گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

paper.io 2

agar.io

wormate io


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ليست رشته دانشگاه Taylor

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND LEISURE MANAGEMENT

دانشکده علوم اجتماعی و مدیریت سرگرمی

شهریه كل تحصیل (رینگت)

طول دوره

زمان ثبت نام

رشته

Program

77,149

3 سال

JANUARY،MAY، AUGUST

کارشناسی تجارت

BACHELOR OF BUSINESS

77,183

3 سال

JANUARY،MAY، AUGUST

کارشناسی علوم کامپیوتر

BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE

77,173

3 سال

JANUARY،MAY، AUGUST

کارشناسی مهندسی

BACHELOR OF ENGINEERING

70,171

3 سال

JANUARY،MAY، AUGUST

کارشناسی هنرهای آزاد

BACHELOR OF LIBERAL ARTS

103,539

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی آموزش

BACHELOR OF EDUCATION

69,027

3 سال

MARCH، AUGUST

کارشناسی هنرهای آشپزی

DIPLOMA IN CULINARY ARTS

62,447

3 سال

MARCH، AUGUST

دیپلم در مدیریت هتل

DIPLOMA IN HOTEL MANAGEMENT

45,615

1 سال و نیم

JANUARY، AUGUS

دیپلم پیشرفته در شیرینی پزی و آشپزی آشپزی

ADVANCED DIPLOMA IN PATISSERIE & GASTRONOMIC CUISINE

119,875

5 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی مدیریت مهمان پذیری بین المللی

BACHELOR OF INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT

117,517

5 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی مدیریت بین المللی گردشگری

BACHELOR OF INTERNATIONAL TOURISM MANAGEMENT

117,517

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی مدیریت بین المللی گردشگری (مدیریت رویدادها)

BACHELOR OF INTERNATIONAL TOURISM MANAGEMENT (EVENTS MANAGEMENT)

120,117

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی مدیریت آشپزی

BACHELOR OF CULINARY MANAGEMENT

108,177

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی هنر شیرینی پزی

BACHELOR OF PATISSERIE ARTS

120,125

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی علوم (كولينولوژي)

BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (CULINOLOGY)

112,547

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی ارتباط جمعی

BACHELOR OF MASS COMMUNICATION

112,547

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی ارتباط جمعی (تبلیغات و مدیریت برند)

BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (ADVERTISING AND BRAND MANAGEMENT)

112,547

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی ارتباط جمعی (تولید رسانه های دیجیتال)

BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (DIGITAL MEDIA PRODUCTION)

112,547

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی ارتباط جمعی(روابط عمومی و مدیریت رویدادها)

BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (PUBLIC RELATIONS & EVENT MANAGEMENT)

112,547

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی ارتباط جمعی(روابط عمومی و بازاریابی)

BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (PUBLIC RELATIONS & MARKETING)

101,939

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی هنرهای نمایشی

BACHELOR OF PERFORMING ARTS

103,499

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی روانشناسی

BACHELOR OF PSYCHOLOGY

103,539

4 سال و نیم

MARCH، AUGUST

کارشناسی علوم اجتماعی با افتخارات (نوآوری و تغییر اجتماعی)

BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE WITH HONOURS (SOCIAL INNOVATION AND CHANGE)

103,539

4 سال و نیم

MARCH، AUGUST

کارشناسی علوم اجتماعی با افتخارات (روابط بین الملل)

BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE WITH HONOURS (INTERNATIONAL RELATIONS)

48,369

2 سال و نیم

February،June، August

کارشناسی ارشد ارتباطات

MASTER IN COMMUNICATION

44,871

2 سال

February،June، August

کارشناسی ارشد تدریس و یادگیری

MASTER IN TEACHING AND LEARNING

61,389

2 سال

JANUARY،MARCH

کارشناسی ارشد مدیریت مهمان پذیری بین المللی

MASTER IN INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (DUAL AWARD WITH UNIVERSITY OF TOULOUSE)

25,229

1 سال

February،June، August

تحصیلات تکمیلی در تدریس و یادگیری

POST-GRADUATE CERTIFICATE IN TEACHING AND LEARNING

FACULTY OF INNOVATION AND TECHNOLOGY

دانشکده نوآوری و فن آوری

شهریه كل تحصیل (رینگت)

طول دوره

زمان ثبت نام

رشته

Program

137,499

3 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی معماری

BACHELOR OF ARCHITECTURE

96,795

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی نظرسنجی کمیت

BACHELOR OF QUANTITY SURVEYING

114,475

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی مهندسی نرم افزار

BACHELOR OF SOFTWARE ENGINEERING

114,475

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی علوم کامپیوتر

BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE

114,475

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی فناوری اطلاعات

BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY

127,899

4 سال

MARCH، AUGUST

کارشناسی علوم در طراحی و توسعه ربات ها

BACHELOR OF SCIENCE (HONS) IN ROBOTIC DESIGN AND DEVELOPMENT

158,783

5 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی مهندسی شیمی

BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING

158,783

5 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک

BACHELOR OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

158,783

5 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی مهندسی مکانیک

BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING

114,475

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی طراحی در رسانه های خلاق

BACHELOR OF DESIGN (HONOURS) IN CREATIVE MEDIA

124,811

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی هنرهای معماری داخلی

BACHELOR OF ARTS (HONOURS) INTERIOR ARCHITECTURE

114,967

4 سال

MARCH، AUGUST

کارشناسی فن آوری طراحی مد

BACHELOR OF FASHION DESIGN TECHNOLOGY

64,269

2 سال

MARCH، AUGUST

کارشناسی ارشد معماری

MASTER OF ARCHITECTURE

51,149

1 سال و نیم

MARCH، AUGUST

کارشناسی ارشد محاسبات کاربردی

MASTER OF APPLIED COMPUTING

FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES

دانشکده بهداشت و علوم پزشکی

شهریه كل تحصیل (رینگت)

طول دوره

زمان ثبت نام

رشته

Program

114,523

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی بیوتکنولوژی

BACHELOR OF BIOTECHNOLOGY

114,523

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی علوم (علوم غذایی)

BACHELOR OF SCIENCE (FOOD SCIENCE)

130,571

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی علم پزشکی

BACHELOR OF BIOMEDICAL SCIENCE

426,779

5 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی پزشکی ، جراحی

BACHELOR OF MEDICINE, BACHELOR OF SURGERY

187,779

5 سال و نیم

AUGUST

کارشناسی داروسازی

BACHELOR OF PHARMACY

CENTRE FOR LANGUAGES

مرکز زبانها

شهریه كل تحصیل (رینگت)

طول دوره

زمان ثبت نام

رشته

Program

20,614

12 WEEKS/240 HOURS per Level

-

انگلیسی فشرده

INTENSIVE ENGLISH

FACULTY OF BUSINESS & LAW

دانشکده تجارت و حقوق

شهریه كل تحصیل (رینگت)

طول دوره

زمان ثبت نام

رشته

Program

121,491

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی قوانین (LL.B) با انتخاب رایگان / صغیر / تمدید

BACHELOR OF LAWS (LL.B) WITH FREE ELECTIVES / MINOR / EXTENSION

16,517

2 سال

MARCH، AUGUST

کارشناسی ارشد (قانون تجارت و تجارت بین الملل) / (مراقبت های بهداشتی و حقوق پزشکی)

MASTER OF LAWS (INTERNATIONAL BUSINESS AND TRADE LAW) / (HEALTHCARE AND MEDICAL LAW)

57,755

1 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

57,755

1 سال و نیم

AUGUST

کارشناسی ارشد مدیریت

MASTER IN MANAGEMENT

TAYLOR'S HIGHER DEGREES BY RESEARCH

مدارک عالی تحقیقاتی

شهریه كل تحصیل (رینگت)

طول دوره

زمان ثبت نام

رشته

Program

43,819

2 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

Master of Computer Science

43,819

2 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

کارشناسی ارشد طراحی

Master of Design

43,819

2 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

کارشناسی ارشد آموزش

Master of Education

43,819

2 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

کارشناسی ارشد مهندسی

Master of Engineering

43,819

2 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

کارشناسی ارشد علوم پزشکی

Master of Medical Science

43,819

2 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

کارشناسی ارشد داروسازی

Master of Pharmacy

43,819

2 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

کارشناسی ارشد علوم دارویی

Master of Pharmaceutical Sciences

43,819

2 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

کارشناسی ارشد علوم پایه

Master of Science

43,819

2 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

کارشناسی ارشد جهانگردی

Master of Tourism

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای معماری

Doctor of Philosophy Architecture

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای کسب و کار

Doctor of Philosophy Business

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای علوم کامپیوتر

Doctor of Philosophy Computer Science

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای مدیریت طراحی

Doctor of Philosophy Design Management

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای آموزش

Doctor of Philosophy Education

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای مهندسی

Doctor of Philosophy Engineering

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای مطالعات غذا

Doctor of Philosophy Food Studies

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای مهمان نوازی و گردشگری

Doctor of Philosophy Hospitality and Tourism

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای حقوق

Doctor of Philosophy Law

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای مطالعات رسانه و ارتباطات

Doctor of Philosophy Media and Communication Studies

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای علوم پزشکی

Doctor of Philosophy Medical Science

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای علوم دارویی

Doctor of Philosophy Pharmaceutical Sciences

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای علوم پایه

Doctor of Philosophy Science

 

 

 

 

 

ليست رشته دانشگاه Taylor

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND LEISURE MANAGEMENT

دانشکده علوم اجتماعی و مدیریت سرگرمی

شهریه كل تحصیل (رینگت)

طول دوره

زمان ثبت نام

رشته

Program

77,149

3 سال

JANUARY،MAY، AUGUST

کارشناسی تجارت

BACHELOR OF BUSINESS

77,183

3 سال

JANUARY،MAY، AUGUST

کارشناسی علوم کامپیوتر

BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE

77,173

3 سال

JANUARY،MAY، AUGUST

کارشناسی مهندسی

BACHELOR OF ENGINEERING

70,171

3 سال

JANUARY،MAY، AUGUST

کارشناسی هنرهای آزاد

BACHELOR OF LIBERAL ARTS

103,539

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی آموزش

BACHELOR OF EDUCATION

69,027

3 سال

MARCH، AUGUST

کارشناسی هنرهای آشپزی

DIPLOMA IN CULINARY ARTS

62,447

3 سال

MARCH، AUGUST

دیپلم در مدیریت هتل

DIPLOMA IN HOTEL MANAGEMENT

45,615

1 سال و نیم

JANUARY، AUGUS

دیپلم پیشرفته در شیرینی پزی و آشپزی آشپزی

ADVANCED DIPLOMA IN PATISSERIE & GASTRONOMIC CUISINE

119,875

5 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی مدیریت مهمان پذیری بین المللی

BACHELOR OF INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT

117,517

5 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی مدیریت بین المللی گردشگری

BACHELOR OF INTERNATIONAL TOURISM MANAGEMENT

117,517

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی مدیریت بین المللی گردشگری (مدیریت رویدادها)

BACHELOR OF INTERNATIONAL TOURISM MANAGEMENT (EVENTS MANAGEMENT)

120,117

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی مدیریت آشپزی

BACHELOR OF CULINARY MANAGEMENT

108,177

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی هنر شیرینی پزی

BACHELOR OF PATISSERIE ARTS

120,125

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی علوم (كولينولوژي)

BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (CULINOLOGY)

112,547

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی ارتباط جمعی

BACHELOR OF MASS COMMUNICATION

112,547

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی ارتباط جمعی (تبلیغات و مدیریت برند)

BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (ADVERTISING AND BRAND MANAGEMENT)

112,547

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی ارتباط جمعی (تولید رسانه های دیجیتال)

BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (DIGITAL MEDIA PRODUCTION)

112,547

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی ارتباط جمعی(روابط عمومی و مدیریت رویدادها)

BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (PUBLIC RELATIONS & EVENT MANAGEMENT)

112,547

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی ارتباط جمعی(روابط عمومی و بازاریابی)

BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (PUBLIC RELATIONS & MARKETING)

101,939

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی هنرهای نمایشی

BACHELOR OF PERFORMING ARTS

103,499

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی روانشناسی

BACHELOR OF PSYCHOLOGY

103,539

4 سال و نیم

MARCH، AUGUST

کارشناسی علوم اجتماعی با افتخارات (نوآوری و تغییر اجتماعی)

BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE WITH HONOURS (SOCIAL INNOVATION AND CHANGE)

103,539

4 سال و نیم

MARCH، AUGUST

کارشناسی علوم اجتماعی با افتخارات (روابط بین الملل)

BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE WITH HONOURS (INTERNATIONAL RELATIONS)

48,369

2 سال و نیم

February،June، August

کارشناسی ارشد ارتباطات

MASTER IN COMMUNICATION

44,871

2 سال

February،June، August

کارشناسی ارشد تدریس و یادگیری

MASTER IN TEACHING AND LEARNING

61,389

2 سال

JANUARY،MARCH

کارشناسی ارشد مدیریت مهمان پذیری بین المللی

MASTER IN INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (DUAL AWARD WITH UNIVERSITY OF TOULOUSE)

25,229

1 سال

February،June، August

تحصیلات تکمیلی در تدریس و یادگیری

POST-GRADUATE CERTIFICATE IN TEACHING AND LEARNING

FACULTY OF INNOVATION AND TECHNOLOGY

دانشکده نوآوری و فن آوری

شهریه كل تحصیل (رینگت)

طول دوره

زمان ثبت نام

رشته

Program

137,499

3 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی معماری

BACHELOR OF ARCHITECTURE

96,795

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی نظرسنجی کمیت

BACHELOR OF QUANTITY SURVEYING

114,475

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی مهندسی نرم افزار

BACHELOR OF SOFTWARE ENGINEERING

114,475

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی علوم کامپیوتر

BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE

114,475

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی فناوری اطلاعات

BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY

127,899

4 سال

MARCH، AUGUST

کارشناسی علوم در طراحی و توسعه ربات ها

BACHELOR OF SCIENCE (HONS) IN ROBOTIC DESIGN AND DEVELOPMENT

158,783

5 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی مهندسی شیمی

BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING

158,783

5 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک

BACHELOR OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

158,783

5 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی مهندسی مکانیک

BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING

114,475

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی طراحی در رسانه های خلاق

BACHELOR OF DESIGN (HONOURS) IN CREATIVE MEDIA

124,811

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی هنرهای معماری داخلی

BACHELOR OF ARTS (HONOURS) INTERIOR ARCHITECTURE

114,967

4 سال

MARCH، AUGUST

کارشناسی فن آوری طراحی مد

BACHELOR OF FASHION DESIGN TECHNOLOGY

64,269

2 سال

MARCH، AUGUST

کارشناسی ارشد معماری

MASTER OF ARCHITECTURE

51,149

1 سال و نیم

MARCH، AUGUST

کارشناسی ارشد محاسبات کاربردی

MASTER OF APPLIED COMPUTING

FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES

دانشکده بهداشت و علوم پزشکی

شهریه كل تحصیل (رینگت)

طول دوره

زمان ثبت نام

رشته

Program

114,523

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی بیوتکنولوژی

BACHELOR OF BIOTECHNOLOGY

114,523

4 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی علوم (علوم غذایی)

BACHELOR OF SCIENCE (FOOD SCIENCE)

130,571

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی علم پزشکی

BACHELOR OF BIOMEDICAL SCIENCE

426,779

5 سال

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی پزشکی ، جراحی

BACHELOR OF MEDICINE, BACHELOR OF SURGERY

187,779

5 سال و نیم

AUGUST

کارشناسی داروسازی

BACHELOR OF PHARMACY

CENTRE FOR LANGUAGES

مرکز زبانها

شهریه كل تحصیل (رینگت)

طول دوره

زمان ثبت نام

رشته

Program

20,614

12 WEEKS/240 HOURS per Level

-

انگلیسی فشرده

INTENSIVE ENGLISH

FACULTY OF BUSINESS & LAW

دانشکده تجارت و حقوق

شهریه كل تحصیل (رینگت)

طول دوره

زمان ثبت نام

رشته

Program

121,491

4 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی قوانین (LL.B) با انتخاب رایگان / صغیر / تمدید

BACHELOR OF LAWS (LL.B) WITH FREE ELECTIVES / MINOR / EXTENSION

16,517

2 سال

MARCH، AUGUST

کارشناسی ارشد (قانون تجارت و تجارت بین الملل) / (مراقبت های بهداشتی و حقوق پزشکی)

MASTER OF LAWS (INTERNATIONAL BUSINESS AND TRADE LAW) / (HEALTHCARE AND MEDICAL LAW)

57,755

1 سال و نیم

JANUARY،MARCH، AUGUST

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

57,755

1 سال و نیم

AUGUST

کارشناسی ارشد مدیریت

MASTER IN MANAGEMENT

TAYLOR'S HIGHER DEGREES BY RESEARCH

مدارک عالی تحقیقاتی

شهریه كل تحصیل (رینگت)

طول دوره

زمان ثبت نام

رشته

Program

43,819

2 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

Master of Computer Science

43,819

2 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

کارشناسی ارشد طراحی

Master of Design

43,819

2 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

کارشناسی ارشد آموزش

Master of Education

43,819

2 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

کارشناسی ارشد مهندسی

Master of Engineering

43,819

2 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

کارشناسی ارشد علوم پزشکی

Master of Medical Science

43,819

2 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

کارشناسی ارشد داروسازی

Master of Pharmacy

43,819

2 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

کارشناسی ارشد علوم دارویی

Master of Pharmaceutical Sciences

43,819

2 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

کارشناسی ارشد علوم پایه

Master of Science

43,819

2 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

کارشناسی ارشد جهانگردی

Master of Tourism

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای معماری

Doctor of Philosophy Architecture

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای کسب و کار

Doctor of Philosophy Business

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای علوم کامپیوتر

Doctor of Philosophy Computer Science

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای مدیریت طراحی

Doctor of Philosophy Design Management

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای آموزش

Doctor of Philosophy Education

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای مهندسی

Doctor of Philosophy Engineering

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای مطالعات غذا

Doctor of Philosophy Food Studies

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای مهمان نوازی و گردشگری

Doctor of Philosophy Hospitality and Tourism

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای حقوق

Doctor of Philosophy Law

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای مطالعات رسانه و ارتباطات

Doctor of Philosophy Media and Communication Studies

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای علوم پزشکی

Doctor of Philosophy Medical Science

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای علوم دارویی

Doctor of Philosophy Pharmaceutical Sciences

59,619

3 سال

JANUARY، MARCH، JUNE،AUGUST، OCTOBER

دکترای علوم پایه

Doctor of Philosophy Science

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.