گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

تلاش مالزي براي تبديل شدن به قطب تحصيلات تكميلي آسيا:  

در راستاي بين المللي شدن تحصيلات در جهان و ارتباطات موثر و ارزشمند ازطريق فناوري جديد، دانشگاههاي مالزي نيز خود را با اين روند همگام ساخته اند و در حال خلق دنياي جديد از خلاقيت و نو آوري اند.

هر يك از دانشگاهها توان رقابتي خاصي را براي خود مهيا ساخته و در نتيجه خود را در مركز خاصي قرار داده اند.  برنامه هاي درسي همگام با نيروي فعال بازار شكل ميگيرد.  دروس و برنامه ها متناسب با نياز و حساس به تغييرات محيط جهاني اند.  ويژگي مشاغل مختلف در قرن بيست و يكم اين است كه مغزهاي خلاق و نو آور از تكنولوژي براي تاثير گذاري مثبت بر تغييرات شديد جهان استفاده ميكنند.  سيستم آموزشي دانشگاههاي مالزي نيز متوجه چالشهايي است كه دنياي نوين مي طلبد و همچنين متوجه نقشي است كه آسيا در آن بازي مي كند. به موجب اصول و اهداف آموزشي تدوين يافته، آموزش در مالزي تلاش مداوم در جهت توسعه پايدار و رشد و توانمند كردن دانشجويان مستعد و با انگيزه مي باشد.

هدف اصلي چنين طرحي تربيت افراديست خلاق و مبتكر كه توانايي درك و ديدن احتمالات نوين را دارند و در جستجوي ابتكاراتي اند كه مفهوم و شيوه زندگي انسانها را تغيير دهد.  داشتن اشتياق به تنهايي كافي نيست نسل جوان بايد دانش چگونگي رقابت با بهترينها و كسب موفقيت را فرا گيرد.

در حالي كه جهان پا به هزاره سوم ميگذارد يعني هزاره هاي كه در آن فنآوري اطلاعاتي به عنوان اصلي ترين عامل جامعه جهاني مطرح ميباشد، دولت مالزي نيز به طور گسترده اي سعي در ارتقاء سطح فنآوري اطلاعاتي جامعه به ويژه در ميان نسل جوان كشور دارد. به طور اساسي نيروي انساني تحصيل كرده، ماهر، شايسته، خلاق و مبتكر كه با ديده ابتكار و نو آوري به همه چيز نگاه ميكنند سبب موفقيت اين كشور شده است.

آموزش نيروي انساني ماهر و تاكيد به برنامه جذب مغزهاي متفكر سكويي استوار است كه از طريق آن ملت مالزي توانسته است يكي از سريعترين اقتصادهاي رشد يابنده شرق آسيا را پايه ريزي نمايد.  تكنولوژي‌هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي،دستيابي به رشد اقتصادي سربع و با ثبات،رقابت پذير باقي ماندن زيربنا و اقتصاد دانش محور مالزي را شكل مي‌دهند. گفتني است كه ايجاد اين چنين زير ساختارهايي در مالزي با اقدام به برنامه‌هاي فناوري اطلاعات و ساخت شاهراه چند رسانه اي آغاز گرديد. تلاشهايي نيز در زمينه پرورش نيروي انساني، پيشرفت علوم و فنون، تحقيقات و توسعه و ايجاد زير ساختار مالي صورت گرفته است.هدف كلي،تنظيم استراتژي‌هايي درجهت ارتقاء،بهره گيري و توسعه IT در مالزي است كه موتور محرك اقتصاد مبتني بر دانش مالزي محسوب مي گردد. اولويت برنامه‌هاي فوق با اقتصاد الكترونيكي مي‌باشد كه در برگيرنده تجارت و كسب و كار الكترونيكي، خدمات اجتماعي الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، دولت الكترونيكي و اجتماع الكترونيكي مي‌باشد.  MSC نيز در جهت ايجاد محيط تكنولوژيك اطلاعاتي و چند رسانه‌اي ايده‌آل تلاش مي نمايد تا بعنوان يك بستر آزمايشي جهاني،كشور را در مسير اصلي فعاليت‌هاي لازم جهت جذب كارگران ماهر، كارآفرينان فني و صنايع با تكنولوژي پيشرفته قرار دهد.

از جمله مزاياي تحصيل در كشور مالزي مي توان به كيفيت بالاي تحصيلي،اعتبار جهاني (اعتبار از نظر وزارتهاي علوم و بهداشت)، تنوع رشته ها، تدريس به زبان انگليسي تحصيل ارزان قيمت بعلت شهريه هاي ارزان و هزينه هاي پايين زندگي اشاره نمود.

 

 

 

 

 

تلاش مالزي براي تبديل شدن به قطب تحصيلات تكميلي آسيا:  

در راستاي بين المللي شدن تحصيلات در جهان و ارتباطات موثر و ارزشمند ازطريق فناوري جديد، دانشگاههاي مالزي نيز خود را با اين روند همگام ساخته اند و در حال خلق دنياي جديد از خلاقيت و نو آوري اند.

هر يك از دانشگاهها توان رقابتي خاصي را براي خود مهيا ساخته و در نتيجه خود را در مركز خاصي قرار داده اند.  برنامه هاي درسي همگام با نيروي فعال بازار شكل ميگيرد.  دروس و برنامه ها متناسب با نياز و حساس به تغييرات محيط جهاني اند.  ويژگي مشاغل مختلف در قرن بيست و يكم اين است كه مغزهاي خلاق و نو آور از تكنولوژي براي تاثير گذاري مثبت بر تغييرات شديد جهان استفاده ميكنند.  سيستم آموزشي دانشگاههاي مالزي نيز متوجه چالشهايي است كه دنياي نوين مي طلبد و همچنين متوجه نقشي است كه آسيا در آن بازي مي كند. به موجب اصول و اهداف آموزشي تدوين يافته، آموزش در مالزي تلاش مداوم در جهت توسعه پايدار و رشد و توانمند كردن دانشجويان مستعد و با انگيزه مي باشد.

هدف اصلي چنين طرحي تربيت افراديست خلاق و مبتكر كه توانايي درك و ديدن احتمالات نوين را دارند و در جستجوي ابتكاراتي اند كه مفهوم و شيوه زندگي انسانها را تغيير دهد.  داشتن اشتياق به تنهايي كافي نيست نسل جوان بايد دانش چگونگي رقابت با بهترينها و كسب موفقيت را فرا گيرد.

در حالي كه جهان پا به هزاره سوم ميگذارد يعني هزاره هاي كه در آن فنآوري اطلاعاتي به عنوان اصلي ترين عامل جامعه جهاني مطرح ميباشد، دولت مالزي نيز به طور گسترده اي سعي در ارتقاء سطح فنآوري اطلاعاتي جامعه به ويژه در ميان نسل جوان كشور دارد. به طور اساسي نيروي انساني تحصيل كرده، ماهر، شايسته، خلاق و مبتكر كه با ديده ابتكار و نو آوري به همه چيز نگاه ميكنند سبب موفقيت اين كشور شده است.

آموزش نيروي انساني ماهر و تاكيد به برنامه جذب مغزهاي متفكر سكويي استوار است كه از طريق آن ملت مالزي توانسته است يكي از سريعترين اقتصادهاي رشد يابنده شرق آسيا را پايه ريزي نمايد.  تكنولوژي‌هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي،دستيابي به رشد اقتصادي سربع و با ثبات،رقابت پذير باقي ماندن زيربنا و اقتصاد دانش محور مالزي را شكل مي‌دهند. گفتني است كه ايجاد اين چنين زير ساختارهايي در مالزي با اقدام به برنامه‌هاي فناوري اطلاعات و ساخت شاهراه چند رسانه اي آغاز گرديد. تلاشهايي نيز در زمينه پرورش نيروي انساني، پيشرفت علوم و فنون، تحقيقات و توسعه و ايجاد زير ساختار مالي صورت گرفته است.هدف كلي،تنظيم استراتژي‌هايي درجهت ارتقاء،بهره گيري و توسعه IT در مالزي است كه موتور محرك اقتصاد مبتني بر دانش مالزي محسوب مي گردد. اولويت برنامه‌هاي فوق با اقتصاد الكترونيكي مي‌باشد كه در برگيرنده تجارت و كسب و كار الكترونيكي، خدمات اجتماعي الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، دولت الكترونيكي و اجتماع الكترونيكي مي‌باشد.  MSC نيز در جهت ايجاد محيط تكنولوژيك اطلاعاتي و چند رسانه‌اي ايده‌آل تلاش مي نمايد تا بعنوان يك بستر آزمايشي جهاني،كشور را در مسير اصلي فعاليت‌هاي لازم جهت جذب كارگران ماهر، كارآفرينان فني و صنايع با تكنولوژي پيشرفته قرار دهد.

از جمله مزاياي تحصيل در كشور مالزي مي توان به كيفيت بالاي تحصيلي،اعتبار جهاني (اعتبار از نظر وزارتهاي علوم و بهداشت)، تنوع رشته ها، تدريس به زبان انگليسي تحصيل ارزان قيمت بعلت شهريه هاي ارزان و هزينه هاي پايين زندگي اشاره نمود.

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies