پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
 
فوق دیپلم روابط عمومی
 
 
توصیف رشته
در هر سازمانی ، نیاز به برقراری ارتباط با رسانه ، کارمندان و عموم افراد احساس می شود . اینها شامل شرکت های خصوصی ، آژانس های غیر ذی نفع و دولتی ، و دیگر شرکت ها و سازمان ها می شوند که نیاز دارند به افراد متخصص روابط عمومی اطمینان کنند تا به واسطه آنها روابط مثبتی را با عموم افراد داشته باشند . این رشته به عنوان یک کانال برای دانشجویان عمل می کند و دانشجویان درمورد تجارب فنی ، برنامه ریزی ، مدیریت و تدبیراندیشی یاد می گیرند و همین باعث موفقیت و پیشرفت شغلی آنها می شود .
اهداف رشته
·         ارائه درک تئوریک و مهارت های تخصصی در برخورد عمومی ، مدیریت بحران ، مشاور اجتماعی ، ارتباطات سازمانی و مالی
·         تجهیز دانشجویان با دانش روابط عمومی ، آشنا کردن آنها با وظایف شغلی شامل بازاریابی و ارتباطات ، روابط رسانه ، روابط امور دولتی و عمومی
چشم انداز شغلی
فارغ التحصیلان می توانند در بخش های بازاریابی و روابط عمومی به عنوان مدیر روابط عمومی ، مدیر ارتباطات بازاریابی / شرکتی ، مدیر روابط اجتماعی یا روابط رسانه ، برنامه ریز رسانه ، هماهنگ کننده امور ، کارمند امور عمومی و روابط دولتی ، نویسنده ، روزنامه نگار ، گوینده اخبار و فرصت های دیگر شغلی که نیازمند یک زمینه استوار در اصول و ارائه روابط عمومی می باشند استخدام شوند .
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
 
فوق دیپلم روابط عمومی
 
 
توصیف رشته
در هر سازمانی ، نیاز به برقراری ارتباط با رسانه ، کارمندان و عموم افراد احساس می شود . اینها شامل شرکت های خصوصی ، آژانس های غیر ذی نفع و دولتی ، و دیگر شرکت ها و سازمان ها می شوند که نیاز دارند به افراد متخصص روابط عمومی اطمینان کنند تا به واسطه آنها روابط مثبتی را با عموم افراد داشته باشند . این رشته به عنوان یک کانال برای دانشجویان عمل می کند و دانشجویان درمورد تجارب فنی ، برنامه ریزی ، مدیریت و تدبیراندیشی یاد می گیرند و همین باعث موفقیت و پیشرفت شغلی آنها می شود .
اهداف رشته
·         ارائه درک تئوریک و مهارت های تخصصی در برخورد عمومی ، مدیریت بحران ، مشاور اجتماعی ، ارتباطات سازمانی و مالی
·         تجهیز دانشجویان با دانش روابط عمومی ، آشنا کردن آنها با وظایف شغلی شامل بازاریابی و ارتباطات ، روابط رسانه ، روابط امور دولتی و عمومی
چشم انداز شغلی
فارغ التحصیلان می توانند در بخش های بازاریابی و روابط عمومی به عنوان مدیر روابط عمومی ، مدیر ارتباطات بازاریابی / شرکتی ، مدیر روابط اجتماعی یا روابط رسانه ، برنامه ریز رسانه ، هماهنگ کننده امور ، کارمند امور عمومی و روابط دولتی ، نویسنده ، روزنامه نگار ، گوینده اخبار و فرصت های دیگر شغلی که نیازمند یک زمینه استوار در اصول و ارائه روابط عمومی می باشند استخدام شوند .
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies