پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
فوق دیپلم حسابداری
 
 
 
توصیف رشته
دیپلم حسابداری دانشجویان را با دانش ، مهارت ها و توانایی های مورد نیازآشنا می سازد که همه این مهارت ها برای عمل کردن به عنوان شرایط مورد نیاز ورود حسابداران حرفه ای در سازمان های تجاری ضروری می باشد . دانشجویان می توانند دانش فرا گرفته را که مورد نیاز وظیفه پشتیبانی حسابداری و شرکت در مذاکرات مالی و اتخاذ تصمیم در هر سازمانی می باشد را به کار گیرند . فارغ التحصیلان درک حرفه ای خود را در زمینه حسابداری ، بازرسی ، مالیات و امورمالی گسترش می دهند .
 
اهداف رشته
·         ارائه درک تئوری و عملی حسابداری که فارغ التحصیلان را قادر می سازد تا در زمینه های مختلف حسابداری عملکرد مناسبی داشته باشند
·         آموزش دانشجویان در اجرای وظایف حسابداری عمومی ، شرکت در آماده سازی اظهار نامه های مالی ، همکاری در طراحی ، مدیریت و سنجش اجرای امور
·         پرورش فارغ التحصیلانی که قادر به تجزیه و تحلیل مسائل حسابداری از روش های موثرمی باشند
 
چشم انداز شغلی
پس از پایان تحصیلات در این رشته ، فارغ التحصیل آن می تواند به عنوان دستیار حسابدار ، مشاور مالی ، مدیر وام دهی ، دستیار بازرسی و مشاور مالیات در صنعت امور مالی مشغول به فعالیت شود ؛ یا حتی به عنوان یک مدیر یا ناظر در موسسات بازرگانی و مالی امور مربوطه را انجام دهد .
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
فوق دیپلم حسابداری
 
 
 
توصیف رشته
دیپلم حسابداری دانشجویان را با دانش ، مهارت ها و توانایی های مورد نیازآشنا می سازد که همه این مهارت ها برای عمل کردن به عنوان شرایط مورد نیاز ورود حسابداران حرفه ای در سازمان های تجاری ضروری می باشد . دانشجویان می توانند دانش فرا گرفته را که مورد نیاز وظیفه پشتیبانی حسابداری و شرکت در مذاکرات مالی و اتخاذ تصمیم در هر سازمانی می باشد را به کار گیرند . فارغ التحصیلان درک حرفه ای خود را در زمینه حسابداری ، بازرسی ، مالیات و امورمالی گسترش می دهند .
 
اهداف رشته
·         ارائه درک تئوری و عملی حسابداری که فارغ التحصیلان را قادر می سازد تا در زمینه های مختلف حسابداری عملکرد مناسبی داشته باشند
·         آموزش دانشجویان در اجرای وظایف حسابداری عمومی ، شرکت در آماده سازی اظهار نامه های مالی ، همکاری در طراحی ، مدیریت و سنجش اجرای امور
·         پرورش فارغ التحصیلانی که قادر به تجزیه و تحلیل مسائل حسابداری از روش های موثرمی باشند
 
چشم انداز شغلی
پس از پایان تحصیلات در این رشته ، فارغ التحصیل آن می تواند به عنوان دستیار حسابدار ، مشاور مالی ، مدیر وام دهی ، دستیار بازرسی و مشاور مالیات در صنعت امور مالی مشغول به فعالیت شود ؛ یا حتی به عنوان یک مدیر یا ناظر در موسسات بازرگانی و مالی امور مربوطه را انجام دهد .
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies