گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
دوره بین المللی مهمانداری هواپیما کالج یایاسان
 
 
  اهداف:
ترسیم مسوولیتها و وظایف اساسی و اولیه مورد انتظار از دانشجویان خدمه پرواز، که شامل روش های ایمنی و اورژانس، سرویس غذا و آشامیدنی، فرود اضطراری و تخلیه، تشخیص کالاهای خطرناک، مدیریت اورژانس پزشکی، هماهنگی خدمه و ارتباطات، مدیریت برخورد و ارتباط مسافرین.
 
الزامات:
مدرک دیپلم، پیش دانشگاهی، SPM, STPM و یا کاردانی
سن ۱۷ تا ۲۶
حداقل قد برای خانومها ۱۵۷ سانتی متر
حداقل قد برای آقایان ۱۶۵ سانتی متر
شخصیت خوب، مهارت های روابط عمومی و ارتباطات، مهارت در زبان انگلیسی، وضعیت سلامت خوب، ظاهر شایسته
 
واحدهای درسی آموزش مهمانداری خطوط هوایی
مقدمه ای بر حرفه ی مهمانداری
عملیات فرود
شیوه زندگی سالم مهمانداری
مقدمه ای بر هوانوردی
مقدمه ای بر هواپیما وآشنایی با هوانوردی
هماهنگی و ارتباطات اعضای خدمه
خدمات مشتریان
مدیریت تعاملات مسافران
فرایند ایمنی و اضطراری
اورژانس پزشکی و آموزش پزشکی
مقدمه ای بر آشنایی با کالاهای خطرناک
امنیت هوانوردی
مقدمه بر پذیرایی خطوط هوایی و خدمات غذایی
 
درس ۱: مقدمه ای بر حرفه ی مهمانداری
اهداف:
توضیح نحوه تکامل حرفه مهمانداری طی سالها
تشریح یک روز عادی در زندگی یک مهماندار
بر شمردن پاداش های حرفه مهمانداری
 
درس ۲ : عملیات فرود
اهداف:
شناسایی منابع و فهرست مراحل و الزامات برای شروع شغل مهمانداری
 
درس ۳ : شیوه زندگی سالم مهمانداری
اهداف:
توضیح فواید تغذیه خوب و انجام ورزش منظم
تشخیص و شناسایی راه های انطباق با تغیرات اصلی روش زندگی در حرفه مهمانداری
بر شمردن فشارهای مختلف مواجهه در خط اول کاری به عنوان مهماندار
شناسایی استراتژی ها برای کنار آمدن با احساس تنهایی و جا به جایی در طول سفر
بر شمردن "بایدها و نبایدها" در مورد امنیت شخصی در هنگام دوری از پایگاه
 
درس ۴ : مقدمه بر هوانوردی
اهداف:
توضیح فرایند و مقررات صنعت هوانوردی از کجا منشا میگیرد و چگونه بر نقش و مسولیت مهماندار تاثیر میگذارد
 
درس ۵: مقدمه ای بر هواپیما و آشنایی با هوا نوردی
اهداف:
تشریح اطلاعات عمومی هواپیما و توضیح نحوه عملکرد ان در ارتباط با عملیات هوانوردی در هوا و بر روی زمین
توضیح اصول اولیه و اساسی پرواز
تعریف اصطلاحات پای و اساسی هوانوردی
توضیح چگونگی نگهداری زمان در سراسر جهان و تاثیر ان بر مسافرت های بین المللی
 
درس ۶ : هماهنگی و ارتباطات اعضای خدمه
اهداف:
تشریح نحوه عملکرد یک مهماندار در تیم و کار گروهی و هماهنگی و ارتباط در عملیات روزمره
 
درس ۷ : خدمات مشتریان
اهداف:
توضیح اینکه چگونه مهماندار میتواند به مسافر احساس یک مهمان ارزشمند را بدهد
تشریح تاثیر ارائه خدمات خوب به مشتری در خطوط هوایی و پروازها و مهماندارها
 
درس ۸ : مدیریت تعاملات مسافران
اهداف:
شناسایی راه های مختلف مدیریت تعاملات مسافران در شرایط متفاوت با استفاده از ارتباطات شفاهی و غیر شفاهی
 
درس ۹ : فرایند ایمنی و اضطراری
اهداف:
شناسایی فرایند ایمنی و اضطراری در صورت بروز شرایط اورژانسی در پرواز و توضیح مراحل از هر روش است.
 
درس ۱۰ : اورژانس پزشکی و آموزش پزشکی
اهداف:
شناسایی و تشریح تجهیزات داخل پرواز برای استفاده در یک اورژانس پزشکی
بر شمردن مراحل اولیه در واکنش به یک موقعیت اورژانس پزشکی
بر شمردن گامهای لازم برای اطمینان از محافظت فردی در واکنش به یک موقعیت پزشکی/ اورژانسی
 
درس ۱۱ : مقدمه ای بر کالاهای خطرناک
اهداف:
شناسایی اشیاء خطرناک و پر خطر و تشخیص واکنش مناسب و یا فرایند مقابله با آنها
 
درس ۱۲ : امنیت پرواز
اهداف:
شناسایی تهدیدات فعلی در صنعت امروز هوانوردی
 
درس ۱۳ : مقدمه ای بر پذیرایی خطوط هوایی و خدمات غذایی
اهداف:
شناسایی نحوه پذیرایی خطوط هوایی و خدمات غذایی ارائه شده در پروازها
 
 

 

 
 
 
دوره بین المللی مهمانداری هواپیما کالج یایاسان
 
 
  اهداف:
ترسیم مسوولیتها و وظایف اساسی و اولیه مورد انتظار از دانشجویان خدمه پرواز، که شامل روش های ایمنی و اورژانس، سرویس غذا و آشامیدنی، فرود اضطراری و تخلیه، تشخیص کالاهای خطرناک، مدیریت اورژانس پزشکی، هماهنگی خدمه و ارتباطات، مدیریت برخورد و ارتباط مسافرین.
 
الزامات:
مدرک دیپلم، پیش دانشگاهی، SPM, STPM و یا کاردانی
سن ۱۷ تا ۲۶
حداقل قد برای خانومها ۱۵۷ سانتی متر
حداقل قد برای آقایان ۱۶۵ سانتی متر
شخصیت خوب، مهارت های روابط عمومی و ارتباطات، مهارت در زبان انگلیسی، وضعیت سلامت خوب، ظاهر شایسته
 
واحدهای درسی آموزش مهمانداری خطوط هوایی
مقدمه ای بر حرفه ی مهمانداری
عملیات فرود
شیوه زندگی سالم مهمانداری
مقدمه ای بر هوانوردی
مقدمه ای بر هواپیما وآشنایی با هوانوردی
هماهنگی و ارتباطات اعضای خدمه
خدمات مشتریان
مدیریت تعاملات مسافران
فرایند ایمنی و اضطراری
اورژانس پزشکی و آموزش پزشکی
مقدمه ای بر آشنایی با کالاهای خطرناک
امنیت هوانوردی
مقدمه بر پذیرایی خطوط هوایی و خدمات غذایی
 
درس ۱: مقدمه ای بر حرفه ی مهمانداری
اهداف:
توضیح نحوه تکامل حرفه مهمانداری طی سالها
تشریح یک روز عادی در زندگی یک مهماندار
بر شمردن پاداش های حرفه مهمانداری
 
درس ۲ : عملیات فرود
اهداف:
شناسایی منابع و فهرست مراحل و الزامات برای شروع شغل مهمانداری
 
درس ۳ : شیوه زندگی سالم مهمانداری
اهداف:
توضیح فواید تغذیه خوب و انجام ورزش منظم
تشخیص و شناسایی راه های انطباق با تغیرات اصلی روش زندگی در حرفه مهمانداری
بر شمردن فشارهای مختلف مواجهه در خط اول کاری به عنوان مهماندار
شناسایی استراتژی ها برای کنار آمدن با احساس تنهایی و جا به جایی در طول سفر
بر شمردن "بایدها و نبایدها" در مورد امنیت شخصی در هنگام دوری از پایگاه
 
درس ۴ : مقدمه بر هوانوردی
اهداف:
توضیح فرایند و مقررات صنعت هوانوردی از کجا منشا میگیرد و چگونه بر نقش و مسولیت مهماندار تاثیر میگذارد
 
درس ۵: مقدمه ای بر هواپیما و آشنایی با هوا نوردی
اهداف:
تشریح اطلاعات عمومی هواپیما و توضیح نحوه عملکرد ان در ارتباط با عملیات هوانوردی در هوا و بر روی زمین
توضیح اصول اولیه و اساسی پرواز
تعریف اصطلاحات پای و اساسی هوانوردی
توضیح چگونگی نگهداری زمان در سراسر جهان و تاثیر ان بر مسافرت های بین المللی
 
درس ۶ : هماهنگی و ارتباطات اعضای خدمه
اهداف:
تشریح نحوه عملکرد یک مهماندار در تیم و کار گروهی و هماهنگی و ارتباط در عملیات روزمره
 
درس ۷ : خدمات مشتریان
اهداف:
توضیح اینکه چگونه مهماندار میتواند به مسافر احساس یک مهمان ارزشمند را بدهد
تشریح تاثیر ارائه خدمات خوب به مشتری در خطوط هوایی و پروازها و مهماندارها
 
درس ۸ : مدیریت تعاملات مسافران
اهداف:
شناسایی راه های مختلف مدیریت تعاملات مسافران در شرایط متفاوت با استفاده از ارتباطات شفاهی و غیر شفاهی
 
درس ۹ : فرایند ایمنی و اضطراری
اهداف:
شناسایی فرایند ایمنی و اضطراری در صورت بروز شرایط اورژانسی در پرواز و توضیح مراحل از هر روش است.
 
درس ۱۰ : اورژانس پزشکی و آموزش پزشکی
اهداف:
شناسایی و تشریح تجهیزات داخل پرواز برای استفاده در یک اورژانس پزشکی
بر شمردن مراحل اولیه در واکنش به یک موقعیت اورژانس پزشکی
بر شمردن گامهای لازم برای اطمینان از محافظت فردی در واکنش به یک موقعیت پزشکی/ اورژانسی
 
درس ۱۱ : مقدمه ای بر کالاهای خطرناک
اهداف:
شناسایی اشیاء خطرناک و پر خطر و تشخیص واکنش مناسب و یا فرایند مقابله با آنها
 
درس ۱۲ : امنیت پرواز
اهداف:
شناسایی تهدیدات فعلی در صنعت امروز هوانوردی
 
درس ۱۳ : مقدمه ای بر پذیرایی خطوط هوایی و خدمات غذایی
اهداف:
شناسایی نحوه پذیرایی خطوط هوایی و خدمات غذایی ارائه شده در پروازها
 
 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies