گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

کالج زبان AWESOME

 

هزینه ها:

 

نوع خدمات

هزینه ها (رینگت مالزی)

آزمون تعیین سطح و ثبت نام

300

بیمۀ پزشکی و ویزا

1200

دورۀ فشرده (هر ترم)

1250

کتاب (2 ترم)

150

خدمات فرودگاهی

250

آزمون تعیین سطح

100

 

بسته‎های دورههای عمومی آموزش زبان انگلیسی:

 

خوابگاه لوکس

خوابگاه عادی

بدون خوابگاه

مدت دوره

15450 رینگت

13950 رینگت

8450 رینگت

5 ترم + 6 ماه ویزا

18100 رینگت

16300 رینگت

9700 رینگت

6 ترم + 6 ماه ویزا

20900 رینگت

18800 رینگت

11100 رینگت

7 ترم + 6 ماه ویزا

23550 رینگت

21150 رینگت

12350 رینگت

8 ترم + 12 ماه ویزا

26350 رینگت

23650 رینگت

13750 رینگت

9 ترم + 12 ماه ویزا

29000 رینگت

26000 رینگت

15000 رینگت

10 ترم + 12 ماه ویزا

31800 رینگت

28500 رینگت

16400 رینگت

11 ترم + 12 ماه ویزا

34450 رینگت

30850 رینگت

17650 رینگت

12 ترم + 12 ماه ویزا

 

قیمتهای فوق، شامل هزینۀ خدمات ذیل میباشد:

·         ثبت نام و آزمون تعیین سطح؛

·         اخذ ویزا و بیمۀ درمانی؛

·         خدمات فرودگاهی؛

·         شهریۀ آموزشی؛

·         کتابهای درسی؛

 

توجه: زبان آموزانی که برای پنج، شش یا هفت ترم متوالی و دریافت ویزای ششماهه ثبت نام میکنند و مایل به تمدید مدت ویزای تحصیل خود هستند، باید هزینههای زیر را بپردازند:

·         2500 رینگت شهریۀ دو ترم آموزشی

·         1200 رینگت برای تمدید ویزا

·         زبان آموزانی که برای  8 ترم متوالی و بیشتر ثبت نام می کنند، 1200 رینگت برای تمدید ویزا را پرداخت نمی کنند و آموزشگاه به طور مجانی ویزای آنها را تمدید خواهد کرد.

 

بسته‎های آموزشی با خوابگاه:

ü        هزینۀ اقامت در خوابگاههای مؤسسه، مربوط به اتاقهای یکنفره میباشد و علاوه بر آن، ماهانه 200 رینگت بابت هزینۀ آب، برق و اشتراک اینترنت پرسرعت دریافت میگردد.

ü        کلیه زبانآموزانی که از امکانات اقامتی مؤسسه استفاده میکنند، مبلغ 1000 رینگت به عنوان ودیعه امانی نزد مؤسسه میسپارند. بدیهی است مبلغ فوق پس از پایان دوره و تسویه حساب، بازگردانده خواهد شد.

 

ü        زبان آموزان میتوانند در صورت تمایل، پس از پرداخت هزینه های مربوطه، نسبت به تغییر نوع اتاق خود اقدام نمایند.

 

بسته‎های آموزشی ـ تفریحی:

 

با خوابگاه لوکس

با خوابگاه معمولی

بدون خوابگاه

مدت دوره

3350 رینگت

3050 رینگت

1700رینگت

ترم 1 (یک ماهه)

6000 رینگت

5400 رینگت

2950 رینگ

ترم 2 (دو ماهه)

8800 رینگت

7900 رینگت

4350 رینگت

ترم 3 (سه ماهه)

 

قیمتهای فوق شامل هزینۀ خدمات ذیل میباشد:

·         ثبت نام؛

·         آزمون تعیین سطح؛

·         شهریۀ آموزشی؛

·         کتابهای درسی.

 

دورههای آمادگی آیلتس:

 

جمع کل

ثبت نام

کتابها (اختیاری)

هزینۀ دوره

3200 رینگت

300 رینگت

200 رینگت

2500 رینگت

 

آزمون آیلتس:

 

مهارتهای زندگی 2

مهارت های زندگی 1

آزمون عمومی

آزمون آکادمیک

1055  رینگت

1055  رینگت

795  رینگت

795  رینگت

 

بستۀ آموزشی دورههای تجاری:  

 

بستۀ پایه

 

 

4500 رینگت

 

 

 

 

دو هفتهای

 

 

6000 رینگت

یک هفتهای (گروهی فقط )

بستۀ پیشرفته

 

9000رینگت

 

 

چهار هفتهای

 

12000رینگت

دو هفتهای (گروهی فقط)

 

اجارۀ ماهانه:

 

آپارتمان لوکس

آپارتمان معمولی

اتاق

1400 رینگت

1100 رینگت

اتاق بزرگ (متراژ تقریبی 12 متر با حمام)

1200 رینگت

900 رینگت

اتاق با اندازه متوسط 1

1000 رینگت

800 رینگت

اتاق با اندازه متوسط 2

800 رینگت

700 رینگت

اتاق کوچک

 

 

نکاتی راجع به خوابگاهها:

1.       زبانآموز باید کل هزینه دوره اقامت خود را پیش از ورود به خوابگاه بپردازد؛ در غیر این صورت، ممکن است خوابگاه توسط دیگران رزرو شود؛

 

2.       ماهانه مبلغ 200 رینگت بابت هزینه آب، برق و اشتراک اینترنت پرسرعت دریافت میگردد و مبلغ 1000 رینگت نیز به عنوان ودیعه استفاده از این خدمات مورد نیاز است. بدیهی است که مبلغ فوق، پس از پایان دوره و تسویهحساب، بازگردانده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

کالج زبان AWESOME

 

هزینه ها:

 

نوع خدمات

هزینه ها (رینگت مالزی)

آزمون تعیین سطح و ثبت نام

300

بیمۀ پزشکی و ویزا

1200

دورۀ فشرده (هر ترم)

1250

کتاب (2 ترم)

150

خدمات فرودگاهی

250

آزمون تعیین سطح

100

 

بسته‎های دورههای عمومی آموزش زبان انگلیسی:

 

خوابگاه لوکس

خوابگاه عادی

بدون خوابگاه

مدت دوره

15450 رینگت

13950 رینگت

8450 رینگت

5 ترم + 6 ماه ویزا

18100 رینگت

16300 رینگت

9700 رینگت

6 ترم + 6 ماه ویزا

20900 رینگت

18800 رینگت

11100 رینگت

7 ترم + 6 ماه ویزا

23550 رینگت

21150 رینگت

12350 رینگت

8 ترم + 12 ماه ویزا

26350 رینگت

23650 رینگت

13750 رینگت

9 ترم + 12 ماه ویزا

29000 رینگت

26000 رینگت

15000 رینگت

10 ترم + 12 ماه ویزا

31800 رینگت

28500 رینگت

16400 رینگت

11 ترم + 12 ماه ویزا

34450 رینگت

30850 رینگت

17650 رینگت

12 ترم + 12 ماه ویزا

 

قیمتهای فوق، شامل هزینۀ خدمات ذیل میباشد:

·         ثبت نام و آزمون تعیین سطح؛

·         اخذ ویزا و بیمۀ درمانی؛

·         خدمات فرودگاهی؛

·         شهریۀ آموزشی؛

·         کتابهای درسی؛

 

توجه: زبان آموزانی که برای پنج، شش یا هفت ترم متوالی و دریافت ویزای ششماهه ثبت نام میکنند و مایل به تمدید مدت ویزای تحصیل خود هستند، باید هزینههای زیر را بپردازند:

·         2500 رینگت شهریۀ دو ترم آموزشی

·         1200 رینگت برای تمدید ویزا

·         زبان آموزانی که برای  8 ترم متوالی و بیشتر ثبت نام می کنند، 1200 رینگت برای تمدید ویزا را پرداخت نمی کنند و آموزشگاه به طور مجانی ویزای آنها را تمدید خواهد کرد.

 

بسته‎های آموزشی با خوابگاه:

ü        هزینۀ اقامت در خوابگاههای مؤسسه، مربوط به اتاقهای یکنفره میباشد و علاوه بر آن، ماهانه 200 رینگت بابت هزینۀ آب، برق و اشتراک اینترنت پرسرعت دریافت میگردد.

ü        کلیه زبانآموزانی که از امکانات اقامتی مؤسسه استفاده میکنند، مبلغ 1000 رینگت به عنوان ودیعه امانی نزد مؤسسه میسپارند. بدیهی است مبلغ فوق پس از پایان دوره و تسویه حساب، بازگردانده خواهد شد.

 

ü        زبان آموزان میتوانند در صورت تمایل، پس از پرداخت هزینه های مربوطه، نسبت به تغییر نوع اتاق خود اقدام نمایند.

 

بسته‎های آموزشی ـ تفریحی:

 

با خوابگاه لوکس

با خوابگاه معمولی

بدون خوابگاه

مدت دوره

3350 رینگت

3050 رینگت

1700رینگت

ترم 1 (یک ماهه)

6000 رینگت

5400 رینگت

2950 رینگ

ترم 2 (دو ماهه)

8800 رینگت

7900 رینگت

4350 رینگت

ترم 3 (سه ماهه)

 

قیمتهای فوق شامل هزینۀ خدمات ذیل میباشد:

·         ثبت نام؛

·         آزمون تعیین سطح؛

·         شهریۀ آموزشی؛

·         کتابهای درسی.

 

دورههای آمادگی آیلتس:

 

جمع کل

ثبت نام

کتابها (اختیاری)

هزینۀ دوره

3200 رینگت

300 رینگت

200 رینگت

2500 رینگت

 

آزمون آیلتس:

 

مهارتهای زندگی 2

مهارت های زندگی 1

آزمون عمومی

آزمون آکادمیک

1055  رینگت

1055  رینگت

795  رینگت

795  رینگت

 

بستۀ آموزشی دورههای تجاری:  

 

بستۀ پایه

 

 

4500 رینگت

 

 

 

 

دو هفتهای

 

 

6000 رینگت

یک هفتهای (گروهی فقط )

بستۀ پیشرفته

 

9000رینگت

 

 

چهار هفتهای

 

12000رینگت

دو هفتهای (گروهی فقط)

 

اجارۀ ماهانه:

 

آپارتمان لوکس

آپارتمان معمولی

اتاق

1400 رینگت

1100 رینگت

اتاق بزرگ (متراژ تقریبی 12 متر با حمام)

1200 رینگت

900 رینگت

اتاق با اندازه متوسط 1

1000 رینگت

800 رینگت

اتاق با اندازه متوسط 2

800 رینگت

700 رینگت

اتاق کوچک

 

 

نکاتی راجع به خوابگاهها:

1.       زبانآموز باید کل هزینه دوره اقامت خود را پیش از ورود به خوابگاه بپردازد؛ در غیر این صورت، ممکن است خوابگاه توسط دیگران رزرو شود؛

 

2.       ماهانه مبلغ 200 رینگت بابت هزینه آب، برق و اشتراک اینترنت پرسرعت دریافت میگردد و مبلغ 1000 رینگت نیز به عنوان ودیعه استفاده از این خدمات مورد نیاز است. بدیهی است که مبلغ فوق، پس از پایان دوره و تسویهحساب، بازگردانده خواهد شد.

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies