پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
دانشگاه MMU صرفاً در رشته هاي علوم و مهندسي کامپيوتر،ICT و Multimedia،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
 
آخرين مهلت ارسال مدارك دانشجويان بين المللي در ترم اول سال 2020 به شرح زير مي باشد:
 
تاريخ تحويل مدارك و شروع ترم كارشناسي MMU
شروع ترم
تحويل مدارك
مارچ
3 فوریه 
 ژوئن
6 مي
اكتبر
9 سپتامبر
 
 
                                                                                                                                                      
تاريخ تحويل مدارك و شروع ترم كارشناسي ارشد و دكترا MMU
تحويل مدارك
شروع نرم
ترم اول
30 نوامبر
فوريه
ترم دوم
30 آپریل
ژوئن
ترم سوم
30 آگوست
اکتبر
 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه MMU صرفاً در رشته هاي علوم و مهندسي کامپيوتر،ICT و Multimedia،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
 
آخرين مهلت ارسال مدارك دانشجويان بين المللي در ترم اول سال 2020 به شرح زير مي باشد:
 
تاريخ تحويل مدارك و شروع ترم كارشناسي MMU
شروع ترم
تحويل مدارك
مارچ
3 فوریه 
 ژوئن
6 مي
اكتبر
9 سپتامبر
 
 
                                                                                                                                                      
تاريخ تحويل مدارك و شروع ترم كارشناسي ارشد و دكترا MMU
تحويل مدارك
شروع نرم
ترم اول
30 نوامبر
فوريه
ترم دوم
30 آپریل
ژوئن
ترم سوم
30 آگوست
اکتبر
 

 

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies