پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
 
کارشناسی مدیریت رستوران و هتل
 
 
توصیف رشته
کارشناسی علوم در مدیریت رستوران و هتل دانشجویان را برای طیف وسیعی از موقعیت های نیمه مدیریتی در عملکردهای پذیرایی ، عملکردهای خدمات غذایی و خدمات توریسم آماده می سازد . فارغ التحصیلان ملزم به فراگیری مهارت های عملی می شوند و دید وسیعی در زمینه مدیریت پیدا می کنند که می توانند از آنها در زمینه صنعت مهمانداری بهره جویند . این رشته همچنین بر ابعاد فنی مدیریت مهمانداری تمرکز دارد و فرصت های دوره انترنی را پیشنهاد می دهد .
اهداف رشته
·         پرورش فارغ التحصیلان شایسته در زمینه موقعیت های مدیریتی مختلف در مشاغل مربوط به رستوران و هتل
·         آموزش دانشجویان برای دستیابی آنها به حداکثر پتانسیل و ایجاد تاثیر مثبت بر صنعت مهمانداری
·         انجام تحقیقات و رشد و پیشرفت در این زمینه که برای دانشجویان و کارفرمایان آینده آنها سودمند می باشد
چشم انداز شغلی
رشد و پیشرفت در صنعت توریسم باعث افزایش جذب افراد حرفه ای و بااستعداد درزمینه مهمانداری درسر تا سر دنیا شده است . با وجوداین شرایط ، متخصصین مهمانداری به راحتی می توانند در هر کشوری شغل مورد نظر خود را بیابند . فارغ التحصیلان مهمانداری خیلی سریع توسط صنعت جذب می شوند زیرا آموزش های بسیار مناسب و خدمات محوری را دریافت کرده اند .
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
 
کارشناسی مدیریت رستوران و هتل
 
 
توصیف رشته
کارشناسی علوم در مدیریت رستوران و هتل دانشجویان را برای طیف وسیعی از موقعیت های نیمه مدیریتی در عملکردهای پذیرایی ، عملکردهای خدمات غذایی و خدمات توریسم آماده می سازد . فارغ التحصیلان ملزم به فراگیری مهارت های عملی می شوند و دید وسیعی در زمینه مدیریت پیدا می کنند که می توانند از آنها در زمینه صنعت مهمانداری بهره جویند . این رشته همچنین بر ابعاد فنی مدیریت مهمانداری تمرکز دارد و فرصت های دوره انترنی را پیشنهاد می دهد .
اهداف رشته
·         پرورش فارغ التحصیلان شایسته در زمینه موقعیت های مدیریتی مختلف در مشاغل مربوط به رستوران و هتل
·         آموزش دانشجویان برای دستیابی آنها به حداکثر پتانسیل و ایجاد تاثیر مثبت بر صنعت مهمانداری
·         انجام تحقیقات و رشد و پیشرفت در این زمینه که برای دانشجویان و کارفرمایان آینده آنها سودمند می باشد
چشم انداز شغلی
رشد و پیشرفت در صنعت توریسم باعث افزایش جذب افراد حرفه ای و بااستعداد درزمینه مهمانداری درسر تا سر دنیا شده است . با وجوداین شرایط ، متخصصین مهمانداری به راحتی می توانند در هر کشوری شغل مورد نظر خود را بیابند . فارغ التحصیلان مهمانداری خیلی سریع توسط صنعت جذب می شوند زیرا آموزش های بسیار مناسب و خدمات محوری را دریافت کرده اند .
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies