پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ليست رشته دانشگاه Taylor

رشته های کارشناسی

شهریه كل تحصیل

(دلار)

طول دوره

زمان ثبت نام

رشته

Program

32,310

3 سال

MARCH, AUGUST

حسابداری و مالی

Accounting & Finance

31,886

3 سال

MARCH, AUGUST

مطالعات آماری

Actuarial Studies

34,210

4 سال

30,030

3 سال

MARCH, AUGUST

تبلیغات

Advertising

250  دلار در هر ساعت

3 سال

JANUARY, MAY, AUGUST

انتقال بهآمریکا (رشته های تجارت)

American Degree Transfer (BUSINESS)

250  دلار در هر ساعت

3 سال

JANUARY, MAY, AUGUST

انتقال به آمریکا (رشته های مهندسی)

American Degree Transfer (ENGINEERING)

250  دلار در هر ساعت

3 سال

JANUARY, MAY, AUGUST

انتقال به آمریکا (رشته های علوم کامپیوتر )

American Degree Transfer ( COMPUTER SCIENCE)

250  دلار در هر ساعت

3 سال

JANUARY, MAY, AUGUST

انتقال به آمریکا (رشته های علوم انسانی)

American Degree Transfer ( LIBERAL ARTS)

37,140

3 سال

MARCH, AUGUST

معماری

Architecture

32,090

3 سال

MARCH, AUGUST

بانکداری و امور مالی

Banking & Finance

33,909

4 سال

MARCH, AUGUST

علم پزشکی

Biomedical Science

30,864

4 سال

MARCH, AUGUST

بیوتکنولوژی

Biotechnology

30,626

3 سال

MARCH, AUGUST

صدا و سیما

Broadcasting

32,778

3 سال

MARCH, AUGUST

مدیریت  تجارت

Business Administration

49,054

4 سال

MARCH, AUGUST

مهندسی شیمی

Chemical Engineering

28,423

3 سال

MARCH, AUGUST

علوم کامپیوتر

Computer Science

29,269

3 سال

MARCH, AUGUST

علوم کامپیوتر (امنیت رایانه ها و پزشکی قانونی)

Computer Science (Computer Security & Forensics)

31,533

3 سال

MARCH, AUGUST

مدیریت هنر و صنایع غذایی خدمات آشپزی

Culinary Arts & Foodservice Management

33,333

3 سال

MARCH, AUGUST

صنایع غذایی

Culinology

29,574

3 سال

MARCH, AUGUST

طراحی

Design

25,998

3 سال

MARCH, AUGUST

آموزش

Education

49,065

4 سال

MARCH, AUGUST

مهندسی برق و الکترونیک

Electrical & Electronic Engineering

32,079

3 سال

MARCH, AUGUST

امور مالی و اقتصاد

Finance & Economics

34,831

4 سال

MARCH, AUGUST

علوم صنایع غذایی و تغذیه

Food Science with Nutrition

29,574

4 سال

MARCH, AUGUST

طراحی گرافیک و ارتباطات

Graphic Communication Design

33,424

3 سال

MARCH, AUGUST

مدیریت منابع انسانی

Human Resource Management

28,397

3 سال

MARCH, AUGUST

فناوری اطلاعات  (فناوری اینترنت)

Information Technology (Internet Technologies)

29,567

4 سال

MARCH, AUGUST

طراحی تعاملی چند رسانه ای

Interactive Multimedia Design

31,193

4 سال

MARCH, AUGUST

معماری داخلی

Interior Architecture

33,493

3 سال

MARCH, AUGUST

تجارت بین المللی

International Business

32,778

3 سال

MARCH, AUGUST

تجارت بین المللی و بازاریابی

International Business & Marketing

31,504

3 سال

MARCH, AUGUST

مدیریت مهمانداری بین المللی

International Hospitality Management

31,267

3 سال

MARCH, AUGUST

مدیریت گردشگری بین المللی (مدیریت رویدادها)

International Tourism Management (Events Management)

31,267

3 سال

MARCH, AUGUST

مدیریت گردشگری بین المللی (مدیریت سفر و تعطیلات)

International Tourism Management (Travel & Recreation Management)

