گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

 
 
ساختار هزینه ها در کالجELITE
 
انجمن حسابداران خبره
(ACCA)، انگلستان
مدتحداقل 2.5 سال
 
بین المللی رینگت
هزینه عمومی (غیر قابل استرداد)
A
700
هزینه های درخواست
 
900
هزینه ثبت نام
100
ودیعه
500
هزینه منابع (در هر ترم، دو ترم در هر سال)
500
هزینه درخواست ویزا
1000
هزینه های دانشجویان بین المللی
500
حوادث شخصی و بیمه پزشکی (در سال)
4,200
مجموع هزینه ها
 
 
 
هزینه واحدهایدرسی
B
*
شهریه (6 واحد درسی در هر سال)
 
4,200 + * رینگت
مجموع هزینه ها
 
 
 
 
هزینه اسکان (اختیاری)
C
4,200
پرداخت سالانه (پرداخت ماهانه 350 رینگت)
 
700
2 ماه واریز (قابل استرداد)
4,900  رینگت
هزینه های میانگین اسکان در طول سال
 
 
 
نکته :
1 - پرداخت هزینه ها غیر قابل انتقال.
2 - هزینه خرید کتاب های درسی و سایر مواد مطالعه را شامل نمی شود.
3 - هزینه ها باید پس از ثبت نام پرداخت شود.
4 - هزینه واحدهای درسی (*) مربوط به ثبت نام توسط دانشجو برای هر واحد خاص می باشد.
5 - پوشش بیمه برای دانشجویان بین المللی است برای تصادف های پزشکی و همچنین شخصی.
6 - پرداخت می تواند به صورت نقدی یا با کارت اعتباری باشد.
7 - تغییر هزینه ها بدون اطلاع قبلی.
 
 
 
 
 

  

 
 
ساختار هزینه ها در کالجELITE
 
انجمن حسابداران خبره
(ACCA)، انگلستان
مدتحداقل 2.5 سال
 
بین المللی رینگت
هزینه عمومی (غیر قابل استرداد)
A
700
هزینه های درخواست
 
900
هزینه ثبت نام
100
ودیعه
500
هزینه منابع (در هر ترم، دو ترم در هر سال)
500
هزینه درخواست ویزا
1000
هزینه های دانشجویان بین المللی
500
حوادث شخصی و بیمه پزشکی (در سال)
4,200
مجموع هزینه ها
 
 
 
هزینه واحدهایدرسی
B
*
شهریه (6 واحد درسی در هر سال)
 
4,200 + * رینگت
مجموع هزینه ها
 
 
 
 
هزینه اسکان (اختیاری)
C
4,200
پرداخت سالانه (پرداخت ماهانه 350 رینگت)
 
700
2 ماه واریز (قابل استرداد)
4,900  رینگت
هزینه های میانگین اسکان در طول سال
 
 
 
نکته :
1 - پرداخت هزینه ها غیر قابل انتقال.
2 - هزینه خرید کتاب های درسی و سایر مواد مطالعه را شامل نمی شود.
3 - هزینه ها باید پس از ثبت نام پرداخت شود.
4 - هزینه واحدهای درسی (*) مربوط به ثبت نام توسط دانشجو برای هر واحد خاص می باشد.
5 - پوشش بیمه برای دانشجویان بین المللی است برای تصادف های پزشکی و همچنین شخصی.
6 - پرداخت می تواند به صورت نقدی یا با کارت اعتباری باشد.
7 - تغییر هزینه ها بدون اطلاع قبلی.
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies