ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
شماره خبر : 90087                                            تاریخ انتشار : 24/12/90
 
 
 
 
متقاضي اخذ معرفي نامه به بانك براي دريافت ارز دانشجويي
 
 
دانشجوي محترم متقاضي اخذ معرفي نامه به بانك براي دريافت ارز دانشجويي
در صورتي كه نوبت شما در سامانه اداره اعزام باهزينه شخصي(نشا) از مورخ 15 اسفند ماه سال 1390 الي 31 فروردين 1391 ميباشد. و تاكنون معرفي نامه به بانك را در يافت نكرده ايد مي توانيد با در دست داشتن اصل گواهي اشتغال به تحصيل نيمسال جاري كه به تاييد سفارت يا نمايندگي ايران در خارج از كشور رسيده باشد به همراه اصل و يا تصوير كارت ملي و مدرك مشخص كننده نظام وظيفه مخصوص آقايان از قبيل كارت پايان خدمت يا معافيت ويا برگه معافيت تحصيلي راس ساعت درج شده در فايل روز دوشنبه مورخ 22 اسفند سال 1390 به اداره اعزام با هزينه شخصي واقع درطبقه همكف وزارت علوم تحقيقات و فناوري به ادرس تهران ،ميدان صنعت (شهرك غرب)بلوار خوردين خيابان پيروزان مراجعه نمايند.
 
نكات قابل توجه
 
خود شخص يا بستگان درجه اول (پدر-مادر-برادر -خواهر -همسر-فرزند)با به همراه داشتن مدارك فوق و كارت شناسايي معتبر مراجعه نمايند.
 
كساني كه وكالت از متقاضي دارند نيز مي توانند مراجعه نمايند.
 
درصورتي كه هنوز شاغل به تحصيل نگر ديد ه ايد و ويزاي دانشجويي نيز اخذ نموده ايد با در دست داشتن اصل پذيرش و ويزاي دانشجويي به اين اداره مراجعه نماييد
به منظور تسهيل كار خودتان قبل از امدن به اين اداره در حداقل زمان نسبت به اعلام تاريخ دقيق شروع به تحصيل خود با پاسخ به همين ايميل اقدام بفرماييد.
 
لطفا راس ساعت درج شده در فايل حضور داشته باشيد و امكان ارائه خدمات قبل از ان وجود ندارد .
 
درصورتي كه قبلا نامه براي نیم سال هاي گذشته دريافت نمو ده ايد از طريق همين ايميل اعلام فرماييد تا كار شما تسهيل شود.و نامه شما براي نيمسال بعدي صادر و به شما داده شود
 
منبع : www.iranscholarship.msrt.ir
 

 

 
 
شماره خبر : 90087                                            تاریخ انتشار : 24/12/90
 
 
 
 
متقاضي اخذ معرفي نامه به بانك براي دريافت ارز دانشجويي
 
 
دانشجوي محترم متقاضي اخذ معرفي نامه به بانك براي دريافت ارز دانشجويي
در صورتي كه نوبت شما در سامانه اداره اعزام باهزينه شخصي(نشا) از مورخ 15 اسفند ماه سال 1390 الي 31 فروردين 1391 ميباشد. و تاكنون معرفي نامه به بانك را در يافت نكرده ايد مي توانيد با در دست داشتن اصل گواهي اشتغال به تحصيل نيمسال جاري كه به تاييد سفارت يا نمايندگي ايران در خارج از كشور رسيده باشد به همراه اصل و يا تصوير كارت ملي و مدرك مشخص كننده نظام وظيفه مخصوص آقايان از قبيل كارت پايان خدمت يا معافيت ويا برگه معافيت تحصيلي راس ساعت درج شده در فايل روز دوشنبه مورخ 22 اسفند سال 1390 به اداره اعزام با هزينه شخصي واقع درطبقه همكف وزارت علوم تحقيقات و فناوري به ادرس تهران ،ميدان صنعت (شهرك غرب)بلوار خوردين خيابان پيروزان مراجعه نمايند.
 
نكات قابل توجه
 
خود شخص يا بستگان درجه اول (پدر-مادر-برادر -خواهر -همسر-فرزند)با به همراه داشتن مدارك فوق و كارت شناسايي معتبر مراجعه نمايند.
 
كساني كه وكالت از متقاضي دارند نيز مي توانند مراجعه نمايند.
 
درصورتي كه هنوز شاغل به تحصيل نگر ديد ه ايد و ويزاي دانشجويي نيز اخذ نموده ايد با در دست داشتن اصل پذيرش و ويزاي دانشجويي به اين اداره مراجعه نماييد
به منظور تسهيل كار خودتان قبل از امدن به اين اداره در حداقل زمان نسبت به اعلام تاريخ دقيق شروع به تحصيل خود با پاسخ به همين ايميل اقدام بفرماييد.
 
لطفا راس ساعت درج شده در فايل حضور داشته باشيد و امكان ارائه خدمات قبل از ان وجود ندارد .
 
درصورتي كه قبلا نامه براي نیم سال هاي گذشته دريافت نمو ده ايد از طريق همين ايميل اعلام فرماييد تا كار شما تسهيل شود.و نامه شما براي نيمسال بعدي صادر و به شما داده شود
 
منبع : www.iranscholarship.msrt.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123moviesbest swiss replica watches