پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
دانشگاه MMU صرفاً در رشته هاي علوم و مهندسي کامپيوتر،ICT و Multimedia،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
 
آخرين مهلت ارسال مدارك دانشجويان بين المللي در ترم اول سال 2015 به شرح زير مي باشد:
 
تاريخ تحويل مدارك و شروع ترم كارشناسي MMU
شروع ترم
تحويل مدارك
مارچ
3 فوریه 2015
 ژوئن
6 مي 2015
اكتبر
9 سپتامبر 2015
 
 
                                                                                                                                                      
تاريخ تحويل مدارك و شروع ترم كارشناسي ارشد و دكترا MMU
تحويل مدارك
شروع نرم
ترم اول
30 نوامبر 2014
فوريه 2015
ترم دوم
30 آپریل 2015
ژوئن 2015
ترم سوم
30 آگوست 2015
اکتبر 2014
 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه MMU صرفاً در رشته هاي علوم و مهندسي کامپيوتر،ICT و Multimedia،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
 
آخرين مهلت ارسال مدارك دانشجويان بين المللي در ترم اول سال 2015 به شرح زير مي باشد:
 
تاريخ تحويل مدارك و شروع ترم كارشناسي MMU
شروع ترم
تحويل مدارك
مارچ
3 فوریه 2015
 ژوئن
6 مي 2015
اكتبر
9 سپتامبر 2015
 
 
                                                                                                                                                      
تاريخ تحويل مدارك و شروع ترم كارشناسي ارشد و دكترا MMU
تحويل مدارك
شروع نرم
ترم اول
30 نوامبر 2014
فوريه 2015
ترم دوم
30 آپریل 2015
ژوئن 2015
ترم سوم
30 آگوست 2015
اکتبر 2014
 

 

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.