پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

جدول زمانبندي و شروع ترم دانشگاه APIIT & UCTI
برنامه
زمان شروع ترم
رشته هاي علوم پايه پيش دانشگاهي
12 ماهه
20 ژانویه 2017
31 مارچ 2017
19 می 2017 
18 آگوست 2017
27 اکتبر 2017
مدرك ديپلما
(ICT, Business, BIT & Accounting)
     24 ماهه
20 ژانویه 2017
31 مارچ 2017
19 می 2017
18 آگوست 2017
27 اکتبر 2017
 
مدرك ديپلما
(Electrical & Electronic Engineering)
28 ماهه
20 ژانویه 2017
31 مارچ 2017
19 می 2017
18 آگوست 2017
27 اکتبر 2017
مدرك ديپلما
قسمت دوم
14 ماهه
6 فوریه 2017
مدرك ديپلما
(Electrical & Electronic Engineering)
سال دوم 14 ماهه
8 می 2017
11 سپتامبر 2017
13 نوامبر 2017
مدرك  Staffordshire / APU
سال اول
12 ماهه
21 ژانویه 2017
1 آپریل 2017
20 می 2017
20 آگوست
28 اکتبر 2017
مدرك  Staffordshire / APU
سال دوم
12 ماهه
5 فوریه 2017
7 می 2017
27 آکوست 2017
8 اکتبر 2017
مدرك  Staffordshire / APU
سال سوم
12 ماهه
6 فوریه 2017
8 می 2017
17 جولای 2017
9 اکتبر 2017
مدرك  Staffordshire / APU
سال چهارم
فقط مهندسی
12 ماهه
9 ژانویه 2017
3 آپریل 2017
17 جولای 2017
6 نوامبر 2017
مدرك  Staffordshire / APIIT
سال اول
12 ماهه
21 ژانویه 2017
1 آپریل 2017
20 می 2017
20 آگوست
28 اکتبر 2017
کارشناسی ارشد
UK Masters Programme
6 ژانویه 2017
10 ژانویه 2017
Technology Management
5 می 2017
14 می 2017
IT Management
25 آکوست 2017
9 می 2017
Software Engineering
24 نوامبر 2017
4 جولای 2017
Mobile Computer Systems
29 آکوست 2017
Computer Science
24 اکتبر 2017
Computing
-
Masters of Business Administration
 
کارشناسی ارشد
Dual Masters Programme
 
6 ژانویه 2017
(Euro-Asia Business)
5 می 2017
International Business Communications
25 آکوست 2017
Global Marketing Management
24 نوامبر 2017
دوره های زبان انگلیسی
4 هفته ای
2 دسامبر 2017
16 دسامبر 2017
6 ژانویه 2017
4 فوریه 2017
3 مارچ 2017
31 مارچ 2017
آزمون آیلتس
 
9 نوامبر 2017
تاریخ امتحان
21 دسامبر 2017
APIIT Certificate in Administrative Skills
20 ژانویه 2017
21 آپریل 2017
18 آگوست 2017
27 اکتبر 2017
 
 
 

 

 
 
 

جدول زمانبندي و شروع ترم دانشگاه APIIT & UCTI
برنامه
زمان شروع ترم
رشته هاي علوم پايه پيش دانشگاهي
12 ماهه
20 ژانویه 2017
31 مارچ 2017
19 می 2017 
18 آگوست 2017
27 اکتبر 2017
مدرك ديپلما
(ICT, Business, BIT & Accounting)
     24 ماهه
20 ژانویه 2017
31 مارچ 2017
19 می 2017
18 آگوست 2017
27 اکتبر 2017
 
مدرك ديپلما
(Electrical & Electronic Engineering)
28 ماهه
20 ژانویه 2017
31 مارچ 2017
19 می 2017
18 آگوست 2017
27 اکتبر 2017
مدرك ديپلما
قسمت دوم
14 ماهه
6 فوریه 2017
مدرك ديپلما
(Electrical & Electronic Engineering)
سال دوم 14 ماهه
8 می 2017
11 سپتامبر 2017
13 نوامبر 2017
مدرك  Staffordshire / APU
سال اول
12 ماهه
21 ژانویه 2017
1 آپریل 2017
20 می 2017
20 آگوست
28 اکتبر 2017
مدرك  Staffordshire / APU
سال دوم
12 ماهه
5 فوریه 2017
7 می 2017
27 آکوست 2017
8 اکتبر 2017
مدرك  Staffordshire / APU
سال سوم
12 ماهه
6 فوریه 2017
8 می 2017
17 جولای 2017
9 اکتبر 2017
مدرك  Staffordshire / APU
سال چهارم
فقط مهندسی
12 ماهه
9 ژانویه 2017
3 آپریل 2017
17 جولای 2017
6 نوامبر 2017
مدرك  Staffordshire / APIIT
سال اول
12 ماهه
21 ژانویه 2017
1 آپریل 2017
20 می 2017
20 آگوست
28 اکتبر 2017
کارشناسی ارشد
UK Masters Programme
6 ژانویه 2017
10 ژانویه 2017
Technology Management
5 می 2017
14 می 2017
IT Management
25 آکوست 2017
9 می 2017
Software Engineering
24 نوامبر 2017
4 جولای 2017
Mobile Computer Systems
29 آکوست 2017
Computer Science
24 اکتبر 2017
Computing
-
Masters of Business Administration
 
کارشناسی ارشد
Dual Masters Programme
 
6 ژانویه 2017
(Euro-Asia Business)
5 می 2017
International Business Communications
25 آکوست 2017
Global Marketing Management
24 نوامبر 2017
دوره های زبان انگلیسی
4 هفته ای
2 دسامبر 2017
16 دسامبر 2017
6 ژانویه 2017
4 فوریه 2017
3 مارچ 2017
31 مارچ 2017
آزمون آیلتس
 
9 نوامبر 2017
تاریخ امتحان
21 دسامبر 2017
APIIT Certificate in Administrative Skills
20 ژانویه 2017
21 آپریل 2017
18 آگوست 2017
27 اکتبر 2017
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.