گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ليست رشته دانشگاه SUNWAY

Sunway University Business School

دانشکده بازرگانی

هزینه

طول دوره

شروع ترم

رشته

program

49,000

2 Years 6 Months (full-time)

January, March & August

دیپلم مدیریت بازرگانی

Diploma in Business Administration

80,050

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی مطالعات آماری

BSc (Hons) Actuarial Studies

98,800

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی حسابداری و امور مالی

BSc (Hons) Accounting & Finance

92,800

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی مدیریت کسب و کار

BSc (Hons) Business Management

-

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی تجزیه و تحلیل مالی

BSc (Hons) Financial Analysis

-

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی  اقتصاد مالی

BSc (Hons) Financial Economics

-

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی بازاریابی

BSc (Hons) Marketing

91,500

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی مطالعات کسب و کار

BSc (Hons) Business Studies

46,100

2 Years (part-time)

August

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

Master of Business Administration

-

2-6 Years (full-time)

4-8 Years (part-time)

January, March, June & August

دکترای کسب و کار

Doctor of Philosophy (Business)

Faculty of Science and Technology

دانشکده علوم و تکنولوژی

هزینه

طول دوره

شروع ترم

رشته

program

44,800

2 Years 6 Months (full-time)

January, March, June & August

دیپلم فناوری اطلاعات

Diploma in InformationTechnology

-

3 Years (full time) (Full sponsorship available)

April & July

دیپلم پرستاری

Diploma in Nursing

92,900

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی زیست شناسی با روانشناسی

BSc (Hons) Biology with Psychology

97,000

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی بیوتکنولوژی پزشکی

BSc (Hons) Medical Biotechnology

79,000

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی علوم کامپیوتر

BSc (Hons) in Computer Science

79,000

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی سیستم اطلاعات

BSc (Hons) Information Systems

-

3 Years

January, March & August

کارشناسی فناوری اطلاعات (شبکه های کامپیوتری و امنیت)

BSc (Hons) Information Technology (Computer Networking and Security)

79,000

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی فناوری اطلاعات

BSc (Hons) Information Technology

88,800

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی روانشناسی

BSc (Hons) Psychology

-

Full time: 2 years

Part time: 3 years

January, March, June & August

فوق لیسانس علوم کامپیوتر (تحقیق)

MSc in Computer Science (By Research)

-

Full time: 2 years

Part time: 3 years

January, March, June & August

کارشناس ارشد سیستم های اطلاعات

MSc in Information Systems

-

Full time: 2 years

Part time: 3 years

March & August

کارشناسی ارشد در علوم زندگی

MSc in Life Sciences

-

Full time: 2 years

Part time: 3 years

March & August

کارشناسی ارشد در روانشناسی

MSc in Psychology

-

Full time: 3 years

Part time: 4 years

January, March, June & August

دکترای (محاسبات)

Doctor of Philosophy (Computing)

Faculty of Arts

دانشکده هنر

هزینه

طول دوره

شروع ترم

رشته

program

52,900

2 Years 6 Months (full-time)

March & August

دیپلم هنرهای زیبا

Diploma in Fine Art

-

2 Years 6 Months (full-time)

January, March & August

دیپلم طراحی گرافیک و چند رسانه ای

Diploma in Graphic and Multimedia Design

-

2 Years 6 Months (full-time)

January, March & August

دیپلم طراحی داخلی

Diploma in Interior Design

51,400

2 Years 6 Months (full-time)

March

دیپلم هنرهای نمایشی

Diploma in Performing Arts

81,700

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی ارتباطات

BA (Hons) Communication

81,700

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی تبلیغات

BSc (Hons) Advertising Design

81,700

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی ارتباطات شرکتی

BSc (Hons) CorporateCommunication

Centre for English Language Studies

مرکز مطالعات زبان انگلیسی

هزینه

طول دوره

شروع ترم

رشته

program

17,500

10 weeks (200 hours) for each Level

January, April, July & September

برنامه های فشرده به زبان انگلیسی (IEP) و دوره مقدماتی IELTS

Intensive English Programme (IEP) & IELTS Preparatory Course

Centre for Tourism, Hospitality and Culinary Management

مرکز گردشگری، هتلداری و مدیریت آشپزی

هزینه

طول دوره

شروع ترم

رشته

program

59,900

2 Years 5 Months (full-time)

January, March & August

دیپلم هنر آشپزی

Diploma in Culinary Arts

48,750

2 Years 5 Months (full-time)

January, March & August

دیپلم مدیریت رویدادها

Diploma in Events Management

53,000

2 Years 5 Months (full-time)

January, March & August

دیپلم در مدیریت هتل

Diploma in Hotel Management

88,800

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی مدیریت هتلداری بین المللی

BSc (Hons) International Hospitality Management

91,500

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی مدیریت آشپزی

BSc (Hons) Culinary Management

Foundation

 

هزینه

طول دوره

شروع ترم

رشته

program

36,410

3 ترم

January, March & July

پیش دانشگاهی GCE A  Levels کمبریج

Cambridge GCE A  Levels

32,890

2 ترم

January, March & July , October

برنامه بین المللی ثبت نام کانادا

Canadian International Matriculation Program

27,840

2 ترم

January, March & September

ثبت نام استرالیا

Australian Matriculation

28,740

2 ترم

January, March & July , August

پیش دانشگاهی دانشگاه موناش

Monash University Foundation Year

23,480

3 ترم

January, March & July , September, October

پیش دانشگاهی هنر سان وی

Sunway Foundation In Arts

22,780

3 ترم

March & July , September

پیش دانشگاهی علم و تکنولوژی سان وی

Sunway Foundation InScience and Technology

 

 

 

ليست رشته دانشگاه SUNWAY

Sunway University Business School

دانشکده بازرگانی

هزینه

طول دوره

شروع ترم

رشته

program

49,000

2 Years 6 Months (full-time)

January, March & August

دیپلم مدیریت بازرگانی

Diploma in Business Administration

80,050

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی مطالعات آماری

BSc (Hons) Actuarial Studies

98,800

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی حسابداری و امور مالی

BSc (Hons) Accounting & Finance

92,800

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی مدیریت کسب و کار

BSc (Hons) Business Management

-

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی تجزیه و تحلیل مالی

BSc (Hons) Financial Analysis

-

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی  اقتصاد مالی

BSc (Hons) Financial Economics

-

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی بازاریابی

BSc (Hons) Marketing

91,500

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی مطالعات کسب و کار

BSc (Hons) Business Studies

46,100

2 Years (part-time)

August

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

Master of Business Administration

-

2-6 Years (full-time)

4-8 Years (part-time)

January, March, June & August

دکترای کسب و کار

Doctor of Philosophy (Business)

Faculty of Science and Technology

دانشکده علوم و تکنولوژی

هزینه

طول دوره

شروع ترم

رشته

program

44,800

2 Years 6 Months (full-time)

January, March, June & August

دیپلم فناوری اطلاعات

Diploma in InformationTechnology

-

3 Years (full time) (Full sponsorship available)

April & July

دیپلم پرستاری

Diploma in Nursing

92,900

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی زیست شناسی با روانشناسی

BSc (Hons) Biology with Psychology

97,000

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی بیوتکنولوژی پزشکی

BSc (Hons) Medical Biotechnology

79,000

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی علوم کامپیوتر

BSc (Hons) in Computer Science

79,000

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی سیستم اطلاعات

BSc (Hons) Information Systems

-

3 Years

January, March & August

کارشناسی فناوری اطلاعات (شبکه های کامپیوتری و امنیت)

BSc (Hons) Information Technology (Computer Networking and Security)

79,000

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی فناوری اطلاعات

BSc (Hons) Information Technology

88,800

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی روانشناسی

BSc (Hons) Psychology

-

Full time: 2 years

Part time: 3 years

January, March, June & August

فوق لیسانس علوم کامپیوتر (تحقیق)

MSc in Computer Science (By Research)

-

Full time: 2 years

Part time: 3 years

January, March, June & August

کارشناس ارشد سیستم های اطلاعات

MSc in Information Systems

-

Full time: 2 years

Part time: 3 years

March & August

کارشناسی ارشد در علوم زندگی

MSc in Life Sciences

-

Full time: 2 years

Part time: 3 years

March & August

کارشناسی ارشد در روانشناسی

MSc in Psychology

-

Full time: 3 years

Part time: 4 years

January, March, June & August

دکترای (محاسبات)

Doctor of Philosophy (Computing)

Faculty of Arts

دانشکده هنر

هزینه

طول دوره

شروع ترم

رشته

program

52,900

2 Years 6 Months (full-time)

March & August

دیپلم هنرهای زیبا

Diploma in Fine Art

-

2 Years 6 Months (full-time)

January, March & August

دیپلم طراحی گرافیک و چند رسانه ای

Diploma in Graphic and Multimedia Design

-

2 Years 6 Months (full-time)

January, March & August

دیپلم طراحی داخلی

Diploma in Interior Design

51,400

2 Years 6 Months (full-time)

March

دیپلم هنرهای نمایشی

Diploma in Performing Arts

81,700

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی ارتباطات

BA (Hons) Communication

81,700

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی تبلیغات

BSc (Hons) Advertising Design

81,700

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی ارتباطات شرکتی

BSc (Hons) CorporateCommunication

Centre for English Language Studies

مرکز مطالعات زبان انگلیسی

هزینه

طول دوره

شروع ترم

رشته

program

17,500

10 weeks (200 hours) for each Level

January, April, July & September

برنامه های فشرده به زبان انگلیسی (IEP) و دوره مقدماتی IELTS

Intensive English Programme (IEP) & IELTS Preparatory Course

Centre for Tourism, Hospitality and Culinary Management

مرکز گردشگری، هتلداری و مدیریت آشپزی

هزینه

طول دوره

شروع ترم

رشته

program

59,900

2 Years 5 Months (full-time)

January, March & August

دیپلم هنر آشپزی

Diploma in Culinary Arts

48,750

2 Years 5 Months (full-time)

January, March & August

دیپلم مدیریت رویدادها

Diploma in Events Management

53,000

2 Years 5 Months (full-time)

January, March & August

دیپلم در مدیریت هتل

Diploma in Hotel Management

88,800

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی مدیریت هتلداری بین المللی

BSc (Hons) International Hospitality Management

91,500

3 Years (full-time)

January, March & August

کارشناسی مدیریت آشپزی

BSc (Hons) Culinary Management

Foundation

 

هزینه

طول دوره

شروع ترم

رشته

program

36,410

3 ترم

January, March & July

پیش دانشگاهی GCE A  Levels کمبریج

Cambridge GCE A  Levels

32,890

2 ترم

January, March & July , October

برنامه بین المللی ثبت نام کانادا

Canadian International Matriculation Program

27,840

2 ترم

January, March & September

ثبت نام استرالیا

Australian Matriculation

28,740

2 ترم

January, March & July , August

پیش دانشگاهی دانشگاه موناش

Monash University Foundation Year

23,480

3 ترم

January, March & July , September, October

پیش دانشگاهی هنر سان وی

Sunway Foundation In Arts

22,780

3 ترم

March & July , September

پیش دانشگاهی علم و تکنولوژی سان وی

Sunway Foundation InScience and Technology

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies