گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو
 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

راهنماي خريد :

 

فرآيند خريد ملك در مالزي صريح و روشن است اما شما بايد مطمئن شويد كه از ابتدا نماينده مناسبي را انتخاب نموده ايد.

بسياري از مردم خيلي دير متوجه مي شوند كه نياز به يك مشاور حقوقي دارند و با ريسك كردن شانس خريد ملك را ازدست مي دهند چون اطمينان كافي براي امضا مدارك ندارند و براي خريد در هر مكاني با قيمت هاي بالا بدون آنكه در مورد مداركي كه آنها امضا مي كنند اطلاعات كافي داشته باشند اقدام مي كنند.

دولت مالزي با ارائه برنامه "مالزي خانه دوم من" بازنشستگان را تشويق به آمدن به اين كشور و سرمايه گذاري در آنجا مي نمايد.

اتباع خارجي از لحاظ قانوني  مجاز به خريد ملك در مالزي هستند هرچند محدوديتهايي وجود دارد كه بايد بخاطر داشته باشيد. اتباع خارجي مجاز به خريد خانه با قيمت حداقل 000/150 رينگت همچنين مجاز به استفاده از وام به اندازه 60% ارزش منزل مي باشند.  

در بعضي از ايالات در حال حاضر محدوديت مقادير بالاتر وام و نرخ هاي وام (LTV ) را برداشته اند. براي اطمينان بيشتر قبل از تقاضا براي وام براي خريد ملك از يك كارشناس مشاوره بگيريد.  

همچنين اخيراً با برنامه كه توسط دولت مالزي به منظور تشويق بازنشستگان خارجي براي خريد ملك  اعلام شده است. برنامه مالزي خانه دوم من (MM2H) بعضي از موانعي كه خارجي ها براي خريد خانه با آن مواجه مي شوند را برداشته و راه را هموار نموده است.   

 محدوديت بزرگ ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در بعضي از مناطق كشور امكان خريدو فروش ملك فقط براي مردم بومي منطقه و گروه هاي بومي ديگر وجود دارد.   

اگر شما تمايل به خريد زمين براي ساختن داريد اين امر بسيار ضروري است كه قبل از امضا قرارداد اين موضوع را بررسي كنيد.

اين پيشنهاد بعد از مطرح شدن بلافاصله مورد قبول واقع شد. شرايط پيشنهاد در يك نامه رسمي امضاء شده تنظيم مي شود. در چنين زماني خريداران سه درصد از قيمت خريد را به صورت سپردن وثيقه ملك مي پردازند. اين كار بعد از امضاء يك قرارداد خريد و فروش بعد از 14 روز صورت مي گيرد و در آن لحظه 7 درصد قيمت خريد پرداخت مي شود. باقيمانده پول بايد واگذار شود و كار دفتري لازم در ظرف 3 ماه از شروع قرارداد تكميل مي شود.

در همين مرحله تمام هزينه ها و ماليات ها بايد به روز پرداخت شود.  هزينه تمبر در روي اسناد انتقالي ملك در مالزي پيوست مي شود و در يك مقياس متغيير براساس ارزش ملك صورت مي گيرد.  اين مقياس خريدار را مجاب به پرداخت 1 تا 3 درصد قيمت خريد براي هزينه تمبر مي كند.

 

هزينه ها و ماليات ها:

هزينه هاي قانوني شما براي خريد يك ملك در مالزي بايد محاسبه شود و اين مبلغ نبايد بيش از چهار درصد هزينه هاي خريد باشد.

در پايان زمانيكه شما خانه دار شده ايد ، مي بايست ماليات پرداخت كنيد و مقدار ماليات با توجه به طول مدتي است كه شما خانه دار شده ايد متفاوت مي باشد.  اين مقياس بندي از 30% براي افرادي كه حداقل 2 سال است خانه دار شده اند شروع شده و به 5 درصد براي آنانكه 5 سال و بيشتر از آن صاحب ملك مي باشند مي رسد. 

اين ابتكار عمل ديگري از طرح (مالزي خانه دوم من) براي سرمايه گذاري است.

ماليات هايي وجود دارند كه بر درآمد حاصل از اجاره ملك در مالزي وضع مي شوند اما همچنين جريمه معافيت و پس انداز نيز وجود دارد يعني شما مي توانيد ماليات تحميل شده بر درآمدتان را كم كنيد.

 

 

 

 

راهنماي خريد :

 

فرآيند خريد ملك در مالزي صريح و روشن است اما شما بايد مطمئن شويد كه از ابتدا نماينده مناسبي را انتخاب نموده ايد.

بسياري از مردم خيلي دير متوجه مي شوند كه نياز به يك مشاور حقوقي دارند و با ريسك كردن شانس خريد ملك را ازدست مي دهند چون اطمينان كافي براي امضا مدارك ندارند و براي خريد در هر مكاني با قيمت هاي بالا بدون آنكه در مورد مداركي كه آنها امضا مي كنند اطلاعات كافي داشته باشند اقدام مي كنند.

دولت مالزي با ارائه برنامه "مالزي خانه دوم من" بازنشستگان را تشويق به آمدن به اين كشور و سرمايه گذاري در آنجا مي نمايد.

اتباع خارجي از لحاظ قانوني  مجاز به خريد ملك در مالزي هستند هرچند محدوديتهايي وجود دارد كه بايد بخاطر داشته باشيد. اتباع خارجي مجاز به خريد خانه با قيمت حداقل 000/150 رينگت همچنين مجاز به استفاده از وام به اندازه 60% ارزش منزل مي باشند.  

در بعضي از ايالات در حال حاضر محدوديت مقادير بالاتر وام و نرخ هاي وام (LTV ) را برداشته اند. براي اطمينان بيشتر قبل از تقاضا براي وام براي خريد ملك از يك كارشناس مشاوره بگيريد.  

همچنين اخيراً با برنامه كه توسط دولت مالزي به منظور تشويق بازنشستگان خارجي براي خريد ملك  اعلام شده است. برنامه مالزي خانه دوم من (MM2H) بعضي از موانعي كه خارجي ها براي خريد خانه با آن مواجه مي شوند را برداشته و راه را هموار نموده است.   

 محدوديت بزرگ ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در بعضي از مناطق كشور امكان خريدو فروش ملك فقط براي مردم بومي منطقه و گروه هاي بومي ديگر وجود دارد.   

اگر شما تمايل به خريد زمين براي ساختن داريد اين امر بسيار ضروري است كه قبل از امضا قرارداد اين موضوع را بررسي كنيد.

اين پيشنهاد بعد از مطرح شدن بلافاصله مورد قبول واقع شد. شرايط پيشنهاد در يك نامه رسمي امضاء شده تنظيم مي شود. در چنين زماني خريداران سه درصد از قيمت خريد را به صورت سپردن وثيقه ملك مي پردازند. اين كار بعد از امضاء يك قرارداد خريد و فروش بعد از 14 روز صورت مي گيرد و در آن لحظه 7 درصد قيمت خريد پرداخت مي شود. باقيمانده پول بايد واگذار شود و كار دفتري لازم در ظرف 3 ماه از شروع قرارداد تكميل مي شود.

در همين مرحله تمام هزينه ها و ماليات ها بايد به روز پرداخت شود.  هزينه تمبر در روي اسناد انتقالي ملك در مالزي پيوست مي شود و در يك مقياس متغيير براساس ارزش ملك صورت مي گيرد.  اين مقياس خريدار را مجاب به پرداخت 1 تا 3 درصد قيمت خريد براي هزينه تمبر مي كند.

 

هزينه ها و ماليات ها:

هزينه هاي قانوني شما براي خريد يك ملك در مالزي بايد محاسبه شود و اين مبلغ نبايد بيش از چهار درصد هزينه هاي خريد باشد.

در پايان زمانيكه شما خانه دار شده ايد ، مي بايست ماليات پرداخت كنيد و مقدار ماليات با توجه به طول مدتي است كه شما خانه دار شده ايد متفاوت مي باشد.  اين مقياس بندي از 30% براي افرادي كه حداقل 2 سال است خانه دار شده اند شروع شده و به 5 درصد براي آنانكه 5 سال و بيشتر از آن صاحب ملك مي باشند مي رسد. 

اين ابتكار عمل ديگري از طرح (مالزي خانه دوم من) براي سرمايه گذاري است.

ماليات هايي وجود دارند كه بر درآمد حاصل از اجاره ملك در مالزي وضع مي شوند اما همچنين جريمه معافيت و پس انداز نيز وجود دارد يعني شما مي توانيد ماليات تحميل شده بر درآمدتان را كم كنيد.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به مدیر آن می باشد.