30,989

3 سال

MARCH, AUGUST

حقوق

Law

32,778

3 سال

MARCH, AUGUST

بازار یابی

Marketing

30,030

3 سال

MARCH, AUGUST

ارتباط جمعی

Mass Communication

49,084

4 سال

MARCH, AUGUST

مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering

130,018

5 سال

MARCH, AUGUST

پزشکی

Medicine

55,673

4 سال

AUGUST

داروسازی

Pharmacy

27,233

3 سال

MARCH, AUGUST

روان شناسی

Psychology

30,030

3 سال

MARCH, AUGUST

روابط عمومی

Public Relations

30,047

3 سال

MARCH, AUGUST

روابط عمومی و مدیریت رویداد

Public Relations & Event Management

30,065

3 سال

MARCH, AUGUST

روابط عمومی و بازاریابی

Public Relations & Marketing

25,311

3 سال

MARCH, AUGUST

نقشه برداری کمیت

Quantity Surveying

28,829

3 سال

MARCH, AUGUST

مهندسی نرم افزار

Software Engineering

رشته های کارشناسی ارشد و دکترا

شهریه كل تحصیل

(دلار)

طول دوره

زمان ثبت نام

رشته

Program

11,056

3 ترم

FEBRUARY, MAY, JULY, OCTOBER

آموزش مداوم حرفه ای

Continuing Professional Education

18,005

3 ترم

FEBRUARY, MAY, JULY, OCTOBER

کارشناسی ارشد امور مالی

Master in Finance

16,925

3 ترم

FEBRUARY, MAY, JULY, OCTOBER

کارشناس ارشد مدیریت مهمانداریبین المللی

Master in International Hospitality Management

18,005

3 ترم

FEBRUARY, MAY, JULY, OCTOBER

کارشناس ارشد مدیریت

Master in Management

16,249

2 سال

MARCH, AUGUST

کارشناسی ارشد معماری

Master of Architecture

16,691

3 ترم

JANUARY, MAY, AUGUST

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

Master of Business Administration

13,330

3 ترم

FEBRUARY, MAY, SEPTEMBER

کارشناسی ارشد ارتباطات

Master of Communication

16,232

3 ترم

MARCH, JUNE, SEPTEMBER, NOVEMBER

کارشناسی ارشد حقوق (بهداشت و درمان و حقوق پزشکی)

Master of Laws (Healthcare and Medical Law)

16,232

3 ترم

MARCH, JUNE, SEPTEMBER, NOVEMBER

کارشناسی ارشد حقوق (تجارت بین الملل و قانون تجارت)

Master of Laws (International Business and Trade Law)

8,095

-

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

کارشناسی ارشد علوم پایه

Master of Science (Research)

8,080

-

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

کارشناسی ارشد (مهندسی)

Master of Science (Engineering) (RESEARCH)

8,080

-

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

کارشناسی ارشد (گردشگری)

Master of Science (Tourism) (Research)

11,056

2 سال

FEBRUARY, JUNE, SEPTEMBER

کارشناسی ارشد آموزش و یادگیری

Master of Teaching & Learning

13,933

3 ترم

FEBRUARY, JULY

کارشناسی ارشد فلسفه (مطالعات مواد غذایی)

MPhil (Food Studies)

11,095

1 سال

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

کارشناسی ارشد فلسفه (علوم دارویی)

MPhil (Pharmaceutical Sciences)

11,095

1 سال

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

کارشناسی ارشد فلسفه داروسازی

MPhil (Pharmacy)

14,033

-

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

دکترای(تجارت)

PhD (Business)

13,332

-

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

دکترای (آموزش و پرورش)

PhD (Education)

13,332

-

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

دکترای (مهمانداری و گردشگری)

PhD (Hospitality & Tourism)

19,333

2 سال

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

دکترای (علوم دارویی)

PhD (Pharmaceutical Sciences)

13,332

-

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

دکترای (علوم پایه)

PhD (Science)

11,370

-

FEBRUARY, JUNE, SEPTEMBER

کارشناسی ارشد در آموزش و یادگیری

Postgraduate Certificate in Teaching & Learning

 رشته های پیش دانشگاهی و فوق دیپلم

شهریه كل تحصیل

(دلار)

طول دوره

زمان ثبت نام

رشته

Program

11,695

1 سال

JANUARY, AUGUST

دیپلم پیشرفته در شیرینی پزی و آشپزی

Advanced Diploma in Patisserie & Gastronomic Cuisine

17,118

2 سال

MARCH, JULY

فوق دیپلم تجارت

Diploma in Business

18,595

2 سال

MARCH, JULY

فوق دیپلم مخابرات

Diploma in Communication

18,569

2 سال

JANUARY, MARCH, AUGUST

فوق دیپلم هنر آشپزی

Diploma in Culinary Arts

17,862

2 سال

JANUARY, MARCH, AUGUST

فوق دیپلم مدیریت رویداد

Diploma in Event Management

20,128

3 سال

MARCH, AUGUST

فوق دیپلم طراحی گرافیک و ارتباطات

Diploma in Graphic Communication Design

16,698

2 سال

JANUARY, MARCH, AUGUST

فوق دیپلم مدیریت هتل

Diploma in Hotel Management

16,322

2 سال

MARCH, JULY

فوق دیپلم فناوری اطلاعات

Diploma in Information Technology

22,419

3 سال

MARCH, AUGUST

فوق دیپلم طراحی داخلی

Diploma in Interior Design

20,629

3 سال

MARCH, AUGUST

فوق دیپلم طراحی چند رسانه ای

Diploma in Multimedia Design

17,862

3 سال

JANUARY, MARCH, AUGUST

فوق دیپلم مدیریت گردشگری

Diploma in Tourism Management

9,255

1 سال

JANUARY, MARCH, JULY

پیش دانشگاهی هنر

Foundation in Arts (FIA)

9,056

1 سال

JANUARY, MARCH, JULY

پیش دانشگاهی هنر

Foundation in Arts

9,255

1 سال

JANUARY, MARCH, JULY

پیش دانشگاهی ارتباطات

Foundation in Communication

9,255

1 سال

JANUARY, MARCH, JULY

پیش دانشگاهی محاسبه

Foundation in Computing

9,323

1 سال

JANUARY, MARCH, JULY

پیش دانشگاهی طراحی

Foundation in Design

9,734

1 سال

JANUARY, JULY

پیش دانشگاهی مهندسی

Foundation in Engineering

9,255

1 سال

JANUARY, MARCH, JULY

پیش دانشگاهی محیط های طبیعی و ساخته شده

Foundation in Natural & Built Environments

9,731

1 سال

JANUARY, MARCH, JULY

پیش دانشگاهی علوم پایه

Foundation in Science

9,731

1 سال

JANUARY, MARCH, JULY

پیش دانشگاهی علوم پایه

Foundation in Science (FIS)

9,255

1 سال

JANUARY, MARCH, JULY

پیش دانشگاهی تجارت تیلور

Taylor's Business Foundation

 

 

آموزش زبان

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

مقطع

رشته

Program

8,545

12 هفته

-

آموزش زبان

Intensive English 1

8,545

12 هفته

-

آموزش زبان

Intensive English 2

 
 

 

 

 

 

ليست رشته دانشگاه Taylor

رشته های کارشناسی

شهریه كل تحصیل

(دلار)

طول دوره

زمان ثبت نام

رشته

Program

32,310

3 سال

MARCH, AUGUST

حسابداری و مالی

Accounting & Finance

31,886

3 سال

MARCH, AUGUST

مطالعات آماری

Actuarial Studies

34,210

4 سال

30,030

3 سال

MARCH, AUGUST

تبلیغات

Advertising

250  دلار در هر ساعت

3 سال

JANUARY, MAY, AUGUST

انتقال بهآمریکا (رشته های تجارت)

American Degree Transfer (BUSINESS)

250  دلار در هر ساعت

3 سال

JANUARY, MAY, AUGUST

انتقال به آمریکا (رشته های مهندسی)

American Degree Transfer (ENGINEERING)

250  دلار در هر ساعت

3 سال

JANUARY, MAY, AUGUST

انتقال به آمریکا (رشته های علوم کامپیوتر )

American Degree Transfer ( COMPUTER SCIENCE)

250  دلار در هر ساعت

3 سال

JANUARY, MAY, AUGUST

انتقال به آمریکا (رشته های علوم انسانی)

American Degree Transfer ( LIBERAL ARTS)

37,140

3 سال

MARCH, AUGUST

معماری

Architecture

32,090

3 سال

MARCH, AUGUST

بانکداری و امور مالی

Banking & Finance

33,909

4 سال

MARCH, AUGUST

علم پزشکی

Biomedical Science

30,864

4 سال

MARCH, AUGUST

بیوتکنولوژی

Biotechnology

30,626

3 سال

MARCH, AUGUST

صدا و سیما

Broadcasting

32,778

3 سال

MARCH, AUGUST

مدیریت  تجارت

Business Administration

49,054

4 سال

MARCH, AUGUST

مهندسی شیمی

Chemical Engineering

28,423

3 سال

MARCH, AUGUST

علوم کامپیوتر

Computer Science

29,269

3 سال

MARCH, AUGUST

علوم کامپیوتر (امنیت رایانه ها و پزشکی قانونی)

Computer Science (Computer Security & Forensics)

31,533

3 سال

MARCH, AUGUST

مدیریت هنر و صنایع غذایی خدمات آشپزی

Culinary Arts & Foodservice Management

33,333

3 سال

MARCH, AUGUST

صنایع غذایی

Culinology

29,574

3 سال

MARCH, AUGUST

طراحی

Design

25,998

3 سال

MARCH, AUGUST

آموزش

Education

49,065

4 سال

MARCH, AUGUST

مهندسی برق و الکترونیک

Electrical & Electronic Engineering

32,079

3 سال

MARCH, AUGUST

امور مالی و اقتصاد

Finance & Economics

34,831

4 سال

MARCH, AUGUST

علوم صنایع غذایی و تغذیه

Food Science with Nutrition

29,574

4 سال

MARCH, AUGUST

طراحی گرافیک و ارتباطات

Graphic Communication Design

33,424

3 سال

MARCH, AUGUST

مدیریت منابع انسانی

Human Resource Management

28,397

3 سال

MARCH, AUGUST

فناوری اطلاعات  (فناوری اینترنت)

Information Technology (Internet Technologies)

29,567

4 سال

MARCH, AUGUST

طراحی تعاملی چند رسانه ای

Interactive Multimedia Design

31,193

4 سال

MARCH, AUGUST

معماری داخلی

Interior Architecture

33,493

3 سال

MARCH, AUGUST

تجارت بین المللی

International Business

32,778

3 سال

MARCH, AUGUST

تجارت بین المللی و بازاریابی

International Business & Marketing

31,504

3 سال

MARCH, AUGUST

مدیریت مهمانداری بین المللی

International Hospitality Management

31,267

3 سال

MARCH, AUGUST

مدیریت گردشگری بین المللی (مدیریت رویدادها)

International Tourism Management (Events Management)

31,267

3 سال

MARCH, AUGUST

مدیریت گردشگری بین المللی (مدیریت سفر و تعطیلات)

International Tourism Management (Travel & Recreation Management)

30,989

3 سال

MARCH, AUGUST

حقوق

Law

32,778

3 سال

MARCH, AUGUST

بازار یابی

Marketing

30,030

3 سال

MARCH, AUGUST

ارتباط جمعی

Mass Communication

49,084

4 سال

MARCH, AUGUST

مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering

130,018

5 سال

MARCH, AUGUST

پزشکی

Medicine

55,673

4 سال

AUGUST

داروسازی

Pharmacy

27,233

3 سال

MARCH, AUGUST

روان شناسی

Psychology

30,030

3 سال

MARCH, AUGUST

روابط عمومی

Public Relations

30,047

3 سال

MARCH, AUGUST

روابط عمومی و مدیریت رویداد

Public Relations & Event Management

30,065

3 سال

MARCH, AUGUST

روابط عمومی و بازاریابی

Public Relations & Marketing

25,311

3 سال

MARCH, AUGUST

نقشه برداری کمیت

Quantity Surveying

28,829

3 سال

MARCH, AUGUST

مهندسی نرم افزار

Software Engineering

رشته های کارشناسی ارشد و دکترا

شهریه كل تحصیل

(دلار)

طول دوره

زمان ثبت نام

رشته

Program

11,056

3 ترم

FEBRUARY, MAY, JULY, OCTOBER

آموزش مداوم حرفه ای

Continuing Professional Education

18,005

3 ترم

FEBRUARY, MAY, JULY, OCTOBER

کارشناسی ارشد امور مالی

Master in Finance

16,925

3 ترم

FEBRUARY, MAY, JULY, OCTOBER

کارشناس ارشد مدیریت مهمانداریبین المللی

Master in International Hospitality Management

18,005

3 ترم

FEBRUARY, MAY, JULY, OCTOBER

کارشناس ارشد مدیریت

Master in Management

16,249

2 سال

MARCH, AUGUST

کارشناسی ارشد معماری

Master of Architecture

16,691

3 ترم

JANUARY, MAY, AUGUST

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

Master of Business Administration

13,330

3 ترم

FEBRUARY, MAY, SEPTEMBER

کارشناسی ارشد ارتباطات

Master of Communication

16,232

3 ترم

MARCH, JUNE, SEPTEMBER, NOVEMBER

کارشناسی ارشد حقوق (بهداشت و درمان و حقوق پزشکی)

Master of Laws (Healthcare and Medical Law)

16,232

3 ترم

MARCH, JUNE, SEPTEMBER, NOVEMBER

کارشناسی ارشد حقوق (تجارت بین الملل و قانون تجارت)

Master of Laws (International Business and Trade Law)

8,095

-

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

کارشناسی ارشد علوم پایه

Master of Science (Research)

8,080

-

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

کارشناسی ارشد (مهندسی)

Master of Science (Engineering) (RESEARCH)

8,080

-

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

کارشناسی ارشد (گردشگری)

Master of Science (Tourism) (Research)

11,056

2 سال

FEBRUARY, JUNE, SEPTEMBER

کارشناسی ارشد آموزش و یادگیری

Master of Teaching & Learning

13,933

3 ترم

FEBRUARY, JULY

کارشناسی ارشد فلسفه (مطالعات مواد غذایی)

MPhil (Food Studies)

11,095

1 سال

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

کارشناسی ارشد فلسفه (علوم دارویی)

MPhil (Pharmaceutical Sciences)

11,095

1 سال

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

کارشناسی ارشد فلسفه داروسازی

MPhil (Pharmacy)

14,033

-

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

دکترای(تجارت)

PhD (Business)

13,332

-

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

دکترای (آموزش و پرورش)

PhD (Education)

13,332

-

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

دکترای (مهمانداری و گردشگری)

PhD (Hospitality & Tourism)

19,333

2 سال

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

دکترای (علوم دارویی)

PhD (Pharmaceutical Sciences)

13,332

-

FEBRUARY, APRIL, JUNE, AUGUST, OCTOBER

دکترای (علوم پایه)

PhD (Science)

11,370

-

FEBRUARY, JUNE, SEPTEMBER

کارشناسی ارشد در آموزش و یادگیری

Postgraduate Certificate in Teaching & Learning

 رشته های پیش دانشگاهی و فوق دیپلم

شهریه كل تحصیل

(دلار)

طول دوره

زمان ثبت نام

رشته

Program

11,695

1 سال

JANUARY, AUGUST

دیپلم پیشرفته در شیرینی پزی و آشپزی

Advanced Diploma in Patisserie & Gastronomic Cuisine

17,118

2 سال

MARCH, JULY

فوق دیپلم تجارت

Diploma in Business

18,595

2 سال

MARCH, JULY

فوق دیپلم مخابرات

Diploma in Communication

18,569

2 سال

JANUARY, MARCH, AUGUST

فوق دیپلم هنر آشپزی

Diploma in Culinary Arts

17,862

2 سال

JANUARY, MARCH, AUGUST

فوق دیپلم مدیریت رویداد

Diploma in Event Management

20,128

3 سال

MARCH, AUGUST

فوق دیپلم طراحی گرافیک و ارتباطات

Diploma in Graphic Communication Design

16,698

2 سال

JANUARY, MARCH, AUGUST

فوق دیپلم مدیریت هتل

Diploma in Hotel Management

16,322

2 سال

MARCH, JULY

فوق دیپلم فناوری اطلاعات

Diploma in Information Technology

22,419

3 سال

MARCH, AUGUST

فوق دیپلم طراحی داخلی

Diploma in Interior Design

20,629

3 سال

MARCH, AUGUST

فوق دیپلم طراحی چند رسانه ای

Diploma in Multimedia Design

17,862

3 سال

JANUARY, MARCH, AUGUST

فوق دیپلم مدیریت گردشگری

Diploma in Tourism Management

9,255

1 سال

JANUARY, MARCH, JULY

پیش دانشگاهی هنر

Foundation in Arts (FIA)

9,056

1 سال

JANUARY, MARCH, JULY

پیش دانشگاهی هنر

Foundation in Arts

9,255

1 سال

JANUARY, MARCH, JULY

پیش دانشگاهی ارتباطات

Foundation in Communication

9,255

1 سال

JANUARY, MARCH, JULY

پیش دانشگاهی محاسبه

Foundation in Computing

9,323

1 سال

JANUARY, MARCH, JULY

پیش دانشگاهی طراحی

Foundation in Design

9,734

1 سال

JANUARY, JULY

پیش دانشگاهی مهندسی

Foundation in Engineering

9,255

1 سال

JANUARY, MARCH, JULY

پیش دانشگاهی محیط های طبیعی و ساخته شده

Foundation in Natural & Built Environments

9,731

1 سال

JANUARY, MARCH, JULY

پیش دانشگاهی علوم پایه

Foundation in Science

9,731

1 سال

JANUARY, MARCH, JULY

پیش دانشگاهی علوم پایه

Foundation in Science (FIS)

9,255

1 سال

JANUARY, MARCH, JULY

پیش دانشگاهی تجارت تیلور

Taylor's Business Foundation

 

 

آموزش زبان

شهریه كل تحصیل

(رينگت)

طول دوره

مقطع

رشته

Program

8,545

12 هفته

-

آموزش زبان

Intensive English 1

8,545

12 هفته

-

آموزش زبان

Intensive English 2

 
 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.