پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

ليست رشته ارشد و دكترا دانشگاه APU
UK Masters Degree Programmes
طول دوره
شهریه کل تحصیل
RM)) رینگت
رشته
program
16 ماه
29,500.00
کارشناسی ارشدمدیریت فناوری اطلاعات
M.Sc. in Information Technology Management
16 ماه
29,500.00
کارشناسی ارشدمدیریت فناوری
M.Sc. in Technology Management
16 ماه
29,500.00
کارشناسی ارشددر مهندسی نرم افزار
M.Sc. in Software Engineering
16 ماه
29,500.00
کارشناسی ارشددر سیستم های کامپیوتری موبایل
M.Sc. in Mobile Computer Systems
16 ماه
29,500.00
کارشناسی ارشددر محاسبات
M.Sc. in Computing
16 ماه
29,500.00
MBA (بخش IT)
MBA (IT Sector)
16 ماه
29,500.00
کارشناسی ارشددر علوم کامپیوتر
M.Sc. in Computer Science
16 ماه
29,500.00
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
Master of Business Administration
Dual Masters Degree Programmes
طول دوره
شهریه کل تحصیل
(RM) رینگت
رشته
program
16 ماه
29,500.00
کارشناسی ارشددر مدیریت بازاریابی جهانی
M.Sc. in Global Marketing Management
16 ماه
29,500.00
کارشناسی ارشددر ارتباطات بین المللی کسب و کار
M.Sc. in International Business Communications
16 ماه
29,500.00
) MBA یورو - آسیا کسب و کار(
MBA (Euro - Asia Business)
Doctor of Philosophy Programmes
طول دوره
شهریه کل تحصیل
(RM) رینگت
رشته
program
3- 5 سال
45,000.00
دکتر فلسفه (کسب و کار(
Doctor of Philosophy (Business)
3- 5 سال
45,000.00
دکتر فلسفه (رایانه(
Doctor of Philosophy (Computing)
3- 5 سال
45,000.00
دکتر فلسفه (مالی(
Doctor of Philosophy (Finance)
3- 5 سال
45,000.00
دکتر فلسفه (مدیریت(
Doctor of Philosophy (Management)
3- 5 سال
45,000.00
دکتر فلسفه (فناوری(
Doctor of Philosophy (Technology)

 

  
    

  

 

ليست رشته ارشد و دكترا دانشگاه APU
UK Masters Degree Programmes
طول دوره
شهریه کل تحصیل
RM)) رینگت
رشته
program
16 ماه
29,500.00
کارشناسی ارشدمدیریت فناوری اطلاعات
M.Sc. in Information Technology Management
16 ماه
29,500.00
کارشناسی ارشدمدیریت فناوری
M.Sc. in Technology Management
16 ماه
29,500.00
کارشناسی ارشددر مهندسی نرم افزار
M.Sc. in Software Engineering
16 ماه
29,500.00
کارشناسی ارشددر سیستم های کامپیوتری موبایل
M.Sc. in Mobile Computer Systems
16 ماه
29,500.00
کارشناسی ارشددر محاسبات
M.Sc. in Computing
16 ماه
29,500.00
MBA (بخش IT)
MBA (IT Sector)
16 ماه
29,500.00
کارشناسی ارشددر علوم کامپیوتر
M.Sc. in Computer Science
16 ماه
29,500.00
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
Master of Business Administration
Dual Masters Degree Programmes
طول دوره
شهریه کل تحصیل
(RM) رینگت
رشته
program
16 ماه
29,500.00
کارشناسی ارشددر مدیریت بازاریابی جهانی
M.Sc. in Global Marketing Management
16 ماه
29,500.00
کارشناسی ارشددر ارتباطات بین المللی کسب و کار
M.Sc. in International Business Communications
16 ماه
29,500.00
) MBA یورو - آسیا کسب و کار(
MBA (Euro - Asia Business)
Doctor of Philosophy Programmes
طول دوره
شهریه کل تحصیل
(RM) رینگت
رشته
program
3- 5 سال
45,000.00
دکتر فلسفه (کسب و کار(
Doctor of Philosophy (Business)
3- 5 سال
45,000.00
دکتر فلسفه (رایانه(
Doctor of Philosophy (Computing)
3- 5 سال
45,000.00
دکتر فلسفه (مالی(
Doctor of Philosophy (Finance)
3- 5 سال
45,000.00
دکتر فلسفه (مدیریت(
Doctor of Philosophy (Management)
3- 5 سال
45,000.00
دکتر فلسفه (فناوری(
Doctor of Philosophy (Technology)

 

  
    
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.