پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
 
فوق دیپلم شغل درمانی
 
 
 
توصیف رشته
دیپلم شغل درمانی به دانشجویان آموزش می دهد دانش و مهارت های مرتبط را فرا گیرند تا بتوانند به واسطه آنها از افراد در سنین مختلف با ناتوانی های متفاوت مراقبت نمایند . این رشته دانشجویان را با تمرینات ضروری و حرفه ای آشنا می سازد که این تمرینات برای افرادی که می خواهند در شغل درمانی فعالیت داشته باشند مناسب می باشد . این رشته برای افرادی مناسب می باشد که می خواهند با کمک به بیماران چه آنهایی که توانا یا ناتوان می باشند خدمت کنند .
 
اهداف رشته
·         پرورش متخصصین بهداشت باانگیزه در زمینه شغل درمانی
·         تربیت شغل درمانانی که در این زمینه متخصص ، شایسته و کارآمد می باشند
·         کمک به دانشجویان در برنامه ریزی و انجام اقدامات درمانی درمورد افراد با سنین مختلف به هدف حفظ و نگهداری سلامت و بهداشت شغلی
 
چشم انداز شغلی
شغل درمانان به طور ثابت توسط بیمارستان های خصوصی و دولتی ، کلینیک های بهداشت ، مراکز مراقبت شبانه روزی ، مراکز مربوط به افرادسالخورده و مراکز مخصوص نگهداری کودکان جذب می شوند . فارغ التحصیلان می توانند تحصیلات تکمیلی خود را در رشته خودشان یا علوم پزشکی ، بیومدیسن ، بایوتکنولوژی یا مدیریت توانبخشی دنبال کنند .
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
 
فوق دیپلم شغل درمانی
 
 
 
توصیف رشته
دیپلم شغل درمانی به دانشجویان آموزش می دهد دانش و مهارت های مرتبط را فرا گیرند تا بتوانند به واسطه آنها از افراد در سنین مختلف با ناتوانی های متفاوت مراقبت نمایند . این رشته دانشجویان را با تمرینات ضروری و حرفه ای آشنا می سازد که این تمرینات برای افرادی که می خواهند در شغل درمانی فعالیت داشته باشند مناسب می باشد . این رشته برای افرادی مناسب می باشد که می خواهند با کمک به بیماران چه آنهایی که توانا یا ناتوان می باشند خدمت کنند .
 
اهداف رشته
·         پرورش متخصصین بهداشت باانگیزه در زمینه شغل درمانی
·         تربیت شغل درمانانی که در این زمینه متخصص ، شایسته و کارآمد می باشند
·         کمک به دانشجویان در برنامه ریزی و انجام اقدامات درمانی درمورد افراد با سنین مختلف به هدف حفظ و نگهداری سلامت و بهداشت شغلی
 
چشم انداز شغلی
شغل درمانان به طور ثابت توسط بیمارستان های خصوصی و دولتی ، کلینیک های بهداشت ، مراکز مراقبت شبانه روزی ، مراکز مربوط به افرادسالخورده و مراکز مخصوص نگهداری کودکان جذب می شوند . فارغ التحصیلان می توانند تحصیلات تکمیلی خود را در رشته خودشان یا علوم پزشکی ، بیومدیسن ، بایوتکنولوژی یا مدیریت توانبخشی دنبال کنند .
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies