گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد
ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

هزينه و شهريه 
 
 
هزینه های مدرسه بین المللی آلیس اسمیت
 
 
هزینه ها
هزینه درخواست ثبت نام ، غیر قابل برگشت
قابل پرداخت همزمان با ارائه فرم درخواست
1،000 رینگت
هزینه عضویت والدین ، هر خانواده ، غیر قابل برگشت
هزینه اجباری برای پیوستن به انجمن مدرسه آلیس اسمیت
20 رینگت
هزینه ثبت نام ، غیر قابل برگشت
پذیرش تا سال 11
سال 12 و سال 13
این هزینه تنها یکبار پیش از ثبت نام پرداخت می گردد
 
20،000
8،000
همکاری در سرمایه ساخت و ساز ، غیر قابل برگشت
این هزینه تنها یکبار پرداخت می شود و تمامی دانش آموزان جدید از پیش دبستانی تا سال 13 و دانش آموزانی که دوباره ثبت نام کرده اند آنرا پرداخت می کنند .
2،000 رینگت
بیعانه والدین ، قابل برگشت
این مبلغ برابر شهریه یک ترم تحصیلی و زمانی که دانش آموز مدرسه را ترک می کند قابل برگشت می باشد . مبلغ ودیعه با بالارفتن سالیانه شهریه تحصیلی افزایش می یابد .
(شهریه یک ترم تحصیلی)
هزینه ثبت نام مجدد ، غیر قابل برگشت
این هزینه برای دانش آموزانی که یک بار از مدرسه رفته اند و در طول دوران 2 سال پس از ترک مدرسه دوباره برگشته اند می باشد . پس از 2 سال یا بیشتر ، شرایط جدید درخواست ثبت نام برای آنها لحاظ می گردد .
2،000 رینگت
 
شهریه تحصیلی 
 
سال تحصيلي
هزينه هر ترم تحصيلي
شهريه ثابت براي هر ترم تحصيلي (رينگت)
*وديعه قابل برگشت (رينگت)
پيش دبستاني
9,100
600
9,100
مهمان
12,805
600
12,805
سال 1
13,450
600
13,450
سال 2
13,450
600
13,450
سال 3
13,825
600
13,825
سال 4
13,825
600
13,825
سال 5
13,825
600
13,825
سال 6
13,825
600
13,825
سال 7
17,285
600
17,285
سال 8
17,285
600
17,285
سال 9
17,285
600
17,285
سال 10
19,970
600
19,970
سال 11
19,970
600
19,970
سال 12
20,740
600
20,740
سال 13
20,740
600
20,740
 
 
شرایط پرداخت هزینه ها
·         شهریه تحصیلی به صورت ترمی پرداخت می شود – 3 ترم در یک سال . شهریه شامل تمامی کتاب ها ، مواد درسی و منابع درسی می باشد .
·         مالیات سرمایه ساخت اجباری همراه با شهریه ترم به ترم پرداخت می شود .
·         مدرسه آلیس اسمیت تخفیف های ثبت نام دو خواهر یا برادر را به صورت زیر اعلام می دارد :
 
عنوان
هزینه ثبت نام
شهریه تحصیلی
سومین خواهر یا برادر
25% تخفیف
6% تخفیف
خواهر و برادر چهارم و یا بیشتر
50% تخفیف
10% تخفیف
 
 
این تخفیف تنها شامل دانش آموزی می شود که زمان ثبت نامش خواهر یا برادر او در مدرسه آلیس اسمیت مشغول به تحصیل باشند .
·         تخفیف تحصیل طولانی مدت در مدرسه که توسط خود مدرسه پیشنهاد می شود به طول دوران تحصیل در این مدرسه بستگی دارد :
 
طول دوران تحصیل
تخفیف شهریه تحصیلی
5 سال تحصیل پی در پی
6%
7 سال تحصیل پی در پی
7%
9 سال تحصیل پی در پی
8%
 
 
 
 
 
 

 

هزينه و شهريه 
 
 
هزینه های مدرسه بین المللی آلیس اسمیت
 
 
هزینه ها
هزینه درخواست ثبت نام ، غیر قابل برگشت
قابل پرداخت همزمان با ارائه فرم درخواست
1،000 رینگت
هزینه عضویت والدین ، هر خانواده ، غیر قابل برگشت
هزینه اجباری برای پیوستن به انجمن مدرسه آلیس اسمیت
20 رینگت
هزینه ثبت نام ، غیر قابل برگشت
پذیرش تا سال 11
سال 12 و سال 13
این هزینه تنها یکبار پیش از ثبت نام پرداخت می گردد
 
20،000
8،000
همکاری در سرمایه ساخت و ساز ، غیر قابل برگشت
این هزینه تنها یکبار پرداخت می شود و تمامی دانش آموزان جدید از پیش دبستانی تا سال 13 و دانش آموزانی که دوباره ثبت نام کرده اند آنرا پرداخت می کنند .
2،000 رینگت
بیعانه والدین ، قابل برگشت
این مبلغ برابر شهریه یک ترم تحصیلی و زمانی که دانش آموز مدرسه را ترک می کند قابل برگشت می باشد . مبلغ ودیعه با بالارفتن سالیانه شهریه تحصیلی افزایش می یابد .
(شهریه یک ترم تحصیلی)
هزینه ثبت نام مجدد ، غیر قابل برگشت
این هزینه برای دانش آموزانی که یک بار از مدرسه رفته اند و در طول دوران 2 سال پس از ترک مدرسه دوباره برگشته اند می باشد . پس از 2 سال یا بیشتر ، شرایط جدید درخواست ثبت نام برای آنها لحاظ می گردد .
2،000 رینگت
 
شهریه تحصیلی 
 
سال تحصيلي
هزينه هر ترم تحصيلي
شهريه ثابت براي هر ترم تحصيلي (رينگت)
*وديعه قابل برگشت (رينگت)
پيش دبستاني
9,100
600
9,100
مهمان
12,805
600
12,805
سال 1
13,450
600
13,450
سال 2
13,450
600
13,450
سال 3
13,825
600
13,825
سال 4
13,825
600
13,825
سال 5
13,825
600
13,825
سال 6
13,825
600
13,825
سال 7
17,285
600
17,285
سال 8
17,285
600
17,285
سال 9
17,285
600
17,285
سال 10
19,970
600
19,970
سال 11
19,970
600
19,970
سال 12
20,740
600
20,740
سال 13
20,740
600
20,740
 
 
شرایط پرداخت هزینه ها
·         شهریه تحصیلی به صورت ترمی پرداخت می شود – 3 ترم در یک سال . شهریه شامل تمامی کتاب ها ، مواد درسی و منابع درسی می باشد .
·         مالیات سرمایه ساخت اجباری همراه با شهریه ترم به ترم پرداخت می شود .
·         مدرسه آلیس اسمیت تخفیف های ثبت نام دو خواهر یا برادر را به صورت زیر اعلام می دارد :
 
عنوان
هزینه ثبت نام
شهریه تحصیلی
سومین خواهر یا برادر
25% تخفیف
6% تخفیف
خواهر و برادر چهارم و یا بیشتر
50% تخفیف
10% تخفیف
 
 
این تخفیف تنها شامل دانش آموزی می شود که زمان ثبت نامش خواهر یا برادر او در مدرسه آلیس اسمیت مشغول به تحصیل باشند .
·         تخفیف تحصیل طولانی مدت در مدرسه که توسط خود مدرسه پیشنهاد می شود به طول دوران تحصیل در این مدرسه بستگی دارد :
 
طول دوران تحصیل
تخفیف شهریه تحصیلی
5 سال تحصیل پی در پی
6%
7 سال تحصیل پی در پی
7%
9 سال تحصیل پی در پی
8%
 
 
 
 
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies