گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Faculty of Engineering & IT

دانشکده مهندسی و آی تی

طول دوره

شهریه کل تحصیل

RM)) رینگت

رشته

program

 4سال

42000

کارشناسی فن آوری اطلاعات

B.SC.(Hons)in information technology

 4سال

42000

کارشناسی مهندس برق

B.En.( Hons) in Electerical Engineering

 4سال

42000

کارشناسی مهندسی الکترونیک

B.En.( Hons) in Electeronics Engineering

 3سال

24500

دیپلم فن آوری اطلاعات

Diploma in information Technology

 3سال

24500

دیپلم فن آوری ارتباطات

Diploma in Telecommunication Technology

 3 سال

24500

دیپلم برق والکترونیک

Diploma in Electerical&Electeronics Engineering

Faculty of Art & Design

دانشکده هنر و طراحی

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

رشته

program

 3 سال

38000

کارشناسی طراحی گرافیک

B.SC.(Hons)in Graphic Design

 3 سال

38000

کارشناسی مالتی مدیا

B.SC. ( Hons) in Multimedia

 3 سال

24500

دیپلم طراحی گرافیک کامپیوتر

Diploma in computer Graphic Design

 3 سال

24500

دیپلم مالتی مدیا کاربردی

Diploma in Multimedia application

 3 سال

24500

دیپلم طراحی محصول

Diploma in Product Design

 3 سال

24500

دیپلم طراحی مد

Diploma in Fashion Design

Faculty of Business

دانشکده تجارت

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

 

رشته

 

program

 3 سال

38000

کارشناسی حسابداری و مالی

B.A.(Hons)in accounting & Finance

 3 سال

38000

کارشناسی مدیریت اجرایی

B.A.(Hons)in Administrative Management

 3 سال

38000

کارشناسی توسعه تجارت و کارآفرینی

B.A.(Hons)in business & Entrepreneur Development

 3 سال

38000

کارشناسی بازاریابی

B.A.(Hons)in Marketing

 3 سال

38000

کارشناسی تجارت از راه دور

B.A.(Hons)in E - business

 3 سال

24500

دیپلم تجارت از راه دور

Diploma in E - business

 3 سال

24500

دیپلم مدیریت تجارت

Diploma in business Management

 3 سال

24500

دیپلم فروش و بازاریابی

Diploma in sales & Marketing

 3 سال

24500

دیپلم حسابداری

Diploma in Accounting

 3 سال

24500

دیپلم منشی گری از راه دور

Diploma in E - secretaryship

 3 سال

24500

دیپلم مدیریت حوادث

Diploma in Event Management

Faculty of Hospitality & Tourism

دانشکده مهمانداری و توریسم

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

رشته

program

 3 سال

38000

کارشناسی مدیریت هتل و قراردادها

B.SC.(Hons)in Hotel & Convention Management

 3 سال

38000

کارشناسی مدیریت هتل و رستوران

B.SC. (Hons)in Hotel & Restaurant Management

 3 سال

38000

کارشناسی مدیریت توریسم

B.SC.(Hons)in Tourism Management

 3 سال

24500

دیپلم هنر شیرینی پزی

Diploma in Pastry Arts

 3 سال

24500

دیپلم مدیریت هتل

Diploma in Hotel Management

 3 سال

24500

دیپلم مدیریت توریسم

Diploma in Tourism Management

 3 سال

24500

دیپلم هنر آشپزی

Diploma in Culinary Arts

Faculty of Health Sciences

دانشکده علوم سلامت

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

رشته

program

 3 سال

38000

دیپلم فن آوری آزمایشگاه پزشکی

Diploma in Medical Lab Technology

 3 سال

50000

دیپلم پرستاری

Diploma in Nursing

 3 سال

42000

دیپلم شغل درمانی

Diploma in Occupational Therapy

 3 سال

42000

دیپلم فیزیوتراپی

Diploma in physiotherapy

 3 سال

42000

دیپلم داروسازی

Diploma in pharmacy

 3 سال

42000

دیپلم تصاویر پزشکی

Diploma in Medical Imaging

 3 سال

42000

دیپلم سلامت محیطی

Diploma in Environment Health

Faculty of Media Studies

دانشکده مطالعات رسانه ای

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

رشته

program

 3 سال

24500

دیپلم رسانه و فیلم

Diploma in Broadcasting & Film

 3 سال

24500

دیپلم روزنامه نگاری

Diploma in Journalism

 3 سال

24500

دیپلم ارتباطات بازاریابی و تبلیغات

Diploma in Advertising & Marketing Communications

 3 سال

24500

دیپلم ارتباطات عمومی

Diploma in Public Relations

Faculty of Built Environment

دانشکده محیط زیست

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

رشته

program

 3 سال

24500

دیپلم معماری

Diploma in Architecture

 3 سال

24500

دیپلم طراحی داخلی

Diploma in Interior Design

 3 سال

24500

دیپلم معماری مناظر

Diploma in Landscape Architecture

 
 

 

 

 

 

 

 

