پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

دانشگاه USM در كليه مقاطع ( كارشناسي، ارشد، دكترا) جز رشته های پزشکی مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
 
 

اطلاعات متقاضيان در مقطع كارشناسي

رشته هاي تحصيلي در مقطع كارشناسي به زبان ملي بهاساي مالزي، زبان مالايي و زبان انگليسي  تدريس مي شوند. ساختار آموزشي بر اساس زبان بهاساي مالزي است. دانشجويان بين المللي كه دانشي از اين زبان ندارند، مي بايست دوره هايي از آموزش مهارتي اين زبان كه  بخشي از شرايط ورودي آنها محسوب مي شود را بگذرانند.

متقاضياني كه مهارت كافي در اين زبان را نداشته باشند، نياز خواهند داشت كه قبل از پذيرش در رشته مورد نظرشان در يك دوره آموزش 6 ماهه(يك ترم) جهت كسب آمادگي هاي لازم شركت كنند. اين دوره ها جهت پذيرش در دانشگاه  4 بار در طول يك سال برگزار مي شوند كه طول مدت آن  1 ماه است .

زمان تحويل مدارك: اول مي هر سال

شروع سال تحصيلي: سپتامبر هر سال

 

  

كارشناسي ارشد و دكترا    USM

ترم اول

ترم دوم

تاريخ تحويل مدارك

شروع ترم دانشگاه

تاريخ تحويل مدارك

شروع ترم دانشگاه

1 ژوئن

سپتامبر

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

 

 از آنجايي كه  در دانشگاه USM كليه رشته ها در ترم دوم تحصيلي تنها به شيوه تحقيق Reaserch ارائه مي گردد براي ثبت نام  در تمامي سال مي تواند اقدام نمود.

 

 

 متقاضيان مي بايست كليه مدارك مورد نياز را دو هفته قبل از تاريخ اعلام شده به موسسه تحويل دهند.

 

 

 

>> ساختار آموزشي دانشگاه USM

>> امكانات آموزشي رفاهي دانشگاه USM

>> ليست رشته و شهريه دانشگاه USM (كارشناسي)

>>ليست رشته و شهريه دانشگاه USM (ارشد و دكترا)

>> معرفي دانشكده هاي دانشگاه USM (ارشد و دكترا)

>> زمان شروع ترم و تاريخ تحويل مدارك دانشگاه USM

>> دانلود فرمهاي مورد نياز دانشگاه USM

>> بررسي وضعيت پذيرش شما در دانشگاه USM

>> نقشه دانشگاه هاي مالزي 

 

 

 

دانشگاه USM در كليه مقاطع ( كارشناسي، ارشد، دكترا) جز رشته های پزشکی مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
 
 

اطلاعات متقاضيان در مقطع كارشناسي

رشته هاي تحصيلي در مقطع كارشناسي به زبان ملي بهاساي مالزي، زبان مالايي و زبان انگليسي  تدريس مي شوند. ساختار آموزشي بر اساس زبان بهاساي مالزي است. دانشجويان بين المللي كه دانشي از اين زبان ندارند، مي بايست دوره هايي از آموزش مهارتي اين زبان كه  بخشي از شرايط ورودي آنها محسوب مي شود را بگذرانند.

متقاضياني كه مهارت كافي در اين زبان را نداشته باشند، نياز خواهند داشت كه قبل از پذيرش در رشته مورد نظرشان در يك دوره آموزش 6 ماهه(يك ترم) جهت كسب آمادگي هاي لازم شركت كنند. اين دوره ها جهت پذيرش در دانشگاه  4 بار در طول يك سال برگزار مي شوند كه طول مدت آن  1 ماه است .

زمان تحويل مدارك: اول مي هر سال

شروع سال تحصيلي: سپتامبر هر سال

 

  

كارشناسي ارشد و دكترا    USM

ترم اول

ترم دوم

تاريخ تحويل مدارك

شروع ترم دانشگاه

تاريخ تحويل مدارك

شروع ترم دانشگاه

1 ژوئن

سپتامبر

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

 

 از آنجايي كه  در دانشگاه USM كليه رشته ها در ترم دوم تحصيلي تنها به شيوه تحقيق Reaserch ارائه مي گردد براي ثبت نام  در تمامي سال مي تواند اقدام نمود.

 

 

 متقاضيان مي بايست كليه مدارك مورد نياز را دو هفته قبل از تاريخ اعلام شده به موسسه تحويل دهند.

 

 

 

>> ساختار آموزشي دانشگاه USM

>> امكانات آموزشي رفاهي دانشگاه USM

>> ليست رشته و شهريه دانشگاه USM (كارشناسي)

>>ليست رشته و شهريه دانشگاه USM (ارشد و دكترا)

>> معرفي دانشكده هاي دانشگاه USM (ارشد و دكترا)

>> زمان شروع ترم و تاريخ تحويل مدارك دانشگاه USM

>> دانلود فرمهاي مورد نياز دانشگاه USM

>> بررسي وضعيت پذيرش شما در دانشگاه USM

>> نقشه دانشگاه هاي مالزي 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies