پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
 
واحدهای ارائه شده
دروس اصلی  که دردانشگاه ارائه می شود شامل دروس زبان انگلیسی و نقد موضوعات و تفکر خلاقانه می باشد . دانشکده همچنین دروس اجباری MOHE را ارائه می دهد . این دروس برای تمامی دانشجویان دانشگاه اجباری می باشد. دروس ارائه شده دیگر زبان Mandarin و زبان فرانسه می باشد . این دروس به دانشجویان دانشکده مهمانداری و توریسم ارائه می شود .
دروس زبان انگلیسی دانشجویان را قادر می سازد که مهارت ها و دانش زبان را کسب کنند. این درس به دانشجویان کمک می کند که از عهده دروس آکادمیک خود برآیند ، به طور کارآمد ارتباط برقرار نمایند ، رفتارهای مثبت خود را گسترش دهند و در صحبت کردن اعتماد به نفس داشته باشند و به خوبی قادر به نگارش زبان انگلیسی باشند .
زبان های خارجی
دانشجویان دانشکده مهمانداری و توریسم ملزم به گذراندن زبان Mandarin و زبان فرانسه می باشند . این کلاس ها به آنها فرصت می دهد که به اهمیت یادگیری یک زبان متفاوت به عنوان وسیله ای برای گسترش آگاهی های ارتباطی بین المللی پی ببرند ، و شایستگی های لازم را برای شرکت در جلسات اجتماعی و بین فرهنگی کسب نمایند.
دروس نقد و تفکر خلاقانه
این درس برای پرورش افرادی می باشد که دارای دانش و قدرت یادگیری و خلاقانه می باشند و همچنین افرادی که می توانند آگاهانه ، ماهرانه و عمیق فکر کنند. این رشته برای پیشرفت رشد آموزشی دانشجویان طراحی شده است ، و بر مهارت های تفکر انتقادی و ابزار آموزشی که مورد نیاز موفقیت در دروس آموزشی اصلی می باشد تمرکز دارد.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
 
واحدهای ارائه شده
دروس اصلی  که دردانشگاه ارائه می شود شامل دروس زبان انگلیسی و نقد موضوعات و تفکر خلاقانه می باشد . دانشکده همچنین دروس اجباری MOHE را ارائه می دهد . این دروس برای تمامی دانشجویان دانشگاه اجباری می باشد. دروس ارائه شده دیگر زبان Mandarin و زبان فرانسه می باشد . این دروس به دانشجویان دانشکده مهمانداری و توریسم ارائه می شود .
دروس زبان انگلیسی دانشجویان را قادر می سازد که مهارت ها و دانش زبان را کسب کنند. این درس به دانشجویان کمک می کند که از عهده دروس آکادمیک خود برآیند ، به طور کارآمد ارتباط برقرار نمایند ، رفتارهای مثبت خود را گسترش دهند و در صحبت کردن اعتماد به نفس داشته باشند و به خوبی قادر به نگارش زبان انگلیسی باشند .
زبان های خارجی
دانشجویان دانشکده مهمانداری و توریسم ملزم به گذراندن زبان Mandarin و زبان فرانسه می باشند . این کلاس ها به آنها فرصت می دهد که به اهمیت یادگیری یک زبان متفاوت به عنوان وسیله ای برای گسترش آگاهی های ارتباطی بین المللی پی ببرند ، و شایستگی های لازم را برای شرکت در جلسات اجتماعی و بین فرهنگی کسب نمایند.
دروس نقد و تفکر خلاقانه
این درس برای پرورش افرادی می باشد که دارای دانش و قدرت یادگیری و خلاقانه می باشند و همچنین افرادی که می توانند آگاهانه ، ماهرانه و عمیق فکر کنند. این رشته برای پیشرفت رشد آموزشی دانشجویان طراحی شده است ، و بر مهارت های تفکر انتقادی و ابزار آموزشی که مورد نیاز موفقیت در دروس آموزشی اصلی می باشد تمرکز دارد.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies