گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 حداقل مدت اقامت دانشجویی با توجه به شیوع ویروس کرونا

 

حداقل مدت اقامت دانشجویی با توجه به شیوع ویروس کرونا

اطلاعيه

اداره كل امور دانش آموختگان

طبق ضوابط اين اداره كل، حداقل مدت اقامت دانشجويي لازم در كشور محل تحصيل به شرح جدول زير مي باشد:

 

دوره تحصيلي

طول دوره تحصيلي

حداقل مدت اقامت دانشجويي لازم براي تحصيلات حضوري

حداقل مدت اقامت دانشجويي لازم براي

تحصيلات نيمه‌حضوري

حداقل مدت اقامت

دانشجويي باتوجه

به شيوع ويروس كرونا

از بهمن ماه 98

كارداني

ماه 24

ماه 16

ـــــ

ماه 10

كارشناسي سه ساله

ماه 36

ماه 23

ـــــ

ماه 14

كارشناسي چهارساله

ماه 48

ماه 30

ـــــ

ماه 18

كارشناسی‌ارشد یکساله

ماه 12

ماه 9

ـــــ

ماه 6

كارشناسي‌ارشد دوساله

ماه 24

ماه 12

ـــــ

ماه 9

کارشناسی‌ارشد پنج ساله

ماه 60

ماه 36

ـــــ

ماه 24

دكتري

36 الی 48 ماه

ماه 24

ماه 14

ماه 12

 

با توجه به شيوع ويروس كرونا، صرفاً براي متقاضياني كه پذيرش آنها از بهمن ماه 98 مي باشد، چنانچه امكان حضور مطابق با جدول ياد شده فراهم نگردد، حداكثر كاهش مدت زمان  اقامت دانشجويي براي تحصيلات حضوري پس از بررسي و تشخيص اداره كل امور دانش آموختگان در مقطع دكتري 12 ماه، كارشناسي ارشد پنج ساله 12 ماه، كارشناسي ارشد دوساله 3 ماه، كارشناسي ارشد يك ساله 3 ماه، كارشناسي چهارساله 12 ماه، كارشناسي سه ساله 9 ماه و كارداني
 6 ماه مي باشد.

در غيراينصورت طبق ضوابط (ماده 4 بندهاي 2 و 3 و نيز توضيح بند 14 ماده 1 آيين نامه) دوره مجازي تلقي گرديده و مدارك صادره غيرقابل ارزشيابي مي باشد.

اين اطلاعيه صرفا جهت ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي مي باشد.

 

 

 

 
 حداقل مدت اقامت دانشجویی با توجه به شیوع ویروس کرونا

 

حداقل مدت اقامت دانشجویی با توجه به شیوع ویروس کرونا

اطلاعيه

اداره كل امور دانش آموختگان

طبق ضوابط اين اداره كل، حداقل مدت اقامت دانشجويي لازم در كشور محل تحصيل به شرح جدول زير مي باشد:

 

دوره تحصيلي

طول دوره تحصيلي

حداقل مدت اقامت دانشجويي لازم براي تحصيلات حضوري

حداقل مدت اقامت دانشجويي لازم براي

تحصيلات نيمه‌حضوري

حداقل مدت اقامت

دانشجويي باتوجه

به شيوع ويروس كرونا

از بهمن ماه 98

كارداني

ماه 24

ماه 16

ـــــ

ماه 10

كارشناسي سه ساله

ماه 36

ماه 23

ـــــ

ماه 14

كارشناسي چهارساله

ماه 48

ماه 30

ـــــ

ماه 18

كارشناسی‌ارشد یکساله

ماه 12

ماه 9

ـــــ

ماه 6

كارشناسي‌ارشد دوساله

ماه 24

ماه 12

ـــــ

ماه 9

کارشناسی‌ارشد پنج ساله

ماه 60

ماه 36

ـــــ

ماه 24

دكتري

36 الی 48 ماه

ماه 24

ماه 14

ماه 12

 

با توجه به شيوع ويروس كرونا، صرفاً براي متقاضياني كه پذيرش آنها از بهمن ماه 98 مي باشد، چنانچه امكان حضور مطابق با جدول ياد شده فراهم نگردد، حداكثر كاهش مدت زمان  اقامت دانشجويي براي تحصيلات حضوري پس از بررسي و تشخيص اداره كل امور دانش آموختگان در مقطع دكتري 12 ماه، كارشناسي ارشد پنج ساله 12 ماه، كارشناسي ارشد دوساله 3 ماه، كارشناسي ارشد يك ساله 3 ماه، كارشناسي چهارساله 12 ماه، كارشناسي سه ساله 9 ماه و كارداني
 6 ماه مي باشد.

در غيراينصورت طبق ضوابط (ماده 4 بندهاي 2 و 3 و نيز توضيح بند 14 ماده 1 آيين نامه) دوره مجازي تلقي گرديده و مدارك صادره غيرقابل ارزشيابي مي باشد.

اين اطلاعيه صرفا جهت ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي مي باشد.

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies