ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره خبر : 91028                                                  تاریخ انتشار : 01/05/91
 
تغییر ساعات KTM در ماه رمضان       
 
تمهیدات شرکت قطار‌های شهری (KTM) در ماه رمضان...
 
شرکت قطار‌های شهری (KTM)به منظور سهولت رفت و آمد روزه‌داران در ساعت نزدیک به افطار تعداد قطارهای‌ حرکتی برخی‌ از مسیرها را افزایش می‌دهد.
 
حرکت این قطارهای فوق العاده روزهای دوشنبه تا چهارشنبه ماه رمضان و در ساعت‌های اوج رفت و آمد عصر در مسیرهای Batu Caves-Klangو Bangi-Sungai Bulohخواهد بود.شرکت قطارهای شهری همچنین فاصلهٔ زمانی‌ بین حرکت قطارهای‌ مسیرRawang-TanjungMalimرا از ۶۰دقیقه به ۴۰دقیقه کاهش خواهد داد.
 
برای اطلاعات بیشتر در زمینه تغییر ساعات حرکت قطارها می توانید به سایت KTM مالزی مراجعه نمایید.
 
 
منبع : www.mm2h.com

 

شماره خبر : 91028                                                  تاریخ انتشار : 01/05/91
 
تغییر ساعات KTM در ماه رمضان       
 
تمهیدات شرکت قطار‌های شهری (KTM) در ماه رمضان...
 
شرکت قطار‌های شهری (KTM)به منظور سهولت رفت و آمد روزه‌داران در ساعت نزدیک به افطار تعداد قطارهای‌ حرکتی برخی‌ از مسیرها را افزایش می‌دهد.
 
حرکت این قطارهای فوق العاده روزهای دوشنبه تا چهارشنبه ماه رمضان و در ساعت‌های اوج رفت و آمد عصر در مسیرهای Batu Caves-Klangو Bangi-Sungai Bulohخواهد بود.شرکت قطارهای شهری همچنین فاصلهٔ زمانی‌ بین حرکت قطارهای‌ مسیرRawang-TanjungMalimرا از ۶۰دقیقه به ۴۰دقیقه کاهش خواهد داد.
 
برای اطلاعات بیشتر در زمینه تغییر ساعات حرکت قطارها می توانید به سایت KTM مالزی مراجعه نمایید.
 
 
منبع : www.mm2h.com
 
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123moviesbest swiss replica watches