گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

کالج گرین سی تی
 
 

 

مدت تحصیل

هزینه کل تحصیل

رشته

PROGRAM

2.5 YR

25,500

دیپلم مدیریت کسب و کار

DIPLOMA IN BUSINESS MANGEMENT

2.5 YR

30,000

دیپلم ساختمان سبز

DIPLOMA IN GREEN BUILDING

2.5 YR

30,000

دیپلم مدیریت فناوری سبز

DIPLOMA IN GREEN TECHNOLOGY MANAGEMENT

2.5 YR

25,500

دیپلم ارتباطات موبایل

DIPLOMA IN MOBILE COMMUNICATION

2.5 YR

25,500

دیپلم مدیریت مهمان داری و گردشگری

DIPLOMA IN HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT

3 YR

30,600

دیپلم مدیریت گردشگری و گواهی مهمان داری در مدیریت کروز

DIPLOMA IN HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT ADDITIONAL CERTIFICATE IN HOSPITALITY IN CRUISE MANAGEMENT

1 YR

11,000

مدرک مهمان داری در مدیریت کروز

CERTIFICATE IN HOSPITALITY IN CRUISE MANAGEMENT

1 YR

9,000

مدرک انگلیسی (آیلتس)

CERTIFICATE IN ENGLISH (IELTS)

1 YR

7,100

مدرک مهمان داری در مدیریت کروز (تخصص در F & B)

CERTIFICATE IN HOSPITALITY IN CRUISE MANAGEMENT (SPECIALIZE IN F&B)

1 YR

10,400

دیپلم مهمان داری و مدیریت گردشگری با C و G گواهی اضافی در مهمان داری در مدیریت کروز

DIPLOMA IN HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT WITH C&G ADDITIONAL CERTIFICATE IN HOSPITALITY IN CRUISE MANAGEMENT

 

 

 

 

 

کالج گرین سی تی
 
 

 

مدت تحصیل

هزینه کل تحصیل

رشته

PROGRAM

2.5 YR

25,500

دیپلم مدیریت کسب و کار

DIPLOMA IN BUSINESS MANGEMENT

2.5 YR

30,000

دیپلم ساختمان سبز

DIPLOMA IN GREEN BUILDING

2.5 YR

30,000

دیپلم مدیریت فناوری سبز

DIPLOMA IN GREEN TECHNOLOGY MANAGEMENT

2.5 YR

25,500

دیپلم ارتباطات موبایل

DIPLOMA IN MOBILE COMMUNICATION

2.5 YR

25,500

دیپلم مدیریت مهمان داری و گردشگری

DIPLOMA IN HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT

3 YR

30,600

دیپلم مدیریت گردشگری و گواهی مهمان داری در مدیریت کروز

DIPLOMA IN HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT ADDITIONAL CERTIFICATE IN HOSPITALITY IN CRUISE MANAGEMENT

1 YR

11,000

مدرک مهمان داری در مدیریت کروز

CERTIFICATE IN HOSPITALITY IN CRUISE MANAGEMENT

1 YR

9,000

مدرک انگلیسی (آیلتس)

CERTIFICATE IN ENGLISH (IELTS)

1 YR

7,100

مدرک مهمان داری در مدیریت کروز (تخصص در F & B)

CERTIFICATE IN HOSPITALITY IN CRUISE MANAGEMENT (SPECIALIZE IN F&B)

1 YR

10,400

دیپلم مهمان داری و مدیریت گردشگری با C و G گواهی اضافی در مهمان داری در مدیریت کروز

DIPLOMA IN HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT WITH C&G ADDITIONAL CERTIFICATE IN HOSPITALITY IN CRUISE MANAGEMENT

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies