پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

دانشگاههاي APU   صرفاً در مقطع  كارشناسي ارشد در رشته مهندسي نرم افزار مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

 

20% تخفیف در شهریه دانشگاه  APUبه مدت محدود

 

جدول زمانبندي و شروع ترم دانشگاه APIIT & UCTI
برنامه
زمان شروع ترم
رشته هاي علوم پايه پيش دانشگاهي
12 ماهه
20 ژانویه 2014
31 مارچ 2014
19 می 2014
18 آگوست 2014
27 اکتبر 2014
مدرك ديپلما
(ICT, Business, BIT & Accounting)
     24 ماهه
20 ژانویه 2014
31 مارچ 2014
19 می 2014
18 آگوست 2014
27 اکتبر 2014
 
مدرك ديپلما
(Electrical & Electronic Engineering)
28 ماهه
20 ژانویه 2014
31 مارچ 2014
19 می 2014
18 آگوست 2014
27 اکتبر 2014
مدرك ديپلما
قسمت دوم
14 ماهه
6 فوریه 2014
مدرك ديپلما
(Electrical & Electronic Engineering)
سال دوم 14 ماهه
8 می 2014
11 سپتامبر 2014
13 نوامبر 2014
مدرك  Staffordshire / APU
سال اول
12 ماهه
21 ژانویه 2014
1 آپریل 2014
20 می 2014
20 آگوست
28 اکتبر 2014
مدرك  Staffordshire / APU
سال دوم
12 ماهه
5 فوریه 2014
7 می 2014
27 آکوست 2014
8 اکتبر 2014
مدرك  Staffordshire / APU
سال سوم
12 ماهه
6 فوریه 2014
8 می 2014
17 جولای 2014
9 اکتبر 2014
مدرك  Staffordshire / APU
سال چهارم
فقط مهندسی
12 ماهه
9 ژانویه 2014
3 آپریل 2014
17 جولای 2014
6 نوامبر 2014
مدرك  Staffordshire / APIIT
سال اول
12 ماهه
21 ژانویه 2014
1 آپریل 2014
20 می 2014
20 آگوست
28 اکتبر 2014
کارشناسی ارشد
UK Masters Programme
6 ژانویه 2014
10 ژانویه 2014
Technology Management
5 می 2014
14 می 2014
IT Management
25 آکوست 2014
9 می 2014
Software Engineering
24 نوامبر 2014
4 جولای 2014
Mobile Computer Systems
29 آکوست 2014
Computer Science
24 اکتبر 2014
Computing
-
Masters of Business Administration
 
کارشناسی ارشد
Dual Masters Programme
 
6 ژانویه 2014
(Euro-Asia Business)
5 می 2014
International Business Communications
25 آکوست 2014
Global Marketing Management
24 نوامبر 2014
دوره های زبان انگلیسی
4 هفته ای
2 دسامبر 2014
16 دسامبر 2014
6 ژانویه 2014
4 فوریه 2014
3 مارچ 2014
31 مارچ 2014
آزمون آیلتس
 
9 نوامبر 2014
تاریخ امتحان
21 دسامبر 2013
APIIT Certificate in Administrative Skills
20 ژانویه 2014
21 آپریل 2014
18 آگوست 2014
27 اکتبر 2014
 
 
 

 

دانشگاههاي APU   صرفاً در مقطع  كارشناسي ارشد در رشته مهندسي نرم افزار مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

 

20% تخفیف در شهریه دانشگاه  APUبه مدت محدود

 

جدول زمانبندي و شروع ترم دانشگاه APIIT & UCTI
برنامه
زمان شروع ترم
رشته هاي علوم پايه پيش دانشگاهي
12 ماهه
20 ژانویه 2014
31 مارچ 2014
19 می 2014
18 آگوست 2014
27 اکتبر 2014
مدرك ديپلما
(ICT, Business, BIT & Accounting)
     24 ماهه
20 ژانویه 2014
31 مارچ 2014
19 می 2014
18 آگوست 2014
27 اکتبر 2014
 
مدرك ديپلما
(Electrical & Electronic Engineering)
28 ماهه
20 ژانویه 2014
31 مارچ 2014
19 می 2014
18 آگوست 2014
27 اکتبر 2014
مدرك ديپلما
قسمت دوم
14 ماهه
6 فوریه 2014
مدرك ديپلما
(Electrical & Electronic Engineering)
سال دوم 14 ماهه
8 می 2014
11 سپتامبر 2014
13 نوامبر 2014
مدرك  Staffordshire / APU
سال اول
12 ماهه
21 ژانویه 2014
1 آپریل 2014
20 می 2014
20 آگوست
28 اکتبر 2014
مدرك  Staffordshire / APU
سال دوم
12 ماهه
5 فوریه 2014
7 می 2014
27 آکوست 2014
8 اکتبر 2014
مدرك  Staffordshire / APU
سال سوم
12 ماهه
6 فوریه 2014
8 می 2014
17 جولای 2014
9 اکتبر 2014
مدرك  Staffordshire / APU
سال چهارم
فقط مهندسی
12 ماهه
9 ژانویه 2014
3 آپریل 2014
17 جولای 2014
6 نوامبر 2014
مدرك  Staffordshire / APIIT
سال اول
12 ماهه
21 ژانویه 2014
1 آپریل 2014
20 می 2014
20 آگوست
28 اکتبر 2014
کارشناسی ارشد
UK Masters Programme
6 ژانویه 2014
10 ژانویه 2014
Technology Management
5 می 2014
14 می 2014
IT Management
25 آکوست 2014
9 می 2014
Software Engineering
24 نوامبر 2014
4 جولای 2014
Mobile Computer Systems
29 آکوست 2014
Computer Science
24 اکتبر 2014
Computing
-
Masters of Business Administration
 
کارشناسی ارشد
Dual Masters Programme
 
6 ژانویه 2014
(Euro-Asia Business)
5 می 2014
International Business Communications
25 آکوست 2014
Global Marketing Management
24 نوامبر 2014
دوره های زبان انگلیسی
4 هفته ای
2 دسامبر 2014
16 دسامبر 2014
6 ژانویه 2014
4 فوریه 2014
3 مارچ 2014
31 مارچ 2014
آزمون آیلتس
 
9 نوامبر 2014
تاریخ امتحان
21 دسامبر 2013
APIIT Certificate in Administrative Skills
20 ژانویه 2014
21 آپریل 2014
18 آگوست 2014
27 اکتبر 2014
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.