گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
ارزیابی كالج منتيسا Mantissa
 
 
کالج منتیسا همواره سعی‌ کرده است در طول سالها فعالیت آموزشی سطح کیفیت آموزشی خود را مطابق با استاندارد‌های جهانی‌ حفظ کند از اینرو این کالج مورد تأیید کشور مالزی و دیگر کشور‌ها می‌باشد.
 
Malaysian Qualification Agency recognitions (MQA recognitions
Partnership's Certificate
Nigeria Government Accreditation
Official Letter from the Nigeria Government for PGSM Accreditatio
Mantissa College
Establishment of Mantissa College
PSMB License 'A’
PSMB
License 'A’
SBP, UK
Society of Business Practitioner, UK Approved Centre
Master Programmes
Master in Business Administration
University of Bolton, UK
PGSM Masters of Business Admin (PGSM)
Masters of Business Admin (PGSM / ESG)
-
MSc Multimedia Design
Master of Science in Multimedia Design, ESGi, France
Degree Programmes
Bachelor in Accountancy
University of Bolton
IUCTT Bachelor of Accounting (Hons)
Bachelor of Accounting (Hons) (IUCTT)
PGSM Bachelor of Business Admin (PGSM)
Bachelor of Business Admin (PGSM)
IUCTT Bachelor of Business Admin (Hons)
Bachelor of Business Administration (Hons) (IUCTT)
-
BA (Hons) Accountancy, UOB, UK
Bachelor of Arts (Hons) in Accountancy, University of Bolton, UK
Diploma Programmes
DIT
Diploma in Information Technology (DIT)
DGD
Diploma in Graphic Design
-
DIBA
Diploma in Business Administration
Certificate
BES
Business English Studies (BES)
CIE
Certificate in English (CIE)
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
ارزیابی كالج منتيسا Mantissa
 
 
کالج منتیسا همواره سعی‌ کرده است در طول سالها فعالیت آموزشی سطح کیفیت آموزشی خود را مطابق با استاندارد‌های جهانی‌ حفظ کند از اینرو این کالج مورد تأیید کشور مالزی و دیگر کشور‌ها می‌باشد.
 
Malaysian Qualification Agency recognitions (MQA recognitions
Partnership's Certificate
Nigeria Government Accreditation
Official Letter from the Nigeria Government for PGSM Accreditatio
Mantissa College
Establishment of Mantissa College
PSMB License 'A’
PSMB
License 'A’
SBP, UK
Society of Business Practitioner, UK Approved Centre
Master Programmes
Master in Business Administration
University of Bolton, UK
PGSM Masters of Business Admin (PGSM)
Masters of Business Admin (PGSM / ESG)
-
MSc Multimedia Design
Master of Science in Multimedia Design, ESGi, France
Degree Programmes
Bachelor in Accountancy
University of Bolton
IUCTT Bachelor of Accounting (Hons)
Bachelor of Accounting (Hons) (IUCTT)
PGSM Bachelor of Business Admin (PGSM)
Bachelor of Business Admin (PGSM)
IUCTT Bachelor of Business Admin (Hons)
Bachelor of Business Administration (Hons) (IUCTT)
-
BA (Hons) Accountancy, UOB, UK
Bachelor of Arts (Hons) in Accountancy, University of Bolton, UK
Diploma Programmes
DIT
Diploma in Information Technology (DIT)
DGD
Diploma in Graphic Design
-
DIBA
Diploma in Business Administration
Certificate
BES
Business English Studies (BES)
CIE
Certificate in English (CIE)
 
 
 

 

 

 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies