شركت پويا انديشان از سال 91 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان می باشد

 

شركت پويا انديشان از سال 91 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
شروع ترم كالج منتيسا Mantissa
 
 
تحصیلات تکمیلی
 
تحصیلات تکمیلی
رشته و دانشگاه
شروع ترم تحصیلی‌
(IEMBA), Paris Graduate School of Management
August
April
January
Master of Science in Multimedia Design
MBA, University of Bolton
 
 
کارشناسی
 
کارشناسی
رشته و دانشگاه
شروع ترم تحصیلی‌
Bachelor of Business Administration, Paris Graduate School of Management (PGSM)
August
April
January
Bachelor of Arts in Creative Design, ESGi (France)
Bachelor (Hons) in Accountancy, University of Bolton, UK
August
April
Bachelor (Hons) in Business Management, University of Bolton, UK
 
 
کاردانی
 
کاردانی
رشته و دانشگاه
شروع ترم تحصیلی‌
Diploma in Information Technology (DIT)
August
April
January
Diploma in Business Administration (DiBA)
Diploma in Graphic Design (DGD)
 
 
زبان انگلیسی
 
Certificate
رشته و دانشگاه
شروع ترم تحصیلی‌
Certificate in English (CIE)
August
April
January
 
Certificate in Business Studies (CBS)
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
شروع ترم كالج منتيسا Mantissa
 
 
تحصیلات تکمیلی
 
تحصیلات تکمیلی
رشته و دانشگاه
شروع ترم تحصیلی‌
(IEMBA), Paris Graduate School of Management
August
April
January
Master of Science in Multimedia Design
MBA, University of Bolton
 
 
کارشناسی
 
کارشناسی
رشته و دانشگاه
شروع ترم تحصیلی‌
Bachelor of Business Administration, Paris Graduate School of Management (PGSM)
August
April
January
Bachelor of Arts in Creative Design, ESGi (France)
Bachelor (Hons) in Accountancy, University of Bolton, UK
August
April
Bachelor (Hons) in Business Management, University of Bolton, UK
 
 
کاردانی
 
کاردانی
رشته و دانشگاه
شروع ترم تحصیلی‌
Diploma in Information Technology (DIT)
August
April
January
Diploma in Business Administration (DiBA)
Diploma in Graphic Design (DGD)
 
 
زبان انگلیسی
 
Certificate
رشته و دانشگاه
شروع ترم تحصیلی‌
Certificate in English (CIE)
August
April
January
 
Certificate in Business Studies (CBS)
 
 
 

 

 

 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.