پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ليست رشته کارشناسی دانشگاه APU

School of Computing and Technology

دانشکده علوم کامپیوتر و فن آوری)

)Computing & IT Programmes(

طول دوره

شهریه کل تحصیل

RM)) رینگت

رشته

program

3 سال

83,800

کارشناسی فناوری اطلاعات

BSc (Hons) in Information Technology

3 سال

83,800

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در سیستم های امنیت اطلاعات

BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Information Systems Security

3 سال

83,800

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در اداره پایگاه داده

BSc (Hons) in Information Technology with Specialism in database  Administration

3 سال

83,800

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در ابر رایانه

BSc (Hons) in Information Technology with Specialism in Cloud Computing

3 سال

83,800

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در شبکه رایانه

BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Network Computing

3 سال

83,800

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در صنعت موبایل

BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Mobile Technology

3 سال

83,800

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در سیستم های اطلاعاتی کسب و کار

BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Business Information Systems

3 سال

83,800

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در اینترنت اشیاءIOT  

BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Internet of Things (IOT)

3 سال

83,800

کارشناسی مهندسی نرم افزار

BSc (Hons) in Software Engineering

3 سال

83,800

کارشناسی علوم کامپیوتر

BSc (Hons) in Computer Science

3 سال

83,800

کارشناسی علوم کامپیوتر با تخصص در تجزیه و تحلیل داده ها

BSc (Hons) in Computer Science with specialism in Data Analytics

3 سال

83,800

کارشناسی سیستم های هوشمند

BSc (Hons) in Intelligent Systems

)Interactive Entertainment Technology Programmes(

3 سال

83,800

کارشناسی در توسعه بازی کامپیوتر

BSc (Hons) in Computer Games Development

3 سال

83,800

کارشناسی توسعه بازی های کامپیوتری با تخصص در مفهوم هنر بازی

BSc (Hons) in Computer Games Development with specialism in Games Concept Art

3 سال

83,800

کارشناسی در فن آوری های چند رسانه ای

BSc (Hons) in Multimedia Technology

collaboration with Staffordshire University, UK in Computing & Business IT at APIIT

3 سال

RM 82,200 + £750

کارشناسی فناوری اطلاعات کسب و کار

BSc (Hons) Business Information Technology

3 سال

RM 82,200 + £750

کارشناسی امنیت سایبری

BSc (Hons) Cyber Security

3 سال

RM 82,200 + £750

کارشناسی محاسبات قانونی

BSc (Hons) Forensic Computing

offered in collaboration with Staffordshire University, UK in Animation & Visual Effects

3 سال

RM 82,200 + £750

کارشناسی انیمیشن

BA (Hons) Animation

3 سال

RM 82,200 + £750

کارشناسی جلوه های بصری و طراحی مفهومی

BA (Hons) VFX: Visual Effects and Concept Design

3 سال

RM 82,800 + £750

کارشناسی فیلم دیجیتال و تکنولوژی 3D انیمیشن

BSc (Hons) Digital Film and 3D Animation Technology

School of Engineering

)دانشکده فنی و مهندسی(

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

رشته

program

4 سال

112,300

مهندسی برق و الکترونیک

B. Eng (Hons) in Electrical & Electronic Engineering

4 سال

112,300

مهندسی مخابرات

B. Eng (Hons) in Telecommunication Engineering

4 سال

112,300

مهندسی مکاترونیک

B. Eng (Hons) in Mechatronic Engineering

4 سال

112,300

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

B. Eng (Hons) in Computer Engineering

4 سال

112,300

کارشناسی مهندسی نفت

B. Eng (Hons) in Petroleum Engineering

School of Business and Management

)دانشکده کسب و کار و مدیریت(

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

رشته

program

3 سال

83,800

کارشناسی مدیریت کسب و کار

BA (Hons) in Business Management

3 سال

83,800

کارشناسی در مدیریت کسب و کار با تخصص در کسب و کار الکترونیکی

BA (Hons) in Business Management with specialism in E-Business

3 سال

83,800

کارشناسی در مدیریت کسب و کار بین المللی

BA (Hons) in International Business Management

3 سال

83,800

کارشناسی در مدیریت بازاریابی

BA (Hons) in Marketing Management

3 سال

83,800

کارشناسی در مدیریت منابع انسانی

BA (Hons) in Human Resource Management

3 سال

83,800

کارشناسی در مدیریت گردشگری

BA(Hons) in Tourism Management

3 سال

83,800

کارشناسی در بازاریابی رسانه ها

BA (Hons) in Media Marketing

Bachelor Degree Programmes offered by Staffordshire University, UK

3 سال

RM 79,300+ £750

کارشناسی روابط بین المللی

BA (Hons) in International Relations

3 سال

RM 82,200+ £750

کارشناسیتبلیغات و مدیریت برند

BA (Hons) Advertising and Brand Management

School of Accounting, Finance and Quantitative Studies

)دانشکده حسابداری، امور مالی و مطالعات کمی(

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

رشته

program

3 سال

83,800

کارشناسی در حسابداری و امور مالی

BA (Hons) in Accounting and Finance

3 سال

83,800

کارشناسی در حسابداری و امور مالی با کارشناسی حسابداری قانونی

BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forensic Accounting

3 سال

83,800

کارشناسی حسابداری و امور مالی با تخصص در مالیات

BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Taxation

3 سال

83,800

کارشناسی حسابداری و امور مالی با تخصص در بازار فارکس و سرمایه گذاری

BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forex and Investments

3 سال

83,800

کارشناسی حسابداری و مالی با تخصص در حسابرسی داخلی

BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Internal Audit

3 سال

83,800

کارشناسی در بانکداری و امور مالی

Bachelor in Banking and Finance (Hons)

3 سال

83,800

کارشناسی در بانکداری و امور مالی با تخصص در برنامه ریزی مالی

Bachelor in Banking and Finance (Hons) with a specialism in Financial Planning

3 سال

83,800

کارشناسی در بانکداری و امور مالی با تخصص در مدیریت ریسک سرمایه گذاری

Bachelor in Banking and Finance (Hons) with specialism in Investment Risk Management

3 سال

83,800

کارشناسی در بانکداری و امور مالی اسلامی

Bachelor in Islamic Banking and Finance (Hons)

3 سال

83,800

کارشناسی در مطالعات آماری

BSc (Hons) in Actuarial Studies

 

 

 

 

ليست رشته کارشناسی دانشگاه APU

School of Computing and Technology

دانشکده علوم کامپیوتر و فن آوری)

)Computing & IT Programmes(

طول دوره

شهریه کل تحصیل

RM)) رینگت

رشته

program

3 سال

83,800

کارشناسی فناوری اطلاعات

BSc (Hons) in Information Technology

3 سال

83,800

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در سیستم های امنیت اطلاعات

BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Information Systems Security

3 سال

83,800

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در اداره پایگاه داده

BSc (Hons) in Information Technology with Specialism in database  Administration

3 سال

83,800

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در ابر رایانه

BSc (Hons) in Information Technology with Specialism in Cloud Computing

3 سال

83,800

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در شبکه رایانه

BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Network Computing

3 سال

83,800

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در صنعت موبایل

BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Mobile Technology

3 سال

83,800

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در سیستم های اطلاعاتی کسب و کار

BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Business Information Systems

3 سال

83,800

کارشناسی فناوری اطلاعات با تخصص در اینترنت اشیاءIOT  

BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Internet of Things (IOT)

3 سال

83,800

کارشناسی مهندسی نرم افزار

BSc (Hons) in Software Engineering

3 سال

83,800

کارشناسی علوم کامپیوتر

BSc (Hons) in Computer Science

3 سال

83,800

کارشناسی علوم کامپیوتر با تخصص در تجزیه و تحلیل داده ها

BSc (Hons) in Computer Science with specialism in Data Analytics

3 سال

83,800

کارشناسی سیستم های هوشمند

BSc (Hons) in Intelligent Systems

)Interactive Entertainment Technology Programmes(

3 سال

83,800

کارشناسی در توسعه بازی کامپیوتر

BSc (Hons) in Computer Games Development

3 سال

83,800

کارشناسی توسعه بازی های کامپیوتری با تخصص در مفهوم هنر بازی

BSc (Hons) in Computer Games Development with specialism in Games Concept Art

3 سال

83,800

کارشناسی در فن آوری های چند رسانه ای

BSc (Hons) in Multimedia Technology

collaboration with Staffordshire University, UK in Computing & Business IT at APIIT

3 سال

RM 82,200 + £750

کارشناسی فناوری اطلاعات کسب و کار

BSc (Hons) Business Information Technology

3 سال

RM 82,200 + £750

کارشناسی امنیت سایبری

BSc (Hons) Cyber Security

3 سال

RM 82,200 + £750

کارشناسی محاسبات قانونی

BSc (Hons) Forensic Computing

offered in collaboration with Staffordshire University, UK in Animation & Visual Effects

3 سال

RM 82,200 + £750

کارشناسی انیمیشن

BA (Hons) Animation

3 سال

RM 82,200 + £750

کارشناسی جلوه های بصری و طراحی مفهومی

BA (Hons) VFX: Visual Effects and Concept Design

3 سال

RM 82,800 + £750

کارشناسی فیلم دیجیتال و تکنولوژی 3D انیمیشن

BSc (Hons) Digital Film and 3D Animation Technology

School of Engineering

)دانشکده فنی و مهندسی(

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

رشته

program

4 سال

112,300

مهندسی برق و الکترونیک

B. Eng (Hons) in Electrical & Electronic Engineering

4 سال

112,300

مهندسی مخابرات

B. Eng (Hons) in Telecommunication Engineering

4 سال

112,300

مهندسی مکاترونیک

B. Eng (Hons) in Mechatronic Engineering

4 سال

112,300

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

B. Eng (Hons) in Computer Engineering

4 سال

112,300

کارشناسی مهندسی نفت

B. Eng (Hons) in Petroleum Engineering

School of Business and Management

)دانشکده کسب و کار و مدیریت(

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

رشته

program

3 سال

83,800

کارشناسی مدیریت کسب و کار

BA (Hons) in Business Management

3 سال

83,800

کارشناسی در مدیریت کسب و کار با تخصص در کسب و کار الکترونیکی

BA (Hons) in Business Management with specialism in E-Business

3 سال

83,800

کارشناسی در مدیریت کسب و کار بین المللی

BA (Hons) in International Business Management

3 سال

83,800

کارشناسی در مدیریت بازاریابی

BA (Hons) in Marketing Management

3 سال

83,800

کارشناسی در مدیریت منابع انسانی

BA (Hons) in Human Resource Management

3 سال

83,800

کارشناسی در مدیریت گردشگری

BA(Hons) in Tourism Management

3 سال

83,800

کارشناسی در بازاریابی رسانه ها

BA (Hons) in Media Marketing

Bachelor Degree Programmes offered by Staffordshire University, UK

3 سال

RM 79,300+ £750

کارشناسی روابط بین المللی

BA (Hons) in International Relations

3 سال

RM 82,200+ £750

کارشناسیتبلیغات و مدیریت برند

BA (Hons) Advertising and Brand Management

School of Accounting, Finance and Quantitative Studies

)دانشکده حسابداری، امور مالی و مطالعات کمی(

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

رشته

program

3 سال

83,800

کارشناسی در حسابداری و امور مالی

BA (Hons) in Accounting and Finance

3 سال

83,800

کارشناسی در حسابداری و امور مالی با کارشناسی حسابداری قانونی

BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forensic Accounting

3 سال

83,800

کارشناسی حسابداری و امور مالی با تخصص در مالیات

BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Taxation

3 سال

83,800

کارشناسی حسابداری و امور مالی با تخصص در بازار فارکس و سرمایه گذاری

BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forex and Investments

3 سال

83,800

کارشناسی حسابداری و مالی با تخصص در حسابرسی داخلی

BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Internal Audit

3 سال

83,800

کارشناسی در بانکداری و امور مالی

Bachelor in Banking and Finance (Hons)

3 سال

83,800

کارشناسی در بانکداری و امور مالی با تخصص در برنامه ریزی مالی

Bachelor in Banking and Finance (Hons) with a specialism in Financial Planning

3 سال

83,800

کارشناسی در بانکداری و امور مالی با تخصص در مدیریت ریسک سرمایه گذاری

Bachelor in Banking and Finance (Hons) with specialism in Investment Risk Management

3 سال

83,800

کارشناسی در بانکداری و امور مالی اسلامی

Bachelor in Islamic Banking and Finance (Hons)

3 سال

83,800

کارشناسی در مطالعات آماری

BSc (Hons) in Actuarial Studies

 

 

 

 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies