارشد فلسفه در مدیریت

MASTER OF PHILOSOPHY (MPHIL) IN MANAGEMENT

2 تا 3 سال

27,800.00

کارشناسی ارشد محاسبات

MSC IN COMPUTING (BY RESEARCH)

Doctor of Philosophy Programmes

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

رشته

program

3 سال

45,000.00

دکتر فلسفه (رایانه(

Doctor of Philosophy (Computing)

3 سال

45,000.00

دکتر فلسفه (مالی(

Doctor of Philosophy (Finance)

3 سال

45,000.00

دکتر فلسفه (مدیریت(

Doctor of Philosophy (Management)

3 سال

45,000.00

دکتر فلسفه (فناوری(

Doctor of Philosophy (Technology)

3 سال

45,000.00

دکتر فلسفه (مهندسی)

Doctor of Philosophy (Engineering)

 

  
    

 

  

ليست رشته ارشد و دكترا دانشگاه APU

Master’s Degree Programmes

طول دوره

شهریه کل تحصیل

RM)) رینگت

رشته

program

12 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

M.SC. IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

12 تا 18 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری

MASTER OF TECHNOLOGY MANAGEMENT

12 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

M.SC. IN SOFTWARE ENGINEERING

12 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

12 تا 18 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی جهانی

M.SC. IN GLOBAL MARKETING MANAGEMENT

12 تا 18 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد ارتباطات بین المللی

M.SC. IN INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATIONS

12 تا 18 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد ادارۀ کسب و کار (تجارت یورو آسیا)

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (EURO ASIA BUSINESS)

12 تا 18 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد مالی

MASTER OF FINANCE

12 تا 18 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی و مالی

MASTER OF ISLAMIC BANKING AND FINANCE

12 تا 18 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد حسابداری

MASTER OF ACCOUNTING

12 تا 18 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد حسابداری در تجزیه و تحلیل قضایی

MASTER OF ACCOUNTING IN FORENSIC ANALYSIS

12 تا 18 ماه

36,800.00

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه

MASTER OF PROJECT MANAGEMENT

12 تا 18 ماه

42,400.00

کارشناسی ارشد در علوم و فناوری اطلاعات

MSC IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS

2 تا 3 سال

27,800.00

کارشناسی ارشد فلسفه (مهندسی)

MASTER OF PHILOSOPHY (MPHIL) IN ENGINEERING

2 تا 3 سال

27,800.00

کارشناسی ارشد فلسفه در مدیریت

MASTER OF PHILOSOPHY (MPHIL) IN MANAGEMENT

2 تا 3 سال

27,800.00

کارشناسی ارشد محاسبات

MSC IN COMPUTING (BY RESEARCH)

Doctor of Philosophy Programmes

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

رشته

program

3 سال

45,000.00

دکتر فلسفه (رایانه(

Doctor of Philosophy (Computing)

3 سال

45,000.00

دکتر فلسفه (مالی(

Doctor of Philosophy (Finance)

3 سال

45,000.00

دکتر فلسفه (مدیریت(

Doctor of Philosophy (Management)

3 سال

45,000.00

دکتر فلسفه (فناوری(

Doctor of Philosophy (Technology)

3 سال

45,000.00

دکتر فلسفه (مهندسی)

Doctor of Philosophy (Engineering)

 

  
    

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies