پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
 
کارشناسی هنردربازاریابی
 
 
 
توصیف رشته
کارشناسی هنردربازاریابی یک برنامه آموزشی 3 ساله می باشد که نظریات وسیعی را در زمینه بازاریابی و مدیریت بازاریابی پیشنهاد می دهد . این رشته دانش و مهارت های مربوطه را به روشی آموزش می دهد که دانشجویان بتوانند به وسیله آنهادر مورد رشد و ارتقاء سازمان تفکر استراتژیک داشته باشند ، و تمرین های بازاریابی موثر و کارآمدی را گسترش دهند تا به وسیله آنها بازارهای مورد نظر شکل پیدا کنند . دانشجویان توانایی هاو مهارت های بازاریابی حرفه ای را گسترش می دهند تا از طریق آنها مشاغل خود را به عنوان بازاریابان که وجود آنها برای محیط تجاری رقابتی امروزی لازم و ضروری می باشد دنبال کنند . این شامل تحقیقات ، ارزیابی ، ارائه راه حل های مناسب برای چالش های تجاری و فنون ارتباطی می باشد .
 
اهداف رشته
·         پرورش دانشجویانی که به دنبال مشاغل موجود در فروش ، ارتباطات بازاریابی ، تحقیقات مربوط به بازار ، مدیریت محصول ، یا مشاوره می باشند
·         پرورش دانشجویانی با دانش عملی و تئوری لازم در تجارت و بازاریابی
·         آموزش دانشجویان برای اینکه با درک عمیقی از نیازهای مشتریان در یک محیط بازاریابی رقابتی و نیازمند به بازاریابان کارآمدی تبدیل شوند
 
چشم انداز شغلی
یک فارغ التحصیل می تواند با کسب دانش مربوط به بازارهای جهانی و داخلی ، در زمینه مدیریت بازاریابی ، تحقیقات بازاریابی ، روابط عمومی ، فعالیت های گسترشی فروش و مدیریت فروش حرفه ای عمل کند . همچنین ممکن است فارغ التحصیلان مطالعات خود را به واسطه گروه های بازاریابی حرفه ای یا تحصیل در مقاطع تکمیلی افزایش دهند. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
 
کارشناسی هنردربازاریابی
 
 
 
توصیف رشته
کارشناسی هنردربازاریابی یک برنامه آموزشی 3 ساله می باشد که نظریات وسیعی را در زمینه بازاریابی و مدیریت بازاریابی پیشنهاد می دهد . این رشته دانش و مهارت های مربوطه را به روشی آموزش می دهد که دانشجویان بتوانند به وسیله آنهادر مورد رشد و ارتقاء سازمان تفکر استراتژیک داشته باشند ، و تمرین های بازاریابی موثر و کارآمدی را گسترش دهند تا به وسیله آنها بازارهای مورد نظر شکل پیدا کنند . دانشجویان توانایی هاو مهارت های بازاریابی حرفه ای را گسترش می دهند تا از طریق آنها مشاغل خود را به عنوان بازاریابان که وجود آنها برای محیط تجاری رقابتی امروزی لازم و ضروری می باشد دنبال کنند . این شامل تحقیقات ، ارزیابی ، ارائه راه حل های مناسب برای چالش های تجاری و فنون ارتباطی می باشد .
 
اهداف رشته
·         پرورش دانشجویانی که به دنبال مشاغل موجود در فروش ، ارتباطات بازاریابی ، تحقیقات مربوط به بازار ، مدیریت محصول ، یا مشاوره می باشند
·         پرورش دانشجویانی با دانش عملی و تئوری لازم در تجارت و بازاریابی
·         آموزش دانشجویان برای اینکه با درک عمیقی از نیازهای مشتریان در یک محیط بازاریابی رقابتی و نیازمند به بازاریابان کارآمدی تبدیل شوند
 
چشم انداز شغلی
یک فارغ التحصیل می تواند با کسب دانش مربوط به بازارهای جهانی و داخلی ، در زمینه مدیریت بازاریابی ، تحقیقات بازاریابی ، روابط عمومی ، فعالیت های گسترشی فروش و مدیریت فروش حرفه ای عمل کند . همچنین ممکن است فارغ التحصیلان مطالعات خود را به واسطه گروه های بازاریابی حرفه ای یا تحصیل در مقاطع تکمیلی افزایش دهند. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies