پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
 
فوق دیپلم بهداشت محیط
 
 
 
توصیف رشته
دیپلم بهداشت محیط به دانشجویان آموزش می دهد تا به بازرسان شایسته بهداشت و ماموران بهداشت محیطی تبدیل شوند . آنها توسط قوانین بهداشتی کشور حمایت می شوند و مسئول سلامت غذا ، هوا ، آب و محیط سالم در منازل افراد می باشند . آنها وظایف بهداشتی را به روشی پیشگیرانه برای حمایت از بهداشت و سلامت انجام می دهند در حالیکه از شیوع امراض / بیماری ها جلوگیری می کنند .
 
اهداف رشته
·         پرورش دانشجویانی با دانش جامع درمورد مخاطرات محیطی و اینکه چگونه این عوامل می تواند بر سلامتی و بهداشت افراد تاثیرگذار باشد
·         بالابردن توانایی دانشجویان در تشخیص و کنترل اجزا حیاتی بهداشت محیطی مانند کیفیت آب ، سلامت غذایی ، اتلاف سمی ، آلودگی صوتی و آلودگی هوا که در سطح وسیعی بر جامعه اثر می گذارد
·         تجهیز دانشجویان به مهارت های حقوقی مربوطه برای اجرای حقوق وقوانین بهداشت ملی
 
چشم انداز شغلی
فارغ التحصیلان بهداشت محیطی به شدت در هر دو بخش های عمومی و خصوصی جذب می شوند . آنها در وزارتخانه های دولتی مختلف مانند وزارت بهداشت ، وزارت منابع و محیط طبیعی ، وزارت مسکن و دولت داخلی در راستای تعهدات داخلی استخدام می شوند . فارغ التحصیلان همچنین می توانند در بخش های تامین کنندگان خدمات بهداشتی مانند Indah Water ، Alam Flora و شرکت های مربوط به خدمات آبرسانی مشغول به کار شوند . آنها می توانند در بخش خصوصی ، به عنوان ماموران بهداشت و سلامت در ساخت صنعت ، مواد شیمیایی ، تولید غذا و صنایع مربوطه دیگر استخدام شوند .
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
 
فوق دیپلم بهداشت محیط
 
 
 
توصیف رشته
دیپلم بهداشت محیط به دانشجویان آموزش می دهد تا به بازرسان شایسته بهداشت و ماموران بهداشت محیطی تبدیل شوند . آنها توسط قوانین بهداشتی کشور حمایت می شوند و مسئول سلامت غذا ، هوا ، آب و محیط سالم در منازل افراد می باشند . آنها وظایف بهداشتی را به روشی پیشگیرانه برای حمایت از بهداشت و سلامت انجام می دهند در حالیکه از شیوع امراض / بیماری ها جلوگیری می کنند .
 
اهداف رشته
·         پرورش دانشجویانی با دانش جامع درمورد مخاطرات محیطی و اینکه چگونه این عوامل می تواند بر سلامتی و بهداشت افراد تاثیرگذار باشد
·         بالابردن توانایی دانشجویان در تشخیص و کنترل اجزا حیاتی بهداشت محیطی مانند کیفیت آب ، سلامت غذایی ، اتلاف سمی ، آلودگی صوتی و آلودگی هوا که در سطح وسیعی بر جامعه اثر می گذارد
·         تجهیز دانشجویان به مهارت های حقوقی مربوطه برای اجرای حقوق وقوانین بهداشت ملی
 
چشم انداز شغلی
فارغ التحصیلان بهداشت محیطی به شدت در هر دو بخش های عمومی و خصوصی جذب می شوند . آنها در وزارتخانه های دولتی مختلف مانند وزارت بهداشت ، وزارت منابع و محیط طبیعی ، وزارت مسکن و دولت داخلی در راستای تعهدات داخلی استخدام می شوند . فارغ التحصیلان همچنین می توانند در بخش های تامین کنندگان خدمات بهداشتی مانند Indah Water ، Alam Flora و شرکت های مربوط به خدمات آبرسانی مشغول به کار شوند . آنها می توانند در بخش خصوصی ، به عنوان ماموران بهداشت و سلامت در ساخت صنعت ، مواد شیمیایی ، تولید غذا و صنایع مربوطه دیگر استخدام شوند .
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies