پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
 
فوق دیپلم عکسبرداری پزشکی
 
 
 
توصیف رشته
دیپلم عکسبرداری پزشکی به دانشجویان آموزش می دهد تا به پرتونگاران شایسته تبدیل شوند و بتوانند ازتجهیزات برای شناخت بیماری ها و / یا صدمات بیماران استفاده نمایند .
 
اهداف رشته
·         پرورش فارغ التحصیلانی با دانش اصولی پزشکی پرتوافکنی ، علوم رفتاری و بیولوژیک برای درک بیولوژی، رفتار و بیماری های انسان
·         تکمیل علم و دانش با مهارت های کلینیکی و بررسی انجام روش های تشخیصی برای نیازهای خاص هر بیمار
·         تجزیه و تحلیل عکس های پزشکی و ارائه برنامه بیمه برای دپارتمان مربوطه
·         نحوه بکارگیری کامپیوترها و روش های تحقیقاتی
 
چشم انداز شغلی
پس از پایان تحصیل در این رشته ، فارغ التحصیلان می توانند به عنوان یک پرتونگار تشخیصی در بیمارستان های عمومی و خصوصی مشغول به کار شوند .
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
 
فوق دیپلم عکسبرداری پزشکی
 
 
 
توصیف رشته
دیپلم عکسبرداری پزشکی به دانشجویان آموزش می دهد تا به پرتونگاران شایسته تبدیل شوند و بتوانند ازتجهیزات برای شناخت بیماری ها و / یا صدمات بیماران استفاده نمایند .
 
اهداف رشته
·         پرورش فارغ التحصیلانی با دانش اصولی پزشکی پرتوافکنی ، علوم رفتاری و بیولوژیک برای درک بیولوژی، رفتار و بیماری های انسان
·         تکمیل علم و دانش با مهارت های کلینیکی و بررسی انجام روش های تشخیصی برای نیازهای خاص هر بیمار
·         تجزیه و تحلیل عکس های پزشکی و ارائه برنامه بیمه برای دپارتمان مربوطه
·         نحوه بکارگیری کامپیوترها و روش های تحقیقاتی
 
چشم انداز شغلی
پس از پایان تحصیل در این رشته ، فارغ التحصیلان می توانند به عنوان یک پرتونگار تشخیصی در بیمارستان های عمومی و خصوصی مشغول به کار شوند .
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies