گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
شرکت پویا اندیشان اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند
 
تقویم دانشگاهی برای یک دوره سه ماهه 2019/2020
(MS & PhD)
 
 

 
ترم اول 2019/2020
ثبت نام (دانشجویان جدید)
 
6 سپتامبر 
 
1 روز
ثبت نام (دانشجویان قدیمی)
7, 8, 9 & 12 سپتامبر 
4 روز
 
کنفرانس
 
12 سپتامبر – 23 اکتبر 
 
6 هفته
 
تعطیلات میان ترم
 
24 اکتبر  – 30 اکتبر 
 
1 هفته
 
کنفرانس
 
31 اکتبر  – 24 دسامبر
 
8 هفته
 
امتحانات پایان ترم
 
27 دسامبر  – 8 ژانویه 
 
2 هفته
 
تعطیلات بین دوره سه ماهه
 
9 ژانویه – 4 مارچ 
 
8 هفته
 
ترم دوم 2019/2020
 
ثبت نام
 
5 مارچ  – 9 مارچ 
 
1 هفته
 
کنفرانس
 
12 مارچ  – 29 آپریل 
 
7 هفته
 
تعطیلات میان ترم
 
30 آپریل – 13 می 
 
2 هفته
 
کنفرانس
 
14 می – 1 جولای
 
7 هفته
 
امتحانات پایان ترم
 
2 جولای  – 15 جولای 
 
2 هفته
 
تعطیلات بین دوره سه ماهه
 
16 جولای  - 9 سپتامبر 
8 هفته

 

 

لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  UPM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
شرکت پویا اندیشان اخذ پذیرش از دانشگاه یو پی ام را تضمین می کند
 
تقویم دانشگاهی برای یک دوره سه ماهه 2019/2020
(MS & PhD)
 
 

 
ترم اول 2019/2020
ثبت نام (دانشجویان جدید)
 
6 سپتامبر 
 
1 روز
ثبت نام (دانشجویان قدیمی)
7, 8, 9 & 12 سپتامبر 
4 روز
 
کنفرانس
 
12 سپتامبر – 23 اکتبر 
 
6 هفته
 
تعطیلات میان ترم
 
24 اکتبر  – 30 اکتبر 
 
1 هفته
 
کنفرانس
 
31 اکتبر  – 24 دسامبر
 
8 هفته
 
امتحانات پایان ترم
 
27 دسامبر  – 8 ژانویه 
 
2 هفته
 
تعطیلات بین دوره سه ماهه
 
9 ژانویه – 4 مارچ 
 
8 هفته
 
ترم دوم 2019/2020
 
ثبت نام
 
5 مارچ  – 9 مارچ 
 
1 هفته
 
کنفرانس
 
12 مارچ  – 29 آپریل 
 
7 هفته
 
تعطیلات میان ترم
 
30 آپریل – 13 می 
 
2 هفته
 
کنفرانس
 
14 می – 1 جولای
 
7 هفته
 
امتحانات پایان ترم
 
2 جولای  – 15 جولای 
 
2 هفته
 
تعطیلات بین دوره سه ماهه
 
16 جولای  - 9 سپتامبر 
8 هفته

 

 

لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  UPM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
دفتر تهران
22578021
22766409
 09356036570
Email:
 pouyandish@yahoo.com
 

   
 
.1اخذ پذیرش تضمینی از دانشگاه یو پی ام
.2پیگیری سوپروایزر
.3معرفی استاد راهنما مرتبط با پورپوزال شما
.4بررسی و پیگیری جلسات پذیرش در دانشگاه
.5بررسی مدارك تحصیلی داوطلب و ایمیل فرم های مربوطه
.6مشاوره و پیگیری در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز برای ثبت نام وایمیل فرم های مربوطه
.7مشاوره و راهنمایی داوطلب در نحوه نگارش رزومه
.8راهنمایی داوطلب جهت ترجمه مدارک و نحوه اخذ تائیدیه های مورد نیاز
.9انجام رزرو بلیط هواپیما پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.10 انجام بوکینگ هتل پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.11جلسه مشاوره قبل از پرواز با داوطلب جهت تشریح همراه داشتن وسایل ضروری و مورد نیاز، دادن تذکرات پرواز و ایمیل نقشه فرودگاه و فرم های مربوط به ترنسفر فرودگاهی به ایشان
.12انجام ترنسفر( پیک آپ) فرودگاهی داوطلب پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.13جلسه مشاوره در مالزی و دادن تذکرات ایمنی و ضروری در رابطه با زندگی و تحصیل در مالزی و ایمیل فرم های مربوطه به داوطلب
.14تحویل یک عدد سیم کارت موبایل به داوطلب
.15انجام خدمات اسکان موقت داوطلب درهتل و یا خوابگاه پیرو فرم درخواست خدمات داوطلب
.16راهنمایی و نظارت بر ثبت نام داوطلب در دانشگاه
.17راهنمایی و پیگیری جهت افتتاح حساب بانکی داوطلب بعد از دریافت ویزای تحصیلی داوطلب
.18راهنمایی و پیگیری گرفتن بیمه دانشجویی داوطلب
.19راهنمایی و پیگیری جهت دریافت ويزاي تحصیلی داوطلب
.20راهنمایی داوطلب جهت انتقال پول و معرفی صرافی های معتبر
.21راهنمایی و ارائه اطلاعات فروشگاه و مراکز خرید ایرانی و محلی به داوطلب
.22راهنمایی داوطلب جهت تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
.23راهنمایی داوطلب جهت اجاره آپارتمان
.24راهنمایی داوطلب جهت دریافت اینترنت
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.