پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
دانشگاه Taylor’s صرفاً در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد در رشته هاي توريسم و هتلداري ،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
تاریخ های شروع ترم  دانشگاه Taylor’s
 
 
دانشکده معماری ، سازه و طراحی
پیش دانشگاهی رشته طبیعت و محیط زیست
21 ژانویه
1 آوریل
22 جولای
کارشناسی علوم (معماری)
-
25 مارچ
26 آگوست
کارشناسی ارزیابی کمیت مواد
-
25 مارچ
26 آگوست
 
دانشکده علوم موجودات زنده
پیش دانشگاهی علوم
21 ژانویه
-
22 جولای
کارشناسی علوم پزشکی موجودات زنده
25 مارچ
-
26 آگوست
کارشناسی بایوتکنولوژی
25 مارچ
-
26 آگوست
کارشناسی علوم (علوم غذایی و تغذیه)
25 مارچ
-
26 آگوست
کارشناسی ارشد علوم
18 فوریه
24 ژوئن
26 آگوست
دکترا علوم
18 فوریه
24 ژوئن
26 آگوست
 
دانشکده Business
پیش دانشگاهی تجارت
21 ژانویه
1 آوریل
22 جولای
-
دیپلم تجارت
-
1 آوریل
22 جولای
-
BBA
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی تجارت (مدیریت منابع انسانی)
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی تجارت (تجارت بین المللی)
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی تجارت (تجارت و بازاریابی بین المللی)
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی تجارت (بانکداری و امور مالی)
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی تجارت (امور مالی و اقتصادی)
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی هنر- حسابداری و امور مالی
25 مارچ
-
26 آگوست
-
Bristol MBA (UWE MBA)
11 مارچ
-
21 اکتبر
-
کارشناسی ارشد امور مالی
18 فوریه
6 می
15 جولای
7 اکتبر
کارشناسی ارشد مدیریت
18 فوریه
6 می
15 جولای
7 اکتبر
دکترا تجارت
18 فوریه
24 ژوئن
26 آگوست
-
 
دانشکده ارتباطات
پیش دانشگاهی ارتباطات
21 ژانویه
1 آوریل
22 جولای
دیپلم ارتباطات
-
1 آوریل
22 جولای
کارشناسی ارتباطات دسته جمعی (تبلیغات)
-
25 مارچ
26 آگوست
کارشناسی ارتباطات دسته جمعی (رسانه)
-
25 مارچ
26 آگوست
کارشناسی ارتباطات دسته جمعی (روابط عمومی)
-
25 مارچ
26 آگوست
کارشناسی ارتباطات دسته جمعی (PR و مدیریت وقایع)
-
25 مارچ
26 آگوست
کارشناسی ارتباطات دسته جمعی (روابط عمومی و بازاریابی)
-
25 مارچ
26 آگوست
 
دانشکده محاسبات و IT
پیش داشگاهی محاسبات
21 ژانویه
1 آوریل
22 جولای
دیپلم فن آوری اطلاعات
-
1 آوریل
22 جولای
کارشناسی علوم کامپیوتر (قوانین و امنیت کامپیوتر)
-
25 مارچ
26 آگوست
کارشناسی مهندسی نرم افزار
-
25 مارچ
26 آگوست
 
دانشکده طراحی
پیش دانشگاهی طراحی
21 ژانویه
1 آوریل
22 جولای
دیپلم طراحی داخلی
-
1 آوریل
15 آگوست
دیپلم طراحی ارتباطات گرافیک
-
1 آوریل
15 آگوست
دیپلم طراحی مالتی مدیا
-
1 آوریل
15 آگوست
کارشناسی هنر- معماری داخلی
-
25 مارچ
26 آگوست
کارشناسی هنر- طراحی ارتباطات گرافیک
-
25 مارچ
26 آگوست
کارشناسی هنردر طراحی مالتی مدیا تعاملی
-
25 مارچ
26 آگوست
 
دانشکده آموزش
کارشناسی ارشد آموزش و یادگیری
21 فوریه
30 می
5 سپتامبر
مدرک تحصیلات تکمیلی در یادگیری و آموزش سطوح بالا
21 فوریه
30 می
5 سپتامبر
 
دانشکده مهندسی
پیش دانشگاهی علوم
21 ژانویه
22 جولای
-
کارشناسی مهندسی الکتریک و الکترونیک / شیمی / مکانیک
25 مارچ
-
26 آگوست
کارشناسی ارشد علوم مهندسی (تحقیق)
18 فوریه
24 ژوئن
26 آگوست
دکترا
18 فوریه
24 ژوئن
26 آگوست
 
دانشکده مهمانداری ، توریسم و هنرهای آشپزی
دیپلم هنرهای آشپزی
21 ژانویه
6 می
26 آگوست
-
دیپلم مدیریت هتل
21 ژانویه
6 می
26 آگوست
-
دیپلم مدیریت توریسم
21 ژانویه
6 می
26 آگوست
-
دیپلم پیشرفته در شیرینی پزی و خوراک پزی
25 مارچ
-
19 آگوست
-
کارشناسی هنر آشپزی و خدمات غذایی
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی مدیریت مهمانداری بین المللی
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی مدیریت توریسم بین المللی – مدیریت وقایع
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی مدیریت توریسم بین المللی – مدیریت سفر و سرگرمی
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی علوم (علم مربوط به آشپزی)
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی ارشد مدیریت مهمانداری بین المللی
18 فوریه
6 می
15 جولای
7 اکتبر
کارشناسی ارشد علوم در توریست
18 فوریه
24 ژوئن
26 آگوست
-
دکترا مهمانداری و توریسم
18 فوریه
24 ژوئن
26 آگوست
-
 
دانشکده حقوق
کارشناسی حقوق
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی ارشد حقوق
15 مارچ
7 ژوئن
6 سپتامبر
29 نوامبر
مدرک تحصیلات تکمیلی حقوق
15 مارچ
7 ژوئن
6 سپتامبر
29 نوامبر
 
دانشکده پزشکی
پیش دانشگاهی علوم
21 ژانویه
22 جولای
-
کارشناسی پزشکی ، کارشناسی جراحی (MBBS)
25 مارچ
-
26 آگوست
 
دانشکده داروسازی
پیش دانشگاهی علوم
21 ژانویه
22 جولای
کارشناسی داروسازی و کارشناسی ارشد داروسازی
-
26 آگوست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
دانشگاه Taylor’s صرفاً در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد در رشته هاي توريسم و هتلداري ،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
تاریخ های شروع ترم  دانشگاه Taylor’s
 
 
دانشکده معماری ، سازه و طراحی
پیش دانشگاهی رشته طبیعت و محیط زیست
21 ژانویه
1 آوریل
22 جولای
کارشناسی علوم (معماری)
-
25 مارچ
26 آگوست
کارشناسی ارزیابی کمیت مواد
-
25 مارچ
26 آگوست
 
دانشکده علوم موجودات زنده
پیش دانشگاهی علوم
21 ژانویه
-
22 جولای
کارشناسی علوم پزشکی موجودات زنده
25 مارچ
-
26 آگوست
کارشناسی بایوتکنولوژی
25 مارچ
-
26 آگوست
کارشناسی علوم (علوم غذایی و تغذیه)
25 مارچ
-
26 آگوست
کارشناسی ارشد علوم
18 فوریه
24 ژوئن
26 آگوست
دکترا علوم
18 فوریه
24 ژوئن
26 آگوست
 
دانشکده Business
پیش دانشگاهی تجارت
21 ژانویه
1 آوریل
22 جولای
-
دیپلم تجارت
-
1 آوریل
22 جولای
-
BBA
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی تجارت (مدیریت منابع انسانی)
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی تجارت (تجارت بین المللی)
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی تجارت (تجارت و بازاریابی بین المللی)
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی تجارت (بانکداری و امور مالی)
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی تجارت (امور مالی و اقتصادی)
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی هنر- حسابداری و امور مالی
25 مارچ
-
26 آگوست
-
Bristol MBA (UWE MBA)
11 مارچ
-
21 اکتبر
-
کارشناسی ارشد امور مالی
18 فوریه
6 می
15 جولای
7 اکتبر
کارشناسی ارشد مدیریت
18 فوریه
6 می
15 جولای
7 اکتبر
دکترا تجارت
18 فوریه
24 ژوئن
26 آگوست
-
 
دانشکده ارتباطات
پیش دانشگاهی ارتباطات
21 ژانویه
1 آوریل
22 جولای
دیپلم ارتباطات
-
1 آوریل
22 جولای
کارشناسی ارتباطات دسته جمعی (تبلیغات)
-
25 مارچ
26 آگوست
کارشناسی ارتباطات دسته جمعی (رسانه)
-
25 مارچ
26 آگوست
کارشناسی ارتباطات دسته جمعی (روابط عمومی)
-
25 مارچ
26 آگوست
کارشناسی ارتباطات دسته جمعی (PR و مدیریت وقایع)
-
25 مارچ
26 آگوست
کارشناسی ارتباطات دسته جمعی (روابط عمومی و بازاریابی)
-
25 مارچ
26 آگوست
 
دانشکده محاسبات و IT
پیش داشگاهی محاسبات
21 ژانویه
1 آوریل
22 جولای
دیپلم فن آوری اطلاعات
-
1 آوریل
22 جولای
کارشناسی علوم کامپیوتر (قوانین و امنیت کامپیوتر)
-
25 مارچ
26 آگوست
کارشناسی مهندسی نرم افزار
-
25 مارچ
26 آگوست
 
دانشکده طراحی
پیش دانشگاهی طراحی
21 ژانویه
1 آوریل
22 جولای
دیپلم طراحی داخلی
-
1 آوریل
15 آگوست
دیپلم طراحی ارتباطات گرافیک
-
1 آوریل
15 آگوست
دیپلم طراحی مالتی مدیا
-
1 آوریل
15 آگوست
کارشناسی هنر- معماری داخلی
-
25 مارچ
26 آگوست
کارشناسی هنر- طراحی ارتباطات گرافیک
-
25 مارچ
26 آگوست
کارشناسی هنردر طراحی مالتی مدیا تعاملی
-
25 مارچ
26 آگوست
 
دانشکده آموزش
کارشناسی ارشد آموزش و یادگیری
21 فوریه
30 می
5 سپتامبر
مدرک تحصیلات تکمیلی در یادگیری و آموزش سطوح بالا
21 فوریه
30 می
5 سپتامبر
 
دانشکده مهندسی
پیش دانشگاهی علوم
21 ژانویه
22 جولای
-
کارشناسی مهندسی الکتریک و الکترونیک / شیمی / مکانیک
25 مارچ
-
26 آگوست
کارشناسی ارشد علوم مهندسی (تحقیق)
18 فوریه
24 ژوئن
26 آگوست
دکترا
18 فوریه
24 ژوئن
26 آگوست
 
دانشکده مهمانداری ، توریسم و هنرهای آشپزی
دیپلم هنرهای آشپزی
21 ژانویه
6 می
26 آگوست
-
دیپلم مدیریت هتل
21 ژانویه
6 می
26 آگوست
-
دیپلم مدیریت توریسم
21 ژانویه
6 می
26 آگوست
-
دیپلم پیشرفته در شیرینی پزی و خوراک پزی
25 مارچ
-
19 آگوست
-
کارشناسی هنر آشپزی و خدمات غذایی
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی مدیریت مهمانداری بین المللی
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی مدیریت توریسم بین المللی – مدیریت وقایع
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی مدیریت توریسم بین المللی – مدیریت سفر و سرگرمی
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی علوم (علم مربوط به آشپزی)
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی ارشد مدیریت مهمانداری بین المللی
18 فوریه
6 می
15 جولای
7 اکتبر
کارشناسی ارشد علوم در توریست
18 فوریه
24 ژوئن
26 آگوست
-
دکترا مهمانداری و توریسم
18 فوریه
24 ژوئن
26 آگوست
-
 
دانشکده حقوق
کارشناسی حقوق
25 مارچ
-
26 آگوست
-
کارشناسی ارشد حقوق
15 مارچ
7 ژوئن
6 سپتامبر
29 نوامبر
مدرک تحصیلات تکمیلی حقوق
15 مارچ
7 ژوئن
6 سپتامبر
29 نوامبر
 
دانشکده پزشکی
پیش دانشگاهی علوم
21 ژانویه
22 جولای
-
کارشناسی پزشکی ، کارشناسی جراحی (MBBS)
25 مارچ
-
26 آگوست
 
دانشکده داروسازی
پیش دانشگاهی علوم
21 ژانویه
22 جولای
کارشناسی داروسازی و کارشناسی ارشد داروسازی
-
26 آگوست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies