گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

دیوار چین(تصاویر بخش جدیدی از دیوار چین که گوگل کشف کرد)
 
محققان بریتانیایی با استفاده از نرم افزار گوگل ارث توانستند بخشی جدید از دیوار چین را در مغولستان کشف کنند.
این اولین باری است که بخشی از دیوار چین در خارج از چین کشف می شود. دیوار بزرگ چین در حقیقت متشکل از ساختارهای متفاوتی است که طی دورانهای مختلف ساخته شده است.
این ساختار جدید که هزاران سال پنهان باقی مانده بود و در نقشه های با نام دیوار چنگیزخان مشخص شده بود، در صحرای گُبی مغولستان کشف شد و محققان دریافتند که این ساختار بخشی از دیوار چین است. محققان با استفاده از نرم افزار گوگل ارث، GPS و دیگر ابزارهای تخصصی این ساختار جدید را در استانی در 25 مایلی شمال مرز چین-مغولستان کشف کردند.
ارتفاع این دیوار 2.5 متر است و از خاک و شاخه های بوته های بیابانی به نام "ساکسائول" ساخته شده است. در بخشی دیگر در فاصله 15 مایلی از این دیوار محققان دیواری مشابه را یافتند که از مسیر مسطح خود منحرف شده و به میان دماغه آتشفشانی باستانی کشیده شده است.
سن دقیق این دیوار هنوز مشخص نشده است زیرا دیوار چین ساختاری یکپارچه نیست و هر بخش از آن توسط سلسله پادشاهی متفاوتی و در مسیرهای متفاوتی ساخته شده است.
با این همه بیشترین بخش این دیوار یعنی در حدود چهار هزار مایل از آن توسط سلسله مینگ در قرن 14 تا 17 ساخته شده است.
بر اساس گزارش میل آنلاین، محققان با دنبال کردن مسیر دیوار چین بر روی برنامه گوگل ارث و مشاهده سایه های تیره ای در امتداد این دیوار احتمال دادند این نشانه ها بخشی دیگر از دیوار چین باشند
 
 
منبع : www.konjkav.com
 

 

 

 

دیوار چین(تصاویر بخش جدیدی از دیوار چین که گوگل کشف کرد)
 
محققان بریتانیایی با استفاده از نرم افزار گوگل ارث توانستند بخشی جدید از دیوار چین را در مغولستان کشف کنند.
این اولین باری است که بخشی از دیوار چین در خارج از چین کشف می شود. دیوار بزرگ چین در حقیقت متشکل از ساختارهای متفاوتی است که طی دورانهای مختلف ساخته شده است.
این ساختار جدید که هزاران سال پنهان باقی مانده بود و در نقشه های با نام دیوار چنگیزخان مشخص شده بود، در صحرای گُبی مغولستان کشف شد و محققان دریافتند که این ساختار بخشی از دیوار چین است. محققان با استفاده از نرم افزار گوگل ارث، GPS و دیگر ابزارهای تخصصی این ساختار جدید را در استانی در 25 مایلی شمال مرز چین-مغولستان کشف کردند.
ارتفاع این دیوار 2.5 متر است و از خاک و شاخه های بوته های بیابانی به نام "ساکسائول" ساخته شده است. در بخشی دیگر در فاصله 15 مایلی از این دیوار محققان دیواری مشابه را یافتند که از مسیر مسطح خود منحرف شده و به میان دماغه آتشفشانی باستانی کشیده شده است.
سن دقیق این دیوار هنوز مشخص نشده است زیرا دیوار چین ساختاری یکپارچه نیست و هر بخش از آن توسط سلسله پادشاهی متفاوتی و در مسیرهای متفاوتی ساخته شده است.
با این همه بیشترین بخش این دیوار یعنی در حدود چهار هزار مایل از آن توسط سلسله مینگ در قرن 14 تا 17 ساخته شده است.
بر اساس گزارش میل آنلاین، محققان با دنبال کردن مسیر دیوار چین بر روی برنامه گوگل ارث و مشاهده سایه های تیره ای در امتداد این دیوار احتمال دادند این نشانه ها بخشی دیگر از دیوار چین باشند
 
 
منبع : www.konjkav.com
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.