پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
 
فوق دیپلم فیزیوتراپی
 
 
 
توصیف رشته
دیپلم فیزیوتراپی یک برنامه آموزشی 3 ساله می باشد که بر کاربرد تمرینات فیزیک درمانی تمرکز دارد ، یک دانش و مهارت که از بروز مشکلات ناشی از ناتوانایی های مختلف در زمینه حرکات بدن انسان جلوگیری می کند . در سال اول دانشجویان ساختار اصلی و عملکرد بدن انسان ، شرایط وتمرینات درمانی ورفتار انسانی را می آموزند . در سال دوم ، دانشجویان با درمان کارآمد و سالم ، با تاکید بر مدیریت فیزیوتراپی و شرایط کلینیکی مرتبط با ماهیچه ها و استخوان ها ، ریه و قلب ، علوم اعصاب ، بهداشت زنان و دوران سالخوردگی آشنا می شوند . در سال آخر ، دروس بر پایه تمرینات دنیای واقعی ارائه می شوند . دانشجویان به بیمارستان های مختلف می روند و به عنوان بخشی از آموزش عملی حداقل 1000 ساعت کلینیکی در مدیریت بیمارانی با شرایط نامتناسب مانند درد پشت کمر ، آرتروز ، بیماری قلبی ، شکستگی استخوان ، آسیب های مربوط به سر ، ناتوانایی های عصب شناسی ، بیماری های زنانه ، فلج مغزی ، بیماران بعد از عمل و آسیب دیدگان سانحه تصادف ، غیره می گذرانند . پس از طی این دوره ، دانشجویان می توانند در یکی از این زمینه های خاص کار کنند .
 
اهداف رشته
·         ارائه یادگیری جامع در تمرین هم زمان توانبخشی، آماده کردن دانشجویان برای مشاغل مربوط به فیزیوتراپی
·         آشنایی دانشجویان با آموزش های دستی شبیه به تمرینات دنیای واقعی
·         آموزش دانشجویان برای تعیین کردن و ارائه روش های درمانی فیزیکی اخلاقی در زمان درمان بیماران با محدودیت های عملکردی
·         آموزش دانشجویان در برقراری ارتباطات موثر و تاثیرگذاری مثبت بر بیمارانشان ، اجتماع و حرفه شان با در نظر گرفتن اهمیت روش های توانبخشی
 
چشم انداز شغلی
فیزیوتراپ ها می توانند در طیف وسیعی از زمینه ها مانند بیمارستان ها ، مراکز مراقبت زیبایی ، خدمات بهداشت زنان ، مراکز توانبخشی اجتماعی / عصبی ، مراکز ویژه برای افراد ناتوان ، مدارس اختصاصی برای کودکان ، مراکز ارتوپدیک ، مراکز سلامتی قلبی ، خانه های پرستاری و مراقبت های ذهنی ، سازمان های داوطلبانه ، مراکز توانبخشی خصوصی ، بازرسان کلینیکی در کالج ها و دانشگاه ها یا مدرسین بهداشت مشغول به فعالیت شوند .  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
 
فوق دیپلم فیزیوتراپی
 
 
 
توصیف رشته
دیپلم فیزیوتراپی یک برنامه آموزشی 3 ساله می باشد که بر کاربرد تمرینات فیزیک درمانی تمرکز دارد ، یک دانش و مهارت که از بروز مشکلات ناشی از ناتوانایی های مختلف در زمینه حرکات بدن انسان جلوگیری می کند . در سال اول دانشجویان ساختار اصلی و عملکرد بدن انسان ، شرایط وتمرینات درمانی ورفتار انسانی را می آموزند . در سال دوم ، دانشجویان با درمان کارآمد و سالم ، با تاکید بر مدیریت فیزیوتراپی و شرایط کلینیکی مرتبط با ماهیچه ها و استخوان ها ، ریه و قلب ، علوم اعصاب ، بهداشت زنان و دوران سالخوردگی آشنا می شوند . در سال آخر ، دروس بر پایه تمرینات دنیای واقعی ارائه می شوند . دانشجویان به بیمارستان های مختلف می روند و به عنوان بخشی از آموزش عملی حداقل 1000 ساعت کلینیکی در مدیریت بیمارانی با شرایط نامتناسب مانند درد پشت کمر ، آرتروز ، بیماری قلبی ، شکستگی استخوان ، آسیب های مربوط به سر ، ناتوانایی های عصب شناسی ، بیماری های زنانه ، فلج مغزی ، بیماران بعد از عمل و آسیب دیدگان سانحه تصادف ، غیره می گذرانند . پس از طی این دوره ، دانشجویان می توانند در یکی از این زمینه های خاص کار کنند .
 
اهداف رشته
·         ارائه یادگیری جامع در تمرین هم زمان توانبخشی، آماده کردن دانشجویان برای مشاغل مربوط به فیزیوتراپی
·         آشنایی دانشجویان با آموزش های دستی شبیه به تمرینات دنیای واقعی
·         آموزش دانشجویان برای تعیین کردن و ارائه روش های درمانی فیزیکی اخلاقی در زمان درمان بیماران با محدودیت های عملکردی
·         آموزش دانشجویان در برقراری ارتباطات موثر و تاثیرگذاری مثبت بر بیمارانشان ، اجتماع و حرفه شان با در نظر گرفتن اهمیت روش های توانبخشی
 
چشم انداز شغلی
فیزیوتراپ ها می توانند در طیف وسیعی از زمینه ها مانند بیمارستان ها ، مراکز مراقبت زیبایی ، خدمات بهداشت زنان ، مراکز توانبخشی اجتماعی / عصبی ، مراکز ویژه برای افراد ناتوان ، مدارس اختصاصی برای کودکان ، مراکز ارتوپدیک ، مراکز سلامتی قلبی ، خانه های پرستاری و مراقبت های ذهنی ، سازمان های داوطلبانه ، مراکز توانبخشی خصوصی ، بازرسان کلینیکی در کالج ها و دانشگاه ها یا مدرسین بهداشت مشغول به فعالیت شوند .  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies