ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره خبر : 91038                                                  تاریخ انتشار : 04/06/91
 
 
 
نحوه تایید مدارک فارع التحصیلان
 
 
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم متقاضی تایید مدارک فارغ التحصیلی می رساند ؛ طبق رویه جدید منبعد تمامی امور مربوط به تایید مدارک تحصیلی فارغ التحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی (لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری ) توسط بخش کنسولی انجام خواهد شد. لذا مقتضی است با عنایت به نکات مشروطه ذیل اقدام فرمائید.
۱ – ثبت نام در سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران ( www.iranembassy.com.my )
۲ – ارسال مدارک ذیل از طریق آدرس اینترنتی ( iranemb.student@mfa.gov.ir)
الف) مدرک تحصیلی ( به زبان انگلیسی )
تبصره یک : در صورتیکه در انتظار صدور مدرک خود هستید ، نام سنا ( Senate meeting) جهت استعلام صحت مدرک از دانشگاه کافی است.
تبصره دو : دانشگاه UPM تنها مدرک نهائی را تائید مینماید، لذا نامه سنا برای دریافت استعلام از این دانشگاه مورد قبول نیست .
ب ) ریز نمرات :
۳ – لازم است عنوان ایمیل به صورت زیر باشد و فایل ضمیمه را به صورت عکس با پسوند JPG ارسال فرمایید :
” شماره شناسنامه – شماره کارت دانشجوئی – نام دانشگاه” به عنوان مثال ” ۱۱۰۰_AW23456 ـ UM
ملاحظه : بدیهی است پس از دریافت مدارک و استعلام از دانشگاه مربوطه ، نتیجه نهائی به شما اطلاع داده خواهد شد . لذا خواهشمنداست از هرگونه تماس تا قبل از دو هفته از ارسال مدارک خودداری نمایند.
۴ – پس از تماس سفارت و اعلام نتیجه ، متقاضی می تواند با مراجعه در ساعات اداری به کنسولگری، نسبت به ارائه تقاضای خود برای تائید مدارک تحصیلی (شامل : الف – اصل مدرک تحصیلی به زبان انگلیسی و مالائی ب – ریز نمرات ج : پایان نامه ممهمور به مهر دانشگاه) اقدام نماید.
تبصره : متقاضیان ارتقاء مقطع تحصیلی می توانند همزمان گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع جدید را جهت اقدامات بعدی به بخش دانشجوئی ارائه نمایند.
۵ – بدیهی است اقدامات فوق جهت افرادی است که قبلا نسبت به تشکیل پرونده دانشجوئی در کنسولگری اقدام نموده اند. لذا افراد فاقد پرونده دانشجوئی می بایست در حد فاصل میان ارسال مدارک و دریافت پاسخ ، اقدامات ذیل را بعمل آورند.
- با مراجعه به وزارت امور خارجه مالزی – پوتراجایا – نسبت به تائید کلیه مدارک تحصیلی خود اقدام نمایند.
- با حضور در کنسولگری ضمن در دست داشتن گذرنامه ، شناسنامه و کارت ملی ، نسبت به تشکیل پرونده کنسولی اقدام نمایند.
 
منبع : iranembassy.com.www
 

 

شماره خبر : 91038                                                  تاریخ انتشار : 04/06/91
 
 
 
نحوه تایید مدارک فارع التحصیلان
 
 
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم متقاضی تایید مدارک فارغ التحصیلی می رساند ؛ طبق رویه جدید منبعد تمامی امور مربوط به تایید مدارک تحصیلی فارغ التحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی (لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری ) توسط بخش کنسولی انجام خواهد شد. لذا مقتضی است با عنایت به نکات مشروطه ذیل اقدام فرمائید.
۱ – ثبت نام در سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران ( www.iranembassy.com.my )
۲ – ارسال مدارک ذیل از طریق آدرس اینترنتی ( iranemb.student@mfa.gov.ir)
الف) مدرک تحصیلی ( به زبان انگلیسی )
تبصره یک : در صورتیکه در انتظار صدور مدرک خود هستید ، نام سنا ( Senate meeting) جهت استعلام صحت مدرک از دانشگاه کافی است.
تبصره دو : دانشگاه UPM تنها مدرک نهائی را تائید مینماید، لذا نامه سنا برای دریافت استعلام از این دانشگاه مورد قبول نیست .
ب ) ریز نمرات :
۳ – لازم است عنوان ایمیل به صورت زیر باشد و فایل ضمیمه را به صورت عکس با پسوند JPG ارسال فرمایید :
” شماره شناسنامه – شماره کارت دانشجوئی – نام دانشگاه” به عنوان مثال ” ۱۱۰۰_AW23456 ـ UM
ملاحظه : بدیهی است پس از دریافت مدارک و استعلام از دانشگاه مربوطه ، نتیجه نهائی به شما اطلاع داده خواهد شد . لذا خواهشمنداست از هرگونه تماس تا قبل از دو هفته از ارسال مدارک خودداری نمایند.
۴ – پس از تماس سفارت و اعلام نتیجه ، متقاضی می تواند با مراجعه در ساعات اداری به کنسولگری، نسبت به ارائه تقاضای خود برای تائید مدارک تحصیلی (شامل : الف – اصل مدرک تحصیلی به زبان انگلیسی و مالائی ب – ریز نمرات ج : پایان نامه ممهمور به مهر دانشگاه) اقدام نماید.
تبصره : متقاضیان ارتقاء مقطع تحصیلی می توانند همزمان گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع جدید را جهت اقدامات بعدی به بخش دانشجوئی ارائه نمایند.
۵ – بدیهی است اقدامات فوق جهت افرادی است که قبلا نسبت به تشکیل پرونده دانشجوئی در کنسولگری اقدام نموده اند. لذا افراد فاقد پرونده دانشجوئی می بایست در حد فاصل میان ارسال مدارک و دریافت پاسخ ، اقدامات ذیل را بعمل آورند.
- با مراجعه به وزارت امور خارجه مالزی – پوتراجایا – نسبت به تائید کلیه مدارک تحصیلی خود اقدام نمایند.
- با حضور در کنسولگری ضمن در دست داشتن گذرنامه ، شناسنامه و کارت ملی ، نسبت به تشکیل پرونده کنسولی اقدام نمایند.
 
منبع : iranembassy.com.www
 
 
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123moviesbest swiss replica watches