ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره خبر : 91024                                                  تاریخ انتشار : 07/04/91
 
اطلاعیه در خصوص دانشگاه UPM
 
با توجه به سوالات متعدد دانشجویان عزیز و ایجاد شبهه برای بعضی از عزیزان درمورد دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه UPM و اطلاعیه مندرج در خبرنامه شماره ۱۰۹،شایان ذکر است بر اساس سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاههای موردتایید این وزارتخانه:
1- دوره های کارشناسی ارشد که صرفاً به صورت پژوهشی (without coursework) ارائه شود مورد ارزشیابی این وزارت نمی باشد
2- دوره هایی که بصورت صرفاً درس (coursework) ارائه شود مورد تایید است
3- دوره هایی که بصورت درس و پژوهش (with thesis) می باشد (در صورتی که مجموع درس و پژوهش ۳۲ واحد و دروس تخصصی مربوط به رشته باشد) مورد تایید است.
لذا طبق سنوات گذشته مدارک دانشگاه UPM دردوره کارشناسی ارشد در صورتی که مغایربا بخشنامه های وزارت علوم نباشند مورد تایید است و دانشجویان عزیز می بایست به این مهم توجه نمایند. آنچه در خبرنامه آمده مربوط به بند ۱ است وچنانچه دانشجو اختیاردر انتخاب دوره های بند ۲ و ۳ را داشته باشداین دوره ها نیز مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مانند گذشته خواهد بود. لذا تغییری در سیاستهای این وزارت ایجاد نشده است.
 
 
 
 منبع : www.iranscap.com
 
 

 

 

شماره خبر : 91024                                                  تاریخ انتشار : 07/04/91
 
اطلاعیه در خصوص دانشگاه UPM
 
با توجه به سوالات متعدد دانشجویان عزیز و ایجاد شبهه برای بعضی از عزیزان درمورد دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه UPM و اطلاعیه مندرج در خبرنامه شماره ۱۰۹،شایان ذکر است بر اساس سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاههای موردتایید این وزارتخانه:
1- دوره های کارشناسی ارشد که صرفاً به صورت پژوهشی (without coursework) ارائه شود مورد ارزشیابی این وزارت نمی باشد
2- دوره هایی که بصورت صرفاً درس (coursework) ارائه شود مورد تایید است
3- دوره هایی که بصورت درس و پژوهش (with thesis) می باشد (در صورتی که مجموع درس و پژوهش ۳۲ واحد و دروس تخصصی مربوط به رشته باشد) مورد تایید است.
لذا طبق سنوات گذشته مدارک دانشگاه UPM دردوره کارشناسی ارشد در صورتی که مغایربا بخشنامه های وزارت علوم نباشند مورد تایید است و دانشجویان عزیز می بایست به این مهم توجه نمایند. آنچه در خبرنامه آمده مربوط به بند ۱ است وچنانچه دانشجو اختیاردر انتخاب دوره های بند ۲ و ۳ را داشته باشداین دوره ها نیز مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مانند گذشته خواهد بود. لذا تغییری در سیاستهای این وزارت ایجاد نشده است.
 
 
 
 منبع : www.iranscap.com
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123moviesbest swiss replica watches