Faculty of Engineering & IT

دانشکده مهندسی و آی تی

طول دوره

شهریه کل تحصیل

RM)) رینگت

رشته

program

 4سال

42000

کارشناسی فن آوری اطلاعات

B.SC.(Hons)in information technology

 4سال

42000

کارشناسی مهندس برق

B.En.( Hons) in Electerical Engineering

 4سال

42000

کارشناسی مهندسی الکترونیک

B.En.( Hons) in Electeronics Engineering

 3سال

24500

دیپلم فن آوری اطلاعات

Diploma in information Technology

 3سال

24500

دیپلم فن آوری ارتباطات

Diploma in Telecommunication Technology

 3 سال

24500

دیپلم برق والکترونیک

Diploma in Electerical&Electeronics Engineering

Faculty of Art & Design

دانشکده هنر و طراحی

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

رشته

program

 3 سال

38000

کارشناسی طراحی گرافیک

B.SC.(Hons)in Graphic Design

 3 سال

38000

کارشناسی مالتی مدیا

B.SC. ( Hons) in Multimedia

 3 سال

24500

دیپلم طراحی گرافیک کامپیوتر

Diploma in computer Graphic Design

 3 سال

24500

دیپلم مالتی مدیا کاربردی

Diploma in Multimedia application

 3 سال

24500

دیپلم طراحی محصول

Diploma in Product Design

 3 سال

24500

دیپلم طراحی مد

Diploma in Fashion Design

Faculty of Business

دانشکده تجارت

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

 

رشته

 

program

 3 سال

38000

کارشناسی حسابداری و مالی

B.A.(Hons)in accounting & Finance

 3 سال

38000

کارشناسی مدیریت اجرایی

B.A.(Hons)in Administrative Management

 3 سال

38000

کارشناسی توسعه تجارت و کارآفرینی

B.A.(Hons)in business & Entrepreneur Development

 3 سال

38000

کارشناسی بازاریابی

B.A.(Hons)in Marketing

 3 سال

38000

کارشناسی تجارت از راه دور

B.A.(Hons)in E - business

 3 سال

24500

دیپلم تجارت از راه دور

Diploma in E - business

 3 سال

24500

دیپلم مدیریت تجارت

Diploma in business Management

 3 سال

24500

دیپلم فروش و بازاریابی

Diploma in sales & Marketing

 3 سال

24500

دیپلم حسابداری

Diploma in Accounting

 3 سال

24500

دیپلم منشی گری از راه دور

Diploma in E - secretaryship

 3 سال

24500

دیپلم مدیریت حوادث

Diploma in Event Management

Faculty of Hospitality & Tourism

دانشکده مهمانداری و توریسم

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

رشته

program

 3 سال

38000

کارشناسی مدیریت هتل و قراردادها

B.SC.(Hons)in Hotel & Convention Management

 3 سال

38000

کارشناسی مدیریت هتل و رستوران

B.SC. (Hons)in Hotel & Restaurant Management

 3 سال

38000

کارشناسی مدیریت توریسم

B.SC.(Hons)in Tourism Management

 3 سال

24500

دیپلم هنر شیرینی پزی

Diploma in Pastry Arts

 3 سال

24500

دیپلم مدیریت هتل

Diploma in Hotel Management

 3 سال

24500

دیپلم مدیریت توریسم

Diploma in Tourism Management

 3 سال

24500

دیپلم هنر آشپزی

Diploma in Culinary Arts

Faculty of Health Sciences

دانشکده علوم سلامت

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

رشته

program

 3 سال

38000

دیپلم فن آوری آزمایشگاه پزشکی

Diploma in Medical Lab Technology

 3 سال

50000

دیپلم پرستاری

Diploma in Nursing

 3 سال

42000

دیپلم شغل درمانی

Diploma in Occupational Therapy

 3 سال

42000

دیپلم فیزیوتراپی

Diploma in physiotherapy

 3 سال

42000

دیپلم داروسازی

Diploma in pharmacy

 3 سال

42000

دیپلم تصاویر پزشکی

Diploma in Medical Imaging

 3 سال

42000

دیپلم سلامت محیطی

Diploma in Environment Health

Faculty of Media Studies

دانشکده مطالعات رسانه ای

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

رشته

program

 3 سال

24500

دیپلم رسانه و فیلم

Diploma in Broadcasting & Film

 3 سال

24500

دیپلم روزنامه نگاری

Diploma in Journalism

 3 سال

24500

دیپلم ارتباطات بازاریابی و تبلیغات

Diploma in Advertising & Marketing Communications

 3 سال

24500

دیپلم ارتباطات عمومی

Diploma in Public Relations

Faculty of Built Environment

دانشکده محیط زیست

طول دوره

شهریه کل تحصیل

(RM) رینگت

رشته

program

 3 سال

24500

دیپلم معماری

Diploma in Architecture

 3 سال

24500

دیپلم طراحی داخلی

Diploma in Interior Design

 3 سال

24500

دیپلم معماری مناظر

Diploma in Landscape Architecture

 
 

 

 

 

 

 